Konkurs architektoniczny na projekt stadionu miejskiego jeszcze w tym roku

Lokalizacja nowego stadionu miejskiego, fot. UM Katowice

W lipcu zeszłego roku magistrat zaprezentował nową lokalizację stadionu miejskiego, który służyć będzie przede klubowi GKS Katowice. W czwartek przedstawiono ogólny harmonogram inwestycji.

Zgodnie z zeszłoroczną decyzją urzędników, nowy stadiom miejski powstanie w obszarze ulic Dobrego Urobku i Bocheńskiego, w pobliżu autostrady A4. Możliwość budowy obiektu na tym terenie uzależniano od pomyślnych wyników badań geologicznych.

– Możliwość realizacji przyszłego stadionu miejskiego w rejonie ul. Bocheńskiego została potwierdzona badaniami geologicznymi gruntu, które zakończyły się w grudniu 2016 r. Badania określiły możliwości posadowienia obiektów kubaturowych na opisywanym terenie, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych – podkreśla prezydent Marcin Krupa. Równolegle z badaniami geologicznymi prowadzono analizę uwarunkowań środowiskowych, terenowych, planistycznych i prawnych.

Przedmiotem dyskusji i analiz w ostatnim czasie były także przyszłe funkcje i sposób zagospodarowania omawianego obszaru. Założenia wypracowane w III kwartale 2016 r. przez zespół roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy stadionu miejskiego dotyczyły usytuowania przy stadionie dwóch boisk treningowych.

– Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiednich warunków dla szkolenia kadry juniorów, w tym m.in. kilkuset podopiecznych Akademii Piłkarskiej „Młoda GieKSa” oraz zwiększenie miejskiej bazy sportowej podjąłem decyzję o opracowaniu koncepcji z większą ilością boisk. Planujemy, by przy stadionie powstało sześć pełnowymiarowych boisk piłkarskich o wymiarach 105 x 68 metrów – część z naturalnej murawy, część z nawierzchnią ze sztucznej trawy – powiedział prezydent Katowic.

Zgodnie z opracowanymi wytycznymi pojemność podstawowa stadionu to 12 tys. miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15 tys. miejsc siedzących. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Rozważane jest również zadaszenie części dodatkowych boisk treningowych.

Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też budowę miejsc parkingowych, ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia oraz stworzenie dodatkowego pola treningowego dla bramkarzy o wymiarach 20 x 30 metrów. Do stadionu ma także przylegać hala sportowa o pojemności ok. 2,5-3 tys. widzów. Prognozowane źródła finansowania inwestycji to środki własne oraz inne zwrotne instrumenty finansowe.

Aktualnie przygotowywana jest procedura dotycząca wyłonienia wykonawcy opracowania obejmującego materiały wyjściowe dla konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej całego kompleksu sportowego, w tym programu funkcjonalno-użytkowego. Miasto zakłada się, że zwycięzca konkursu uzyska prawo do wykonania dokumentacji projektowej nowego obiektu.

Wstępny harmonogram prac dla budowy stadionu miejskiego w Katowicach mówi, że do końca lipca br. przewidziane jest opracowanie materiałów wyjściowych dla przygotowania postępowania konkursowego. W oparciu o te materiały przeprowadzony zostanie konkurs na projekt obiektu, którego rozstrzygnięcie planuje się na przełomie 2017/18 r. Zwycięzca postępowania uzyska prawo do wykonania dokumentacji projektowej przyszłego obiektu sportowego. UM liczy, że jej opracowanie powinno trwać ok. 12 miesięcy i zakończy się na przełomie 2018/19 r.

Planowana data ukończenia prac budowlanych to początek 2021 r. GKS Katowice miałby zainaugurować rundę wiosenną rozgrywek piłkarskich już na nowym stadionie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię