Podpisanie umowy na budowę Nowej Warszawskiej, fot. UM Gdańsk

Gdańsk rozwija infrastrukturę tramwajową. W środę podpisano umowę na budowę linii Nowa Warszawska. Ponadto miasto postanowiło zwiększyć budżet na opracowanie dokumentacji projektowej trasy Nowa Politechniczna. W ostatnim czasie zakończono też modernizację linii Stogi.

Pierwszy tramwaj ma przejechać Nową Warszawską wiosną 2023 roku. Realizacja odcinka łączącego al. Pawła Adamowicza z al. Havla będzie kosztować ponad 59,8 mln zł.

– Odcinek linii tramwajowej łączący oddaną rok temu pętlę tramwajową i trasę Pawła Adamowicza z al. Havla jest bardzo wyczekiwanym łącznikiem. Wszystko wskazuje na to, że wiosną 2023 r. powinniśmy właśnie z tego miejsca pojechać nową trasą – powiedziała podczas podpisania umowy Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Nowa Warszawska to część większej całości, czyli Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, konsekwentnie realizowanego i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. GPKM to również elementy usprawniające komunikację publiczną, takie jak zakup nowych tramwajów, wiaty przystankowe, które obecnie są montowane w różnych punktach miasta czy wreszcie tablice informacyjne dla pasażerów umieszczane na przystankach. Miasto Gdańsk stawia na rozwój komunikacji publicznej także w nowych, dynamicznie rozwijających się dzielnicach miasta. Gdańsk skutecznie dotychczas zabiegał o fundusze unijne i mam nadzieję, że tak będzie również w nowej perspektywie unijnej – dodała.

Nowa linia tramwajowa ma znacznie skrócić czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa przebiegać będzie od pętli tramwajowej przy al. Pawła Adamowicza i zostanie włączona w al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką. Zakładany harmonogram inwestycji przewiduje zakończenie robót w listopadzie 2022 roku. Nowa linia tramwajowa ma być uruchomiona po zakończeniu odbiorów, w pierwszym kwartale 2023 roku.

Mapa przebiegu linii tramwajowej Nowa Warszawska, fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zakres prac obejmuje budowę całego, ok. 2-kilometrowego odcinka linii tramwajowej (wcześniej rozważano etapowanie inwestycji). Na trasie powstaną 4 przystanki tramwajowe. Wzdłuż linii wykonany zostanie również chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowanie zieleni, pojawią się elementy małej architektury. W ramach prac przebudowany będzie także ok. 210-metrowy odcinek ul. Piotrkowskiej, która oprócz nowej nawierzchni zyska chodnik i oświetlenie. Dodatkowo inwestycja przewiduje kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstanie m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przewidziano również przebudowę sieci ciepłowniczej, gazowej oraz teletechnicznej.

Przetarg dla wykonawców zadania ogłoszono 30 listopada ub. roku, a już 9 grudnia otwarto oferty w postępowaniu. Na realizację inwestycji zabezpieczono ok. 76,5 mln zł. Wpłynęło 5 ofert:

  • konsorcjum firm, lider: Tor-Kar-Sson – 61,63 mln zł
  • konsorcjum firm, lider: Polimex Infrastruktura  – 65,05 mln zł
  • konsorcjum firm, lider: MTM – 59,84 mln zł
  • Strabag – 60,26 mln zł
  • Torpol – 62,33 mln zł

Po rozpatrzeniu ofert Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wybrała propozycję firmy MTM, która przy realizacji zadania będzie współpracować ze spółką Rajbud.

– Dziękuję za zaufanie, jest to kolejna inwestycja, którą realizujemy w Gdańsku w formule tory-droga, w związku z powyższym uważam, że jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani – powiedział Marek Ignatowski, prezes zarządu MTM. – Liczę, że termin realizacji 2022 uda nam się skrócić, natomiast w tym miejscu chciałbym z góry przeprosić i poprosić mieszkańców o wyrozumiałość. Przebudowa torów, zwłaszcza w rejonie al. Havla, będzie się wiązała z dużymi utrudnieniami i ograniczeniami, jeśli chodzi o ruch oraz komunikację miejską. Ze swojej strony postaramy się maksymalnie terminy skrócić tak, by tych uciążliwości było jak najmniej.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Maksymalna kwota dofinansowania, którą może otrzymać miasto dla tej inwestycji to ok. 40,5 mln zł.

Linia tramwajowa Gdańsk Południe – Wrzeszcz

Za 24 miesiące ma być gotowy projekt linii tramwajowej łączącej Piecki-Migowo z Wrzeszczem. Władze miasta zadecydowały o zwiększeniu budżetu na opracowanie dokumentacji Nowej Politechnicznej (trasa Gdańsk Południe-Wrzeszcz). W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, które przewyższały pierwotne założenia finansowe.

– Konsekwentnie stawiamy na rozwój linii tramwajowych w Gdańsku, a GPW to istotny element łączący taras górny i dolny naszego miasta – przekonuje Aleksandra Dulkiewicz. – Nie możemy odkładać jego realizacji. Samo przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami to około dwa lata plus czas przeznaczony na budowę. Zamierzamy wystąpić o fundusze unijne na realizację tego projektu, tak jak to było w przypadku Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM). Mam nadzieję, że również z pełnym sukcesem.

Na opracowanie projektu Nowej Politechnicznej pierwotnie zabezpieczono w budżecie 1,6 mln zł. Jednak obie oferty znacząco przekroczyły tę kwotę. Biorąc pod uwagę istotę projektu, władze miasta zadecydowały o zwiększeniu budżetu na dokumentację projektową. Propozycje cenowe z przetargu są znane od 26 stycznia. Złożyły je:

  • konsorcjum firm, lider: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego – 4,88 mln zł
  • Mosty Katowice – 8,19 mln zł

Obecnie złożone oferty podlegają analizie. Następnie biuro projektowe, które zaproponowało najkorzystniejszą cenę, zostanie wezwane do uzupełnienia dokumentu. Dopiero po jego weryfikacji ogłoszona będzie informacja o wyborze wykonawcy.

Koncepcja przebiegu Nowej Politechnicznej, fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe – Wrzeszcz (nazywana także Nową Politechniczną) to nowa linia, która docelowo ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. Trasa częściowo przebiegać będzie nowym śladem – przez tereny obecnie niezagospodarowane – jak i w śladzie istniejących dróg, które zostaną przebudowane i dostosowane do wymogów projektowanej ulicy i trasy tramwajowej.

W pasie Nowej Politechnicznej zaprojektowana zostanie dwutorowa linia tramwajowa, która rozpoczynać się będzie od skrzyżowania ulic Jaśkowa Dolina i Rakoczego, dalej zostanie poprowadzona ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Projekt uwzględni poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i nieistniejącą jeszcze ul. Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj włączy się z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Projektant musi uwzględnić możliwość etapowania inwestycji.

Projekt nowego odcinka Gdańsk Południe – Wrzeszcz będzie obejmował nie tylko linię tramwajową, ale także drogi i trasy rowerowe. Aby umożliwić poprowadzenie tramwaju, dokumentacja zawierać będzie m.in. przebudowę Jaśkowej Doliny, kilometrowego odcinka ul. Wileńskiej czy ul. Do Studzienki. Inwestycja wymusi także kompleksową przebudowę sieci podziemnych, w tym przebudowę kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia. Dokumentacja ma być gotowa do końca 2022 r.

Projekt Nowej Politechnicznej powstanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez spółkę Mosty Katowice.

Trzy etapy na Stogi

W ostatnich dniach Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła odbiory realizacji zadania związanego z przebudową infrastruktury tramwajowej w ciągu ulic Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach GPKM – etap IVa.

Realizacja inwestycji podzielona została na trzy odcinki. Pierwszy z nich obejmował ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczył ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”. Natomiast ostatni odcinek obejmował ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”. W ramach inwestycji przebudowany został również układ drogowy wraz z chodnikami, zjazdami i ciągami pieszo-rowerowymi. Dzięki realizacji tej inwestycji dojazd na plażę na Stogach jest bardziej komfortowy.

Fragment wyremontowanej trasy na Stogi, fot. Koncepcja przebiegu Nowej Politechnicznej, fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Poprzedni artykułTDJ Estate wprowadza do oferty Franciszkańskie Południe
Następny artykułABB krąży po Katowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię