Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to obecnie 20 500 zatrudnionych osób. Za dwa lata ma ich być o 17 proc. więcej. To dane Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) przedstawione na poniedziałkowej konferencji w Katowicach.

Konferencja „Katowice. The place to grow. Metropolis GZM – evolution engine of the region”, zorganizowana przez ABSL, poświęcona była biznesowemu rozwojowi i przyszłości Katowic oraz metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Według danych związku metropolia katowicka to jeden z pięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce oraz jeden z dziesięciu w Europie Środkowo-Wschodniej, który daje pracę przeszło 20 tys. osób (8 proc. zatrudnienia w sektorze w skali kraju). Zlokalizowane są tu 93 centra usług, należące do 84 inwestorów z 20 krajów. Poza inwestorami polskimi (23) są to głównie firmy z USA (21) i przedsiębiorstwa niemieckie (8), a także podmioty z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii i 12 innych państw.

Jeśli chodzi o rozkład branżowy, to dominują centra IT – jest ich 45, a w dalszej kolejności centra usług wspólnych (22), centra badawczo-rozwojowe (14) oraz 12 centrów outsourcingu usług biznesowych. Dominującą pozycję IT widać też na przykładzie zatrudnienia – w regionie w centrach tego typu pracuje 51 proc. zatrudnionych w sektorze.

– W ciągu dwóch lat, do I kw. 2020 r., zatrudnienie w metropolii powinno wzrosnąć o kolejne 3,5 tys. osób. Obecnie sektor zatrudnia 6 proc. populacji w wieku produkcyjnym. To znacznie mniej niż we Wrocławiu czy w Krakowie, gdzie ten odsetek sięga kilkunastu procent. To też znak, że mamy jeszcze na Śląsku i w Załgębiu możliwość rozwoju. Musimy się jednak zastanowić, jak ten sektor napędzić i przyciągnąć nowe kadry – mówi Marcin Nowak, wiceprezes ABSL oraz dyrektor zarządzający Cloud Infrastructure Services Eastern Europe, Capgemini.

Na razie branża notuje przyrost zatrudnionych i nowych firm każdego roku. W 2017 r. w Katowicach powstało 7 nowych centrów usług, w których otworzonych zostanie ok. 2 tys. miejsc pracy. Z kolei 80 proc. firm sektora działających już w metropolii zapowiada dalszy wzrost zatrudnienia.

– Staramy się konsekwentnie budować pozycję miasta jako przyjaznego miejsca dla biznesu. Cieszymy się, że coraz więcej inwestorów docenia potencjał Katowic i lokuje tu swoje nowoczesne centra biznesowe. To wzorcowy model win-win. Każdy nowy inwestor to nowe miejsca pracy, czy też podatki wpływające do budżetu miasta – stwierdza Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Lokalne władze pokładają nadzieję w utworzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju i poprawy jakości oferty regionu. –Jedno, nawet największe i najbogatsze, ale funkcjonujące samodzielnie miasto, nie byłoby tak silne i nie miałoby tyle do zaoferowania, co synergia potencjałów wszystkich 41 członków metropolii. Uzupełniamy się, jesteśmy dla siebie wsparciem, bo wiemy, że działając razem, możemy przedstawić najlepsze propozycje – uważa Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Szef GZM liczy, że nowo utworzony organizm będzie narzędziem do podnoszenia komfortu i jakości życia mieszkańców, a także nada dynamikę rozwojowi. – Chcemy nie tylko integrować, ale i inspirować, wspierać i stymulować rozwój branż perspektywicznych, by metropolia kojarzyła się w Polsce i na świecie jako miejsce, gdzie inwestorzy chętnie lokują swoją wiedzę i „know-how”. Rozwój społeczno-gospodarczy rozumiemy również jako tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorstw, np. poprzez partnerstwo w uruchamianiu projektów pilotażowych dla rozwoju dedykowanej branży, tak jak chociażby w przypadku dronów – dodaje Kazimierz Karolczak.

– Katowice i cała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia są doskonałym miejscem dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych. Potwierdzają to statystyki. Zdecydowana większość działających tu centrów usług dla biznesu rozszerzyła w ostatnich latach zakres świadczonych usług i poziom zaawansowania działalności, zwiększając przy tym zatrudnienie. Jestem przekonany, że w kolejnych latach – przy wsparciu władz lokalnych – ten trend nie tylko zostanie zachowany, ale będzie miał też tendencję rosnącą – stwierdził Marcin Nowak.

Obecnie w Katowicach oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii swoje centra usług dla biznesu mają m.in. takie firmy zrzeszone w ABSL jak Accenture, Arvato Polska, Asseco, Capgemini, Fujitsu, IBM, ING Tech Poland, Future Processing, PwC czy Unilever.

Poprzedni artykułIT, F&A, HR, CS. Ile można zarobić w sektorze nowoczesnych usług biznesowych?
Następny artykułPiotr i Paweł kurczy się w województwie śląskim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię