SRK i ŚDSM wystawiły na sprzedaż ponad 33 ha gruntów wokół os. Witosa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń i Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa wyznaczyły do sprzedaży tereny dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Kleofas” w pobliżu os. Witosa. Zmiana właścicieli ma dać szansę na uwspółcześnienie funkcji poprzemysłowego obszaru. Jeden z gruntów umożliwia utworzenia nowej części dzielnicy o zróżnicowanej zabudowie.

SRK to spółka Skarbu Państwa, która została powołana do likwidacji kopalń i ich majątku. Z kolei ŚDSM odpowiada za zarządzanie nieruchomościami, które pozostają we władaniu Katowickiego Holdingu Węglowego. Oba podmioty prowadzą aktywną sprzedaż pokopalnianego majątku.

W ostatnim czasie do obrotu trafiły trzy duże nieruchomości zlokalizowane w sąsiedztwie Osiedla Witosa, na których kopalnia „Kleofas” prowadziła niegdyś działalność wydobywczą.

Grunt SRK przy ul. Bocheńskiego, fot. UM Katowice

Najmniejsza z oferowanych nieruchomości znajduje się między ulicami Bocheńskiego i Żeliwną. Niezabudowany grunt ma powierzchnię 1,68 ha. Jest to teren byłego Szybu Wschodniego KWK „Kleofas” – w obrębie jeden z działek znajduje się zlikwidowane wyrobisko górnicze. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten przeznaczono pod realizację zabudowy usługowej i parków technologicznych. Cena wywoławcza netto to 6,7 mln zł. Sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu VAT w wysokości 23 proc.

Grunt SRK przy ul. Obroki, fot. UM Katowice

Znacznie większym terenem SRK włada po północno-zachodniej stronie os. Witosa. Grunt o powierzchni 9,02 ha przy ul. Obroki stanowi obszar byłego Szybu Zachodniego KWK „Kleofas”, do którego wlot znajdował się na jednej z działek, a obecnie jest zasypany. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania. Zgodnie ze studium dla tego terenu z kwietnia 2012 r., grunt można wykorzystać pod zabudowę usługowo-przemysłową. Cena wywoławcza to 7,07 mln zł netto. W tym przypadku transakcja ma podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Obie licytacje odbędą się 4 września br.

Grunt w zarządzaniu ŚDSM przy ul. Obroki, fot. UM Katowice

Największym terenem wystawionym do sprzedaży w tej okolicy dysponuje Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Na północnym krańcu os. Witosa, również przy ul. Obroki, na nowego użytkownika wieczystego czeka grunt o łącznej powierzchni 22,34 ha.

Z punktu widzenia zróżnicowania inwestycji, które mogłyby tu powstać, to zdecydowanie najciekawsza oferta. Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego zapisami grunt można wykorzystać pod zabudowę usługową, użyteczności publicznej lub parków technologicznych, ale także budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Obiekty usługowe mogą być realizowane przede wszystkim wzdłuż linii kolejowej, natomiast budynki mieszkalne na wschód i północny wschód od stawu.

ŚDSM jest elastyczna, jeśli chodzi o formę inwestowania na tym terenie. Firma nie ustaliła terminu składania ofert, a jedynie wystosowała zaproszenie do ich składania. Ponadto oprócz sprzedaży dopuszcza wspólne przedsięwzięcie z partnerem zewnętrznym w ramach spółki celowej, przy czym KHW byłby w tym przypadku inwestorem pasywnym. Zainteresowane podmioty mogą składać propozycje dotyczącą sposobu zagospodarowania całości lub części nieruchomości. Możliwa jest także dzierżawa gruntu. Preferowane będą jednak rozwiązania pozwalające na kompleksowe zagospodarowanie całego terenu.

Bez roszczeń wobec SRK

Ze względu na poprzemysłowy charakter, sprzedaż nieruchomości na pewno nie będzie łatwa, o czym może świadczyć zapis w ogłoszeniu o licytacji SRK. – Pod powierzchnią terenu mogą wystąpić pozostałości konstrukcji fundamentów i nieczynnej infrastruktury technicznej, a właściwości geomechaniczne gruntu mogą być pogorszone. Przy umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabywca zobowiązany będzie oświadczyć, iż wie o powyższych okolicznościach i stan ten w pełni akceptuje oraz nie będzie z tego tytułu dochodzić żadnych roszczeń wobec SRK – pisze spółka.

Oprócz licytacji gruntów w Katowicach, SRK zaplanowała na najbliższe tygodnie kilka postępowań, w ramach których chce sprzedać tereny w Czechowicach-Dziedzicach, Pszowie, Rybniku i Tychach o łącznej powierzchni 5,8 ha.

Poprzedni artykułNowa odsłona Parku Boguckiego za 6 mln zł
Następny artykułCzy czeka nas obiżka cen mieszkań?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię