W 60 proc. cena, a w 40 proc. doświadczenie zadecyduje, która firma zostanie wybrana przez magistrat do sporządzenia dokumentacji projektowej linii tramwajowej do Kostuchny. Urzędnicy właśnie ogłosili przetarg w tej sprawie. Zwycięzcę postępowania możemy poznać jeszcze w tym roku, ale nowa trasą pojedziemy najwcześniej w 2019 r.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz szacunku prac i kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji w dwóch etapach. W ramach I etapu powstaną szczegółowe plany dotyczące liczącego 5,2 km torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżki rowerowej i węzła przesiadkowego „Kostuchna”. Ta część zadania, wraz z wykonaniem prac budowlanych, powinna być gotowa w 2019 r. Natomiast II etap będzie dotyczył nowej drogi, której realizacja możliwa będzie najwcześniej w 2030 r. Całość prac projektowych dla obu etapów powinna potrwać 22 miesiące, a ich szacunkowy koszt to 3,75 mln zł.

Przy określaniu warunków przetargu urząd miasta wykorzystał zmienione kilka tygodni temu zapisy prawa zamówień publicznych. – Ustaliliśmy, że przy wyborze wykonawcy w 60 proc. będziemy kierować się ceną, ale aż w 40 proc. decydować będzie doświadczenie. Co istotne, nie będzie to doświadczenie firmy, ale tylko i wyłącznie  zespołu projektantów, który będzie dla nas pracował  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wykonawca będzie musiał koordynować swoje prace z blisko dwudziestoma podmiotami oraz pytać o opinię katowiczan. W ramach działań nakreślonych w dokumentacji przetargowej będzie zobowiązany m.in. do organizacji co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami i działań informacyjnych.

Urzędnicy jednak zaznaczają, że decyzja o budowie linii tramwajowej zapadła, więc konsultacje nie będą dotyczyły zasadności jej realizacji lub trasy przebiegu, a jedynie szczegółów ważnych dla mieszkańców, jak np. dokładnego umiejscowienia przystanków czy organizacja robót budowlanych. – Planowany przebieg nowej linii jest określony. Możliwe korekty będą wynikały tylko z obiektywnych okoliczności natury technicznej, bądź niewspółmiernie wysokich kosztów planowanych obecnie rozwiązań – wyjaśnia Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

W kwietniu katowicki magistrat ogłosił zbiór zasad, którymi będą kierowali się projektanci w swojej pracy. Wynika z nich m.in., że nowa sieć tramwajowa powinna przebiegać wzdłuż istniejącej już infrastruktury ciepłowniczej i kolejowej, nie tworząc tym samym nowej bariery pomiędzy mieszkańcami a lasem. Oprócz tego, gdy realizacja prac będzie wymagała zmian w drzewostanie, w miejsce jednego dotychczasowego zostaną zasadzone co najmniej dwa nowe drzewa. W ramach prowadzonych prac budowlanych nie planuje się wyburzeń obiektów kubaturowych.

Termin składania ofert w postępowaniu minie 27 października br. Urzędnicy spodziewają się, że wybór wykonawcy będzie możliwy pod koniec roku, jednocześnie jednak zaznaczają, że w przypadku tak dużej inwestycji, firmy mogą zadać nawet kilkaset pytań przed złożeniem ofert, a to z kolei może wydłużyć postępowanie.

Ostatnia nowa linia tramwajowa powstała w Katowicach 1947 r. i prowadziła od parku Kościuszki do pętli w Brynowie. Obecnie planowane przedłużenie do Kostuchny ma kosztować ok. 110 mln zł. Prędkość maksymalna tramwaju na tej trasie wyniesie między 24 a 30 km/h. Planuje się wybudowanie 8 przystanków, a odległość między nimi to od 600 do 800 m. Czas przejazdu z Kostuchny do pętli w Brynowie w godzinach szczytu oszacowano na 12 – 14 minut, natomiast trasa z Kostuchny do Rynku to ok. 22 – 24 minut jazdy. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Tramwajami Śląskimi.

Przebieg linii tramwajowej  i ścieżki rowerowej

 1. Odcinek w ul. Rzepakowej od pętli „Brynów” do ul. Kolejowej

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po wschodniej stronie ul. Rzepakowej. Ścieżka rowerowa poprowadzona będzie od pętli „Brynów” wzdłuż ul. Jankego do ul. Kolejowej, a następnie po północnej stronie ul. Kolejowej do ul. Rzepakowej.

 1. Skrzyżowanie z ul. Kolejową

Zakłada się przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną nadającą priorytet dla ruchu tramwajowego. W układzie docelowym jezdnia ul. Kolejowej poprowadzona zostanie pod linią tramwajową i ścieżką rowerową.

 1. Odcinek od ul. Kolejowej do skrzyżowania z linią kolejową

Zakłada się lokalizację przystanków oraz poprowadzenie linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej po wschodniej stronie drogi stanowiącej przedłużenie ul. Rzepakowej.

 1. Skrzyżowanie z linią kolejową

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej pod linią kolejową.

 1. Odcinek od skrzyżowania z linią kolejową do ul. Szenwalda

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej przy linii kolejowej.

 1. Odcinek od ul. Szenwalda do ul. Ziołowej

Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Szenwalda oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej, częściowo przebudowanej.

 1. Odcinek w ul. Ziołowej

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Ziołowej. Zakłada się odtworzenie istniejących parkingów, częściowo zajmowanych w celu poprowadzenia linii tramwajowej i ścieżki rowerowej.

 1. Odcinek w ul. Cegielnia Murcki

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej po zachodniej stronie ul. Cegielnia Murcki.

 1. Odcinek od ul. Cegielnia Murcki do ul. Krynicznej

Zakłada się lokalizację przystanków na przedłużeniu ul. Krynicznej oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanej magistrali ciepłowniczej, bez jakiegokolwiek zajmowania terenu rezerwatu „Ochojec” i ingerencji w zabudowę mieszkaniową.

 1. Odcinek od ul. Krynicznej do łącznika ulic Radockiego i Bażantów

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej, częściowo przebudowywanej.

 1. Odcinek wzdłuż ul. Radockiego

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową oraz poprowadzenie linii tramwajowej na terenie pomiędzy ul. Radockiego i ogródkami działkowymi.

 1. Odcinek od ul. Radockiego do ul. Bażantów

Zakłada się lokalizację przystanków zintegrowanych z komunikacją autobusową, parkingu park&ride oraz poprowadzenie linii tramwajowej i ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Zabłockiego.

 1. Odcinek wzdłuż ul. Bażantów

Zakłada się poprowadzenie linii tramwajowej po północnej stronie ul. Bażantów.

 1. Pętla „Kostuchna” przed skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej

Zakłada się lokalizację przystanków końcowych i początkowych zintegrowanych z komunikacją autobusowa.

Poprzedni artykułILS kat. II wdrożony. Lepsza dostępność Katowice Airport przy ograniczonej widzialności
Następny artykułKoncern IT o australijskich korzeniach wybiera Katowice i SBP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię