Agencja Fitch Ratings potwierdziła ratingi Katowic dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną. Miasto od lat otrzymuje tę samą notę.

– To bardzo dobra wiadomość dla Katowic. Ocena niezależnych ekspertów potwierdza wiarygodność stolicy województwa śląskiego i metropolii – mówi prezydent Marcin Krupa. – Pozytywnie oceniono m.in. dużą zdolność do finansowania inwestycji, czy też fakt, że płynność finansowa Katowic już od lat jest na bardzo dobrym poziomie, a poziom bezrobocia jest jednym z najniższych w Polsce, bo wynosi zaledwie 1,6 proc. – dodaje prezydent.

Fitch tradycyjnie oceniał finanse miasta i zdolność do spłaty zobowiązań pod kątem kilku czynników: stabilności dochodów, zdolności do ich zwiększania, stabilność oraz elastyczność wydatków, czy zobowiązania i płynność.

Stabilność dochodów Katowic agencja oceniła jako średnią. W ocenie brano pod uwagę stabilne źródła dochodów i perspektywy ich wzrostu zgodnie z dynamiką wzrostu gospodarczego Polski. Zdolność miasta do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej oceniana jest jako słaba, ale taka ocena tyczy się większości polskich miast ocenianych przez Fitch.

Zdaniem ekspertów miasto utrzymuje wydatki operacyjne pod kontrolą. W ich opinii wydatki na zadania realizowane przez Katowice nie są zależne od zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie oświaty, transportu publicznego, gospodarki komunalnej oraz administracji. – Zakładamy, że w latach 2019-2020 wydatki majątkowe pozostaną znaczne, głównie w związku z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które powinny być zakończone do końca 2020 r. W rezultacie i zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch deficyt budżetowy miasta wzrośnie do 13 proc. dochodów ogółem w 2020 r., by następnie stopniowo zmniejszyć się do około 5 proc. w 2023 r. – podaje agencja.

Fitch ocenia zdolność miasta do ograniczania wydatków w odpowiedzi na malejące dochody jako mocną. W 2018 r. wydatki majątkowe Katowic wyniosły ponad 310 mln zł (prawie 16 proc. wydatków ogółem). Na lata 2019-2023 prognozuje się, że wydatki majątkowe gminy będą wynosiły średnio 20 proc. wydatków ogółem.

Analitycy wyliczają, że obligatoryjne zadania miasta obejmujące oświatę, opiekę społeczną, administrację, bezpieczeństwo publiczne i świadczenia w dziale rodzina są sztywne i stanowią około 70 proc. wydatków operacyjnych.

W portfelu kredytowym Katowic przeważają kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe (99 proc. portfela na koniec 2018 r.). Zadłużenie miasta charakteryzuje długi profil zapadalności, z ratami kredytowymi równomiernie rozłożonymi do 2035 r. Ryzyko refinansowania jest niskie, gdyż zapadające raty kredytowe stanowią mniej niż 8 proc. finansowania dłużnego Katowic. Agencja podaje również, że miasto ostrożnie planuje wydatki na obsługę długu, które w budżecie są na wyższym poziomie niż faktycznie wykonywane.

Pomimo braku wsparcia płynności jednostek samorządu terytorialnego w sytuacjach awaryjnych ze strony władz centralnych, Fitch ocenia zarządzanie płynnością przez Katowice jako mocne. – Historycznie miasto posiadało bardzo wysoką płynność. W 2018 r. wolne środki ma rachunkach miasta (484 mln zł), jak również kredyt w rachunku bieżącym (limit 50 mln zł) łącznie znacznie przewyższały roczną obsługę zadłużenia (46 mln zł) – informuje Fitch.

Ratingi mają perspektywę stabilną, tak też było przez ostatnie lata. – Utrzymanie oceny ratingowej na tym samym poziomie jest dla miasta niezwykle istotne, jesteśmy bowiem postrzegani jako wiarygodny i rzetelny partner. Wysoka ocena ratingowa daje nam różne możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej, a to w konsekwencji umożliwia realizację celów, jakim jest prawidłowy rozwój miasta w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym, który przekłada się na coraz wyższe standardy życia mieszkańców i wszystkich, którzy postrzegają nasze miasto jako dobre miejsce do życia, pracy i rozwijania swojego biznesu. Myśląc zatem o rozwoju miasta musimy zabiegać o utrzymanie wysokiej oceny ratingowej, bo to daje nam realne możliwości, by te cele realizować – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice.

Fitch dodatkowo przekonuje, że potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd agencji, iż w średnim okresie Katowice utrzymają solidne wyniki budżetowe oraz bezpieczne wskaźniki długu pomimo presji na wzrost długu w związku z finansowaniem programu inwestycyjnego.

Poprzedni artykułFirma rozbiórkowa przejęła budynek D Uniwersytetu Ekonomicznego
Następny artykułDziałka przy os. Paderewskiego zmieni właściciela

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię