Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu Miasto.pro.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Na stronie internetowej Miasto.pro używane są pliki cookies, które służą do zbierania i przetwarzania danych użytkowników w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Portal gromadzi również adresy e-mailowe subskrybentów newslettera oraz osób publikujących komentarze na stronie. W związku z tym, poniżej prezentowane są zasady przetwarzania tych danych oraz prawa użytkowników.

Wydawca jednocześnie przypomina, że według nowych przepisów, za dane osobowe uważa się dane, które w jednoznaczny sposób pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku portalu Miasto.pro może to być imię i nazwisko, adres e-mail, lokalizacja czy numer IP.

  1. Administratorem danych jest Filip Tecław, ul. Ułańska 5/94, 40-887 Katowice (formularz kontaktowy >>>).
  2. Portal Miasto.pro zbiera jedynie minimalną ilość danych na temat użytkowników, konieczną do funkcjonowania tego typu portali internetowych.
  3. W przypadku czytelników portalu Miasto.pro zbierane są takie dane jak adres IP, pliki cookies, aktywność na stronie, typ urządzenia czy rodzaj przeglądarki, z której korzysta użytkownik. W przypadku subskrybentów newslettera gromadzone są adresy e-mail, jednak użytkownik nie ma obowiązku podania adresu, który będzie zdradzał jego imię, nazwisko czy firmę (miejsce zatrudnienia). W przypadku czytelników publikujących komentarze gromadzony jest adres IP, imię oraz adres e-mail, jednak użytkownik nie ma obowiązku podawania adresu e-mail, który zdradzałby jego tożsamość.
  4. Dane przetwarzane są w celu monitorowania korzystania z portalu przez użytkowników, prowadzeniu statystyk, dostosowania treści reklamowych, pozyskiwania reklamodawców.
  5. Dane wymienione w pkt. 2 nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Wyjątkiem może być udostępnienie danych innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do prawidłowego działania portalu (udostępnianie podmiotom zapewniającym hosting i serwis IT).
  6. W celu sprzedaży powierzchni reklamowej udostępniane są jedynie ogólne statystyki portalu, które nie mogą wskazywać na konkretnego użytkownika i być tożsame z jego danymi osobowymi.
  7. Użytkownikom portalu przysługuje prawo do:

– uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,

– żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,

– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,

– złożenia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

W zakres przetwarzania danych osobowych wchodzi również sposób wykorzystywania plików cookies, o czym więcej tutaj >>>