Budowa basenu przy ul. Kościuszki, marzec 2018 r.

W Katowicach trwa budowa trzech basenów z halami sportowymi. Ich realizacja jednak się opóźni ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót przygotowujących podłoże pod fundamenty. Wyższy będzie także koszt budowy obiektów.

Realizacja basenów przy ul. Kościuszki i przy ul. Hallera ruszyła w połowie zeszłego roku, natomiast budowa pływalni przy ul. Wczasowej wystartowała jesienią 2017 r. Każde z przedsięwzięć obejmuje 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25×16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, trybuny dla widzów, zjeżdżalnię, gabinety odnowy biologicznej (w budynku przy ul. Wczasowej), siłownia (obiekty przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), pełnowymiarowe hale sportowe i sauny.

Jak tłumaczy magistrat, przed podjęciem decyzji dotyczących lokalizacji basenów wydział inwestycji zlecił wykonanie wstępnych badań gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dokumentacja została przekazana projektantowi budynków, który na tej podstawie oraz po konsultacji z geologiem dokonał zapisu w projekcie konstrukcji. Zgodnie z nim, przed rozpoczęciem robót związanych z posadowieniem obiektu, zachodzi konieczność wykonania serii odwiertów. Dla inwestycji przy ul. Hallera i ul. Kościuszki było to 10 otworów do 50 m, natomiast przy ul. Wczasowej – 15 otworów do 60 m.

Wyłonieni w postępowaniu przetargowym wykonawcy robót (ul. Hallera i ul. Kościuszki – NDI, ul. Wczasowa – Erbud) zrealizowali zgodnie z dokumentacją wiercenia głębokie oraz sporządzili opracowanie z wykonania wierceń w miejscach anomalii geofizycznych. Projektant po przeanalizowaniu otrzymanych opinii wydał wytyczne projektowe posadowienia obiektów.

Chodzi m.in. o wykonanie pod fundamentami iniekcji niskociśnieniowej, wymianę słabonośnego gruntu czy dokonanie wypełnień warstwą stabilizującą piaskowo-cementową.

– Na podstawie wydanych zaleceń zostały opracowane projekty uzdatnienia podłoża, które zostały przekazane wykonawcom robót do realizacji jako roboty dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym. Wykonawcy po analizie zaleceń projektowych poinformowali, że konieczne do wykonania prace dodatkowe będą miały wpływ na termin zakończenia budowy basenów – tłumaczy Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Dotychczas wykonawca basenu przy ul. Hallera wytyczył otwory cementacyjne, dokonał wiercenia do 10 m w skałach oraz płukanie otworów, zacementował 368 otworów iniekcyjnych, następnie wykonał tzw. poduszkę z pospółki pod ławy i stopy fundamentowe. Prace w zakresie uzdatniania terenu zostały prawie w całości zakończone.

Budowniczowie obiektu przy ul. Kościuszki na chwilę obecną realizują roboty związane z zebraniem zwietrzeliny utworów karbońskich do skały twardej. Oprócz tego dokonano w ok. 60 proc. wytyczenia otworów cementacyjnych, wiercenia systemem mechaniczno-obrotowym do 10 m w skałach oraz płukania otworów, zacementowania 225 otworów iniekcyjnych. Równocześnie prowadzone są prace rozbiórkowo-porządkowe w postaci usuwania i utylizacji istniejących chodników i placów asfaltowych.

Wykonawca basenu przy ul. Wczasowej podał, że prace związane z uzdatnianiem podłoża planowane są na maj br. Aktualnie firma przygotowuje się do robót związanych z iniektowaniem 194 otworów.

Firma NDI, która buduje baseny przy ul. Hallera i ul. Kościuszki, zakłada zakończenie robót budowlanych obu obiektów we wrześniu 2019 r. – W odniesieniu do pierwotnego harmonogramu, wydłużenie terminu w związku z robotami dodatkowymi przewidywane jest na ok. 5 miesięcy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby baseny powstały według wcześniejszych terminów, ale te inwestycje mają służyć mieszkańcom Katowic wiele lat i priorytetem jest dla nas solidne i rzetelne wykonanie – mówi Maciej Stachura i dodaje, że wykonawca basenu przy ul. Wczasowej również sygnalizuje przesunięcie terminu zakończenia inwestycji z powodu dodatkowych prac związane z iniekcją. Na ten moment nie został jednak przedstawiony harmonogram określający nową datę zakończenia zadania.

Zwiększenie zakresu prowadzonych prac wpłynie także na zwiększenie kosztów. Na ten moment jest to m. in. wzrost cen robót budowlanych w przypadku obiektów zlokalizowanych w Brynowie i Ligocie, a także wzrost kosztów usług inżyniera kontraktu oraz przeprowadzonych badań. Miasto przypomina jednak, że na realizację trzech basenów zabezpieczonych w budżecie jest ponad 89,2 mln zł. Natomiast w wyniku zakończonych postępowań przetargowych, łączny koszt wykonania trzech basenów wyniósł 77 mln zł (koszty robót budowlanych, usługi projektowe i inżyniera kontraktu). Po wzroście kosztów zaangażowanie finansowe wykonania pływalni z halami sportowymi wynosi 82,4 mln zł.

Poprzedni artykułHala sportowa z aktem
Następny artykułGaleria Katowicka ze wzrostem liczby odwiedzających i wartością sprzedaży

2 KOMENTARZE

  1. Jak to jest możliwe, że w fazie projektowania nikt nie wziął pod uwagę gdzie baseny będą budowane? Czego tutaj nie rozumiem, dlaczego ma być opóźnienie jeżeli magistrat przed podjęciem decyzji dotyczących lokalizacji basenów zlecił wykonanie wstępnych badań gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. A następnie przekazał dokumentację wykonawcy. Z tego wynika, że wszyscy wiedzieli na czym budują. Nie mogli tego uwzględnić od razu w harmonogramie robót?

    • Jedna odpowiedź – wybory. Baseny w poprzedniej kampanii obiecał pewien kandydat. Sytuacja chyba wszystkim jest na rękę – mniej zorientowany mieszkaniec dostanie informację sugerującą, że baseny by już „prawie były”, no, ale grunt grząski, musi być bezpiecznie. To jest win-win dla rządzących i budujących, którzy dostali „gratis” czas. A ludzie kupią to jak nic, bo kto czyta takie szczegóły? 1% mieszkańców?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię