Komornik licytuje hektarową nieruchomość w Szopienicach

Nieruchomość przy ul. Woźniaka 15, fot. UM Katowice

Cztery działki wraz z budynkami położone w Szopienicach będzie starał się sprzedać komornik przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód. To druga próba znalezienia kupca.

Teren położony jest przy ul. Woźniaka 15. Wokół dominuje zabudowa magazynowo-przemysłowa i obszary niezabudowane. Od północy działki graniczą z linią kolejową. Po drugiej stronie torów znajduje się zakład produkcyjny firmy Unilever.

Przedmiotem postępowania jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 11 661 m². Zabudowę tworzą obiekty z początku lat 70. ub. wieku. To 3-kondygnacyjny budynek biurowo-magazynowy (1445 m²) z ceglaną elewacją, w dobrym stanie, będący częścią dawnej fabryki szamotu i objęty ochroną w miejscowym planie zagospodarowania, a także wiata i parterowy budynek magazynowy o konstrukcji żelbetowej. W południowo-zachodniej części terenu znajduje się parterowy budynek portierni wpisany do rejestru zabytków. Obiekt wymaga remontu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego klasyfikuje ten obszar, jako teren nieuciążliwych budowli produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.

Licytacji podlega prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotychczas należało do dwóch osób prywatnych tworzących małżeńską wspólność majątkową. Wartość gruntu i budynków oszacowano na niemal 10 mln zł (9 998 670 zł, w tym 23 proc. VAT). Cena wywoławcza wynosi dwie trzecie wartości oszacowania, czyli prawie 6,67 mln zł. Tym razem kwota wywołania jest o 830 tys. zł niższa, niż podczas pierwszej, ubiegłorocznej licytacji, kiedy wynosiła 7,5 mln zł.

Druga próba sprzedaży odbędzie się 30 lipca br. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. wartości oszacowania. Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię