Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych czytelników serwisu Miasto.pro i abonentów treści płatnych.

  1. Administratorem danych osobowych czytelników serwisu jest wydawca, czyli Filip Tecław z siedzibą w Katowicach (40-887) przy ul. Ułańskiej 5/94.
  2. Z administratorem można skontaktować się poprzez formularz kontaktowy, adres e-mail admin@katowice.pro lub pisemnie na adres korespondencyjny podany w pkt. 1. Pod powyższy adres można zgłosić nadużycie danych i prośbę o ich usunięcie.
  3. Wydawca przechowuje jedynie adres e-mailowy czytelników i adres IP.
  4. Dane czytelników będę przetwarzane w celu wysyłki newslettera (jedynie do subskrybentów), dostarczania płatnych treści abonamentowych (jedynie do abonentów), w przypadkach związanych z administracją techniczną portalu oraz w celach analitycznych i statystycznych.
  5. Dane czytelników nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.
  6. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  7. Podanie danych osobowych (prawidłowego adresu e-mail) jest konieczne do wykonywania usług wysyłki newslettera i dostarczania płatnych treści abonamentowych. Bez ich podania prawidłowe wykonanie usługi nie jest możliwe.
  8. Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu czytelnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  9. Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, czyli do czasu wypisania się z newslettera lub zakończenia korzystania z płatnych treści abonamentowych.