Instalacja na odpady i sarkofagi. Dwie inwestycje dla środowiska

W środę oddano do użytkowania nowoczesną instalację do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych, która obsłuży 300 tys. mieszkańców. Inwestycja kosztowała blisko 40 mln zł. Z kolei w ubiegłym miesiącu zakończono rekultywację 7-hektarowego terenu po likwidowanej Hucie Metali Niezależnych w Szopienicach, który będzie można przeznaczyć pod inwestycje. W tym przypadku koszt zadania wyniósł ponad 30 mln zł.

Nowo wybudowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów jest częścią regionalnej instalacji. Infrastruktura powstała w ramach rozbudowy Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Na budżet inwestycji składa się 22,35 mln zł (57%) w ramach pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach oraz 17 mln zł (43 %) środków własnych spółki. Budowa trwała 14 miesięcy, prace prowadziła firma AK Nova z Poznania.

Celem inwestycji jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie miasta do wymogów polskiego i unijnego prawa, a także zintensyfikowanie efektywności procesu biologicznego przetwarzania odpadów.

Instalacja składa się z 24 zadaszonych i szczelnych boksów (w tym 8 do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów). Każdy boks to niezależny moduł z własnym systemem napowietrzania, systemem ujęcia i zbierania odcieków, sondą pomiaru temperatury oraz instalacją zraszania. Korzyści z instalacji to wydzielenie z odpadów zmieszanych odpadów ulegających biodegradacji, uzyskanie produktów końcowych w postaci polepszacza gleby, eliminacja substancji o nieprzyjemnym zapachu oraz zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku.

Wydajność instalacji to 60 tys. ton na rok. 300 tys. to liczba mieszkańców, od których odpady będą trafiały do instalacji. Inwestycja objęła swym zasięgiem 5,35 ha. W ramach przedsięwzięcia dostarczono niezbędne maszyny i urządzenia technologiczne. Ponadto rozbudowano magazyn paliwa alternatywnego RDF o dodatkową halę o powierzchni ok. 1 tys. m². Łączna powierzchnia części magazynowej wynosi obecnie 2 tys. m². Jak podaje inwestor, paliwo z odpadów może być wykorzystywane jako substytut węgla w cementowniach i elektrociepłowniach.

Rekultywacja dla inwestorów

WFOŚiGW współfinansował również inny projekt związany z ochroną środowiska w Katowicach. Zakończony na początku września br. proces rekultywacji terenów po likwidowanej szopienickiej Hucie Metali Nieżelaznych objął 7 ha, z których przez 6 lat wywieziono ponad 120 tys. ton szlamów cynkowych o zawartości powyżej 7 proc. cynku. Kolejne 79 tys. ton o mniejszej szkodliwości umieszczono w specjalnie uszczelnionych i monitorowanych sarkofagach. Zabezpieczenia mają gwarantować między innymi brak przenikania potencjalnie niebezpiecznych substancji do okolicznych wód gruntowych.

Inwestycja była finansowana przez WFOŚiGW (4 mln zł), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (17 mln zł) oraz przez Grupę Boryszew (10 mln zł), która jest właścicielem likwidowanej huty.

Całość terenu pokryto nową ziemią, na której zasiano trawę. Część obszaru będzie wykorzystana do uprawy wierzby energetycznej, stosowanej jako biomasa w elektrowniach. – Obecnie zamiast toksycznego składowiska widać piękną zieleń. Jesienią w miejscach, gdzie skażenie było największe – na obszarze około 2,5 hektara – posadzona zostanie wierzba energetyczna. W sumie będą to tysiące krzewów – zapowiada Kazimierz Kwaśniak, likwidator HMN Szopienice.

Rozważana jest również możliwość zaoferowania zrekultywowanego terenu inwestorom. – Tereny huty są obecnie pełnowartościowymi terenami inwestycyjnymi. Bez przeszkód można prowadzić na nich działalność usługową czy przemysłową. Z powodzeniem mogą także służyć jako np. tereny rekreacyjne – absolutnie nie widzę przeszkód, aby powstały tu tego typu obiekty – dodaje Kwaśniak.

Poprzedni artykułDeweloperzy rozgościli się przy ul. Bażantów
Następny artykułFacebook, Uber, Airbnb i Robert Makłowicz od poniedziałku w MCK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię