Murapol bez umowy przy Dębowych Tarasach

Murapol nie zostanie właścicielem nieruchomości przy ul. Baildona, na której planował inwestycję mieszkaniową. A przynajmniej nie w ramach przedwstępnego porozumienia o zakupie gruntu, które zawarto w lipcu ub. roku. Deweloper poinformował o odstąpieniu od umowy.

Teren przy ul. Baildona, fot. UM Katowice

Murapol miał nabyć teren o powierzchni 13,9 tys. m², przeznaczając go pod budowę ok. 370 mieszkań. Ziemia należy do austriackiego Immofinanz, który kilka lat temu planował wykorzystać działki pod realizację czwartego etapu Dębowych Tarasów. Murapol byłby trzecim deweloperem próbującym ukończyć osiedle – za pierwsze dwa etapy przedsięwzięcia odpowiadał TriGranit, trzecią fazę inwestycji prowadził właśnie Immofinanz.

Austriacy zdecydowali o rezygnacji z budowy czwartej części przedsięwzięcia i sprzedaży terenu. Umowa przedwstępna w sprawie zakupu nieruchomości została podpisana w lipcu ub. roku między Murapolem, a spółką ACE 11 należącą do firmy Acteeum. Ta ostatnia działa przede wszystkim na rynku inwestycji handlowych i współpracowała już wcześniej z Immofinanz.

Umowa przenosząca własność gruntu miała zostać zawarta nie później niż 20 lutego 2018 r. i być poprzedzona łącznym spełnieniem się kilku warunków. Wymieniano m.in. nabycie przez Acteeum nieruchomości od Immofinanz i praw autorskich do projektu, zmianą lub uzyskaniem nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę na minimum 16,4 tys. m² powierzchni użytkowej mieszkań.

Murapol miał zakupić grunt za cenę stanowiącą równowartość w polskich złotych kwoty 3,5 mln euro netto oraz iloczynu kwoty 100 zł i powierzchni użytkowej mieszkań.

Ze względu na niedotrzymanie terminów przez Acteeum, dokument dwukrotnie aneksowano. W ramach pierwszego aneksu warunki umowy miały zostać spełnione do 30 kwietnia br., a w drugim przypadku – do 31 maja br.

Trzeciego aneksu nie będzie. Murapol poinformował, że 31 lipca br. złożył Acteeum oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedwstępnej. – Oświadczenie zostało złożone z uwagi na niespełnienie się warunków zawieszających umowy przedwstępnej, tj. nienabycie przez sprzedającego nieruchomości i praw autorskich do projektu w terminie tam wskazanym oraz nieuzyskanie przez sprzedającego w terminie do 31 maja 2018 r. kompleksowej, ostatecznej i prawomocnej decyzji dot. zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji o minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań 16,4 tys. m² – podał Murapol.

Spółka nie chciała odpowiedzieć czy rozważa powrót do rozmów w sprawie zakupu gruntu i podpisania drugiej umowy na nowych warunkach, czy definitywnie zarzuca plan realizacji inwestycji w rejonie ulic Baildona i Bożogrobców.

W ostatnich trzech letnich miesiącach firma przeprowadziła kilka transakcji. Dotyczyły one jednak głównie sprzedaży własnych aktywów. Murapol pozbył się ze stratą akcji Polnordu, blisko 33 proc. akcji spółki Skarbiec Holding, jak również nieruchomości pod Berlinem, a w ostatnich dniach podpisał także warunkową umowę sprzedaży ziemi w Warszawie, co część ekspertów rynkowych odczytuje jako chęć pozyskania przez firmę szybkiej gotówki. Deweloper odstąpił też od zakupu gruntów w Warszawie i Krakowie. Spółka nabyła za to działki w Gdańsku i we Wrocławiu.

Obecnie Murapol realizuje w Katowicach cztery inwestycje – Apartamenty Trzy Stawy (ul. Pułaskiego/Graniczna), Śląskie Tarasy (ul. Nasypowa), Nowy Bażantów (ul. Bażantów) i Śląskie Ogrody (ul. Bytkowska).

Poprzedni artykułDombud kończy Zielone Panewniki
Następny artykułSkanska czeka na pozwolenie dla czwartej ćwiartki „Tiramisu”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię