Mieszkanie Plus może zawitać także do Załęża

Spółka BGK Nieruchomości, która odpowiada za prowadzenie rządowej inicjatywy Mieszkanie Plus podpisała wstępne porozumienie dotyczące przekazania pięciu działek Poczty Polskiej na potrzeby programu. Umowa zakłada rozszerzenie porozumienia o kolejne nieruchomości, w tym jedną w Katowicach.

Wstępne porozumienie dotyczy pięciu działek wskazanych przez Pocztę Polską: dwóch w Warszawie oraz po jednej we Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku. To wstęp do przeprowadzenia szczegółowych analiz poszczególnych gruntów. Już teraz mówi się o włączeniu kolejnych terenów. Poczta zdradza, że na chwilę obecną w Katowicach brana jest pod uwagę jedna nieruchomość. – W katowickiej dzielnicy Załęże, na działce o powierzchni 2 309 m² posadowiony jest budynek, w którym mieści się urząd pocztowy. Po planowanym przez BGKN zaadaptowaniu na cele mieszkaniowe obiektu, urząd chcemy pozostawić w miejscu, w którym się znajduje – poinformowało biuro prasowe Poczty Polskiej.

Pocztowcy nie zdradzają dokładnego położenia nieruchomości, ale wśród oficjalnej sieci placówek widnieje tylko jedna działająca w Załężu – w budynku przy ul. Gliwickiej 127.

– Współpraca z BGKN będzie korzystna dla Poczty Polskiej – stwierdził Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. – Umożliwi to budowę mieszkań na wynajem z opcją wykupu i da stabilny i przewidywalny dochód z dotychczas niezbyt intensywnie wykorzystywanych nieruchomości.

Zgodnie z ramową umową, projekty mieszkaniowe będą realizowane przez spółkę celową, w której wspólnikami będą BGK Nieruchomości i Poczta Polska. Wspólna realizacja projektów możliwa będzie niezwłocznie po nadaniu ram legislacyjnych, umożliwiających zbywanie lub przekazywanie przez Pocztę Polską nieruchomości na potrzeby realizacji programu Mieszkanie Plus. Budowę mieszkań sfinansuje BGKN.

Nieruchomość w Załężu jest kolejną braną pod uwagę przez BGK Nieruchomości. W kwietniu br. podpisano umowę inwestycyjną otwierającą drogę do budowy pierwszego etapu Nowego Nikiszowca przy ul. Górniczego Dorobku. Magistrat wskazał również kolejne dwa tereny, które jest gotowy przekazać na potrzeby Mieszkania Plus. To działki w Szopienicach-Burowcu znajdujące się po zachodniej stronie ul. Korczaka oraz teren w Piotrowicach, położony pomiędzy os. Odrodzenia, a osiedlem budowanym przez firmę Murapol.

Pod uwagę może być brany również teren przy ul. Asnyka, w pobliżu stacji kolejowej Piotrowice oraz Parku Zadole, który w lutym br. Polskie Koleje Państwowe zobowiązały się przekazać na cele programu. Spółka BGKN rozważa także inwestycje na działkach należących do inwestorów prywatnych.

Siedziba poczty czeka

Budynek Poczty Polskiej przy ul. Pocztowej 9, fot. Poczta Polska

Najbardziej znaną nieruchomością Poczty Polskiej w Katowicach pozostaje jej siedziba w ścisłym centrum miasta przy ul. Pocztowej 9. Teren wraz z budynkiem już kilkakrotnie próbowano sprzedać, jednak dotychczas kupiec się nie znalazł. Obiekt biurowy o powierzchni użytkowej blisko 6 tys. m² powstał na przełomie XIX i XX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.

Na razie nie ma terminu kolejnego przetargu, ani zgody na jego zbycie. – W celu ewentualnego ponownego skierowania nieruchomości do sprzedaży konieczne będzie pozyskanie zgody właścicielskiej. W wypadku podjęcia przez spółkę decyzji o wystawieniu jej na sprzedaż informacja, wraz z ceną, opublikowana zostanie na stronie internetowej Poczty Polskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – podało biuro prasowe Poczty Polskiej.

Poprzedni artykułOtwarto centrum usług wspólnych Guardian Business Solutions
Następny artykułLibero z pełnym portfolio LPP

1 KOMENTARZ

  1. „W katowickiej dzielnicy Załęże, na działce o powierzchni 2 309 m² posadowiony jest budynek, w którym mieści się urząd pocztowy.”
    POCZTA POLSKA przestała być URZĘDEM z chwilą sprywatyzowania – bądźcie konsekwentni w wypowiedziach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię