A4 Business Park, fot. Globalworth

ABSL, na zlecenie urzędu miasta i we współpracy z JLL, Randstad Polska i Randstad Sourceright, przedstawił kolejną publikację o stanie sektora nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z opracowania wynika, że na analizowanym obszarze działa już ponad setka centrów branżowych, dająca zatrudnienie 23,5 tys. osób.

Katowice i GZM są jednymi z głównych ośrodków sektora w kraju, skupiając 8 proc. wszystkich zatrudnionych. Pozycja regionu na mapie usług biznesowych to oczywiście konsekwencja inwestycji globalnych firm, które zdecydowały się na ulokowanie tu swoich centrów. ABSL jednocześnie przekonuje, że wzrost zatrudnienia przyczynił się do przeformułowania krajobrazu gospodarczego Katowic i regionu, co miało pozytywnie wpłynąć na wizerunek biznesowy analizowanego obszaru.

W Katowicach działają centra usług firm z 20 państw. Wśród podmiotów zagranicznych największy udział mają przedsiębiorstwa z USA, Niemiec i Francji, do których należy łącznie 40 proc. ogółu oddziałów. W pierwszym kwartale 2019 r. centra usług w metropolii zatrudniały 23,5 tys. osób. Nadal najczęściej spotykaną kategorią świadczonych usług były te z obszaru IT, realizowane w 54 na 102 funkcjonujące tu jednostki. Centra w których usługi IT stanowią dominującą działalność generują̨ nieco ponad połowę (51 proc.) zatrudnienia w branży.

ABSL wskazuje, że rozwój sektora można zaobserwować choćby na portalach z ogłoszeniami o pracę. W pierwszym kwartale 2019 r. na ponad 5,5 tys. ofert pracy w Katowicach, 60 proc. odnosiło się do centrów SSC/BPO oraz IT. – W okresie ostatnich trzech lat wzrost zatrudnienia w centrach usług w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł 43 proc., co stanowi ponad 7 tys. nowych miejsc pracy, utworzonych głównie w Katowicach. W tym czasie w mieście powstały 22 nowe centra usług, jednak większość zatrudnienia (59 proc.) wygenerowały centra funkcjonujące już przed 2016 r., rozwijające swoją działalność. Prognozujemy, że w pierwszym kwartale 2020 r., w sektorze zatrudnionych będzie już nawet 25 tys. pracowników, w tym 20 tys. w samych Katowicach – komentuje Janusz Górecki, szef zespołu badawczego ABSL.

Obecnie stolica województwa śląskiego skupia 79 proc. miejsc pracy w sektorze, co przekłada się na 18,6 tys. osób. Liczba zatrudnionych w całym GZM ma nadal rosnąć, gdyż firmy, poza powiększaniem zespołów, zwiększają również zakres świadczonych usług – w ostatnim roku 83 proc. z nich rozszerzyło swoje portfolio, a 81 proc. ma to w planach na najbliższy rok.

ABSL podkreśla dodatkowo, że w analizach nie uwzględniono firm, które w skali kraju świadczą usługi wyłącznie w języku polskim dla klientów zlokalizowanych w Polsce. W tego rodzaju jednostkach, nieujętych w raporcie, a zajmujących się głównie obsługą klienta oraz obsługą księgową, zatrudnionych jest kolejnych kilka tysięcy osób. Wśród przykładów wymieniane jest m.in. Centrum Usług Wspólnych firmy Tauron, Śląskie Centrum Usług Wspólnych należące do Polskiej Grupy Górniczej czy Fincores Business Solutions.

Wśród podmiotów międzynarodowych największymi pracodawcami w sektorze w Katowicach są: Capgemini (>1500 pracowników), PwC (>1500), IBM Client Innovation Center (>1500), ING Tech Poland (500-1000), Sopra Steria (500-1000), Unilever (500-1000) i Rockwell Automation (500-1000). Co roku w mieście otwieranych jest kilka kolejnych jednostek. W pierwszym kwartale br. w Katowicach dwa nowe centra usług utworzyły firmy Honeywell i Huawei.

fot. ABSL

ABSL wylicza, że do świadczenia usług w katowickich centrach nowoczesnych usług biznesowych wykorzystywane są 33 języki. Trzy najczęściej występujące to angielski, niemiecki i polski. Najmniej popularne to arabski, białoruski, bułgarski, chiński, chorwacki, estoński, hebrajski, koreański, łotewski, litewski, perski i słoweński.

Cudzoziemcy są zatrudnieni w większości centrów usług w Katowicach i GZM. Szacunkowo stanowią oni około 6,5 proc. ogółu pracujących w sektorze (ponad 1500 osób). Państwem zdecydowanie najczęściej wskazywanym jako miejsce pochodzenia obcokrajowców jest Ukraina. W ponad połowie firm zatrudniających cudzoziemców Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców. Drugą narodowością pod względem liczebności są Włosi, a trzecią Francuzi. Wśród kilkudziesięciu pozostałych narodowości pracowników analizowanych centrów usług największy udział reprezentują Hiszpanie, Rumuni, Grecy, Rosjanie, Holendrzy, Turcy i Czesi.

Wśród zatrudnionych w lokalnych firmach sektora przeważają kobiety (53 proc.), natomiast ich udział w strukturze kadry zarządzającej wynosi 40 proc.

Katowicki magistrat, który zlecił przygotowanie opracowania, wśród atutów, które świadczą o atrakcyjności miasta wymienia bardzo dobre skomunikowanie z innymi rejonami kraju i Europy, inwestycje rozwijające infrastrukturę społeczną, czy wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i biznesowe. Tych ostatnich w 2018 r. w całym mieście odbyło się 6170 i uczestniczyło w nich 757 630 osób.

– Jesteśmy liderem wśród polskich miast w działaniach proekologicznych, w mieście jest wiele parków i terenów zielonych. Zajmują one prawie połowę powierzchni miasta. Podejmujemy także intensywne działania na rzecz rozwoju ekomobilności. Katowice są miejscem, gdzie doskonale rozwinęła się infrastruktura dla biznesu. Duża liczba hoteli i centrów konferencyjnych sprzyja organizacji wydarzeń o randze międzynarodowej. Katowice jako Miasto Kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki stanowi wyjątkowe miejsce na mapie Europy, będąc ważnym ośrodkiem kulturalnym i turystycznym – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Urząd miasta przypomina również, że w ub. roku Katowice zajęły pierwsze miejsce w rankingu najbardziej ekologicznych miast przygotowanym przez magazyn Forbes. Na wyniki miały wpływ m.in. działania zwiększające wykorzystanie samochodów elektrycznych oraz rozbudowa sieci ścieżek rowerowych.

ABSL ocenia, że Katowice, z uwagi na swoje położenie w centrum ponad dwumilionowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, oferują unikatowy w skali Polski dostęp do zasobów na rynku pracy. Na analizowanym obszarze kształci się prawie 94 tys. studentów o różnorodnych kompetencjach niezbędnych m.in. do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Firma podkreśla, że potencjał rekrutacyjny regionu bezpośrednio przekłada się na rynek biurowy. Obecnie Katowice dysponują prawie 520 tys. m² nowoczesnej przestrzeni w biurowcach, przy czym miasto nie jest już czwartym największym regionalnym rynkiem biurowym w kraju, w ub. kwartale dając się wyprzedzić Poznaniowi o kilka tysięcy metrów kwadratowych. Również popyt na biura w ostatnich trzech latach (średnio ok. 36 tys. m² rocznie) jest słabszy niż w okresie 2013-2015 (średnio ok. 56 tys. m² rocznie).

W większym zapotrzebowaniu na biura i dalszym wzroście zatrudnienia w sektorze ma pomóc lokalny system obsługi inwestorów, obejmujący m.in. współpracę z Polską Agencją Inwestycji
i Handlu (PAIH), Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, instytucjami otoczenia biznesu oraz firmami doradczymi. – Inwestorom oferowana jest kompleksowa pomoc w zakresie realizacji procedur inwestycyjnych, otrzymują̨ również wyczerpujące informacje na temat rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w mieście. Firmy mogą liczyć na otwartość i zaangażowanie ze strony miasta, co ułatwia rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Każdy inwestor ma zapewnioną opiekę pracownika Wydziału Obsługi Inwestorów, który zapewnia wsparcie od samego początku procesu inwestycyjnego do momentu realizacji inwestycji, a nierzadko ten kontakt jest stały w ramach formuły „after-care” – informuje Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Wydział współpracuje także z ABSL Silesia Regional Chapter w Katowicach, czyli lokalną grupą działania złożoną z inwestorów reprezentujących sektor nowoczesnych usług dla biznesu, aktywną w województwie śląskim i opolskim.

Z kolei ABSL (Association of Business Services Leaders), czyli Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Pobierz raport ABSL: Sektor nowoczesnych usług w Katowicach (8,5 MB)

Poprzedni artykuł3 miliony w 138 miesięcy. Ryanair świętuje w Katowice Airport
Następny artykułGZM w raportach na temat rynku biurowego. „To inicjatywa firm doradczych”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię