Gdańsk. Inwestycje transportowe i w centrum południa

Gdańsk należy do niewielu aglomeracji w Polsce, które mogą spodziewać się przyrostu liczby mieszkańców w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Nie oznacza to, że miasto nie stoi przed wyzwaniami, o czym podczas kolejnego spotkania z cyklu „W 8 pytań dookoła miasta”, organizowanego przez Urban Land Institute Poland (ULI Poland), mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Wyzwaniem jest rozwój miasta do wewnątrz poprzez intensyfikację zabudowy, wypełnianie i uzupełnianie istniejących struktur urbanistycznych. Widzimy też potrzebę wykreowania nowego centrum dzielnicowego w rozwojowej części miasta, jaką jest Gdańsk Południe – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.

Koncepcja Parku Południowego w Gdańsku, fot. UM Gdańsk

Do miasta nowych obywateli przyciąga morze, dobra infrastruktura czy miejsca pracy. Według ratusza kluczowy dla rozwoju stolicy Trójmiasta jest sektor przemysłowo-portowo-logistyczny (Wyspa Stogi – rejon portu morskiego), a także przemysł nowych technologii (rejon portu lotniczego) oraz przemysł czasu wolnego – rozwój usług turystyki i rekreacji (pas nadmorski).

– Priorytetem dla miasta jest wielofunkcyjność i rozwój funkcji mieszkaniowo-usługowych, zieleni oraz funkcji produkcyjno-usługowo-składowych. Chcemy to wdrażać poprzez m.in. tworzenie przyjaznych użytkownikom lokalnych przestrzeni publicznych, w których toczy się codzienne życie mieszkańców. Stawiamy na realizację przyjaznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, stworzenie nowego parku w dzielnicy rozwojowej Południe. Chcemy stworzyć warunki, by mieszkańcy terenów intensywnie rozwijających się spędzali czas na powietrzu w otoczeniu urządzonej zieleni. Planujemy też nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co wpłynie pozytywnie na lokalny klimat oraz sprawi, że miasto będzie coraz bardziej przyjazne dla jego użytkowników – deklaruje Aleksandra Dulkiewicz.

Gdański ratusz stawia na koncepcję miasta krótkich odległości, zbieżnego z koncepcją miasta 15-minutowego. – Polskie miasta rozwijają się i pomimo problemów z finansowaniem niektórych inwestycji, stale implementują najlepsze światowe wzorce w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy wspierające jakość życia. Gdańsk jest jednym z liderów takiego podejścia, dzięki czemu osiąga sukces i przyciąga nowych mieszkańców, którzy doceniają takie podejście – mówi Søren Rodian Olsen, przewodniczący ULI Poland i dyrektor zarządzający Logicenters w grupie NREP.

Nowe plany

Ani uzupełnianie zabudowy, ani rozwój miasta i ekspansja na nowe tereny nie będą przebiegać płynnie bez odpowiedniego planowania. Gdańsk może pochwalić się dość wysokim poziomem pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania miasta. To około 65 proc. – A jeżeli weźmiemy pod uwagę tereny zalesione, to jeszcze więcej – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz.

To jednak nie wyczerpuje potencjału rozwojowego. Pracami planistycznymi obejmowane są kolejne tereny. Do najważniejszych należy plan dla 77-hektarowego Parku Południowego, a także korytarza PKM Południe i Śródmieścia w granicach parku kulturowego.

Najszybciej, bo już na początku 2022 roku, rozpocznie się procedura zmiany planu dla Parku Południowego. – Procedura zmiany planu miejscowego w Gdańsku trwa średnio ponad 2 lata. Kolejne będą uzależnione od uzyskania wniosków i rekomendacji w zakresie ostatecznego przebiegu ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla trasy PKM Południe. Zakończenie prac w tym obszarze planowane jest na wrzesień 2023 roku. Przyjęcie planu dla obszaru w granicach parku kulturowego uzależniony jest od przyjęcia planu ochrony na podstawie wniosków i wytycznych od Pomorskiego Konserwatora Zabytków – zapowiada prezydent Gdańska.

Kręgosłup miasta

Gdański ratusz stawia na koncepcję miasta krótkich odległości, zbieżnego z koncepcją miasta 15-minutowego. W świetle planów władz komunikacja staje się kluczem integrującym cały ośrodek. Kręgosłupem systemu całej aglomeracji jest kolej metropolitalna, ale potrzebuje ona odpowiedniej infrastruktury dodatkowej.

– Od ponad dekady stawiamy na rozwój komunikacji miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej. Służą temu kolejne inwestycje, realizowane w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – podkreśla prezydent. – Trasa Gdańsk Południe – Wrzeszcz – linia tramwajowa z fragmentem układu drogowego, to koszt ok. 300 mln zł. Planujemy sfinansować ją z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Z tych samych funduszy zamierzamy pozyskać środki na pierwszy etap Zielonego Bulwaru. Z kolei szacowany koszt układu drogowego z tramwajem do Obrońców Wybrzeża wynosi 250 mln zł. Analizowane są również różne warianty przebiegu linii kolejowej na południe Gdańska oraz poza granice administracyjne miasta – wymienia Aleksandra Dulkiewicz.

Nowe plany i inwestycje służą nie tylko mieszkańcom, ale również pomagają starać się o inwestorów. Przyciąga ich do miasta położenie, kapitał ludzki i rynek pracy. – Miasto zawsze dokłada wszelkich starań, aby postępowania administracyjne dotyczące inwestycji były realizowane w terminie. Wsparciem strategicznych inwestycji z sektora nowoczesnych technologii i usług oraz przemysłowych zajmuje się z zespół Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Jest ona właścicielem gruntów, na których powstają parki inwestycyjne. Obejmują one w pełni wyposażoną infrastrukturę i wewnętrzny układ drogowy. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu do zagospodarowania przestrzennego inwestor może liczyć na skrócenie czasu realizacji inwestycji i szybsze uzyskuje pozwolenia na budowę – podsumowuje prezydent Gdańska.

Poprzedni artykułKolej w GZM. 13 projektów stara się o dofinansowanie
Następny artykułTDJ Estate poszerza ofertę o ponad 150 mieszkań

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię