Pracownik + Mieszkanie + od KSSE. Strefa uruchamia nowy program aktywizacji zawodowej

fot. KSSE

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła program aktywizacji zawodowej poprzez wsparcie w zakresie jednoczesnego zdobycia zatrudnienia i tańszego lokum. KSSE szuka partnerów chcących rozwijać ideę, w ramach której powstaną miejsca pracy i mieszkania.

Program nazwano „Pracownik + Mieszkanie +”. Przedmiotem postępowania jest wytypowanie podmiotów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia wspólnie z KSSE.

Zdaniem władz strefy, kluczowe dla przyszłości regionu i jego przewag konkurencyjnych będzie przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy, wynikającym przede wszystkim z procesów depopulacji, starzenia się społeczeństwa, wczesnego zakończenia aktywizacji zawodowej oraz migracji pracowników, którzy nabywając kwalifikacje w firmach zlokalizowanych na terenie Polski przenosić się będą do innych państw krajów UE.

Pracownik + Mieszkanie + ma temu przeciwdziałać i jest propozycją programu mającego na celu wsparcie inwestorów w zakresie pozyskania odpowiednio przygotowanych pracowników, zarówno pośród osób posiadających pochodzenie polskie, związanych z krajem kulturowo i z powodów historycznych mieszkających poza granicami Polski, m.in. na terenach byłych republik radzieckich, jak również dla obecnych obywateli.

Zakłada się, że w pierwszej kolejności program powinien być skierowany do osób posiadających Kartę Polaka. – Osoby o takim statusie oprócz emigracji zarobkowej powinny być zainteresowane zamieszkaniem w Polsce na stałe, do czego powinny być stworzone odpowiednie warunki, zarówno socjalne jak i prawne. Jednocześnie oferta szkoleniowa ułatwi asymilację tych osób, podniesienie ich kwalifikacji na lokalnym rynku pracy – wejście w nowe społeczeństwo, integrację nie tylko pracownika, ale jego całej rodziny – informuje KSSE.

Oferta będzie także skierowana do drugiej, znacznie szerszej grupy. Utworzą ją wszystkie osoby decydujące się na przeniesienie swojej aktywności życiowej i zawodowej na obszar zarządzany przez KSSE, mieszkający w innych regionach Polski oraz osoby młode szukające stabilnego i długotrwałego zatrudnienia.

Przewidywanym efektem programu Pracownik + Mieszkanie + będzie możliwość pozyskania przez pracodawcę odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy w ramach zawartych umów uzyskają możliwość podjęcia pracy i zamieszkania w niedalekiej odległości od zakładu, w mieszkaniach wybudowanych i udostępnionych pracownikom w ramach pakietu zachęt, czyli tzw. benefitów pracowniczych.

Pilotażowy model programu zakłada pozyskanie i przeszkolenie co najmniej 50 pracowników, którzy zostaną zatrudnieni przez wyłonionego partnera i wybudowanie w partnerstwie oraz na ustalonych warunkach co najmniej 50 mieszkań. KSSE podaje, że po 10-15 latach lokale będą mogły być zakupione przez pracowników na własność. W ramach współpracy z pracodawcą, czynsze mieszkań będą pomniejszane o dopłaty, które przedsiębiorca będzie pokrywał w ramach udziału w kosztach inwestycji. Dopłaty mieszkaniowe stanowić będą część wynagrodzenia pracownika pozyskanego w ramach programu i ich ustanowienie ma stanowić warunek przystąpienia do inicjatywy ze strony pracodawcy. Zasady funkcjonowania dopłaty mieszkaniowej będą określane w umowie o pracę zawieranej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Poziom dopłaty do czynszu będzie ustalony indywidualnie z inwestorem.

Założenia przewidują na razie wybudowanie 50 mieszkań, o powierzchni 50 m², na które składać się będą 3 pokoje, kuchnia i łazienka. Lokale zostaną wyposażone w zabudowę kuchenną, sprzęt agd, biały montaż w łazience, standardowe białe meble, na podłogach panele, w kuchnia i łazience kafelki na podłodze i ścianie.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zakłada, że podstawowy cel inwestycji zostanie osiągnięty po 24 miesiącach od jego rozpoczęcia. Na razie inwestorzy zainteresowani programem mogą w KSSE składać listy intencyjne w sprawie współpracy i realizacji inicjatywy.

Poprzedni artykułByła siedziba KHW taniej w drugim przetargu
Następny artykułBaseCamp po cichu inwestuje w Katowicach. Firma kupiła drugą nieruchomość

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię