TDJ Estate: Naszą ambicją jest tworzyć projekty prestiżowe

Za niecały tydzień, 19 maja, TDJ Estate oficjalnie zaprezentuje projekt architektoniczny biurowców .KTW, które powstaną w miejscu byłej siedziby DOKP przy al. Roździeńskiego 1. W oczekiwaniu na prezentację podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Katowice.pro przestawia rozmowę z Maciejem Wójcikiem, prezesem zarządu TDJ Estate, w której mówi o genezie wejścia Grupy TDJ na rynek nieruchomości, projekcie wieżowym przy Spodku oraz planach spółki na przyszłość.

Maciej Wójcik, prezes zarządu TDJ Estate
Maciej Wójcik, prezes zarządu TDJ Estate

Co stało za decyzją Grupy TDJ S.A. o wejściu na rynek nieruchomości oraz jak można określić ambicje TDJ Estate?

Decyzja o powołaniu do życia spółki TDJ Estate była elementem szerszej strategii, którą Grupa TDJ realizuje od blisko 40 lat. Towarzyszy jej chęć dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, a tym samym uniezależnienia się od sytuacji na jednym rynku czy w jednym jego segmencie. Wychodząc od górnictwa węgla kamiennego, poprzez szereg akwizycji i fuzji, Grupa TDJ zbudowała mocną pozycję w branżach pokrewnych – energetyce, górnictwie odkrywkowym, systemach przeładunkowych, rynku offshore czy odlewnictwie. Aktualnie jesteśmy właścicielem 16 zakładów produkcyjnych i zatrudniamy ponad pięć tysięcy pracowników.

Spółka TDJ Estate powstała w 2011 r. Rozpoczynając inwestycje w obszarze nieruchomości, w pierwszej kolejności zajęliśmy się zwiększeniem efektywności majątku nieprodukcyjnego Grupy. Skompletowaliśmy zespół specjalistów i skonsolidowaliśmy zarządzanie posiadanymi gruntami i obiektami komercyjnymi. Obecnie koncentrujemy się na stopniowym rozwoju kolejnych projektów, dążąc do tego, by umacniać swoją pozycję jako inwestora na rynku nieruchomości. Jesteśmy też otwarci na nowe przedsięwzięcia, wymagające indywidualnego podejścia. W realizowanych projektach stawiamy przede wszystkim na jakość, a nie na ilość.

Wyzwania stojące przed Grupą TDJ w obszarze nieruchomości należy postrzegać w szerokim horyzoncie. Jako podmiot grupy kapitałowej mamy dostęp do wielu nieruchomości niejednokrotnie w centrach znaczących miast Górnego Śląska, bądź obejmujących znaczące areały. Z nadzieją patrzymy na kolejne akwizycje TDJ licząc, iż nasze portfolio powiększy się o ciekawy bank ziemi, co da jeszcze większe możliwości. Naszą ambicją jest tworzyć projekty prestiżowe, dostosowane do oczekiwań odbiorców, a tym samym stawać się ważnym podmiotem na rynku.

Nieruchomość po DOKP to lokalizacja prestiżowa, ale tym samym wymagająca dużych nakładów kapitałowych, większego ryzyka i wyróżniającego się projektu. Biurowce .KTW będą oferowały w sumie ponad 60 tys. m² powierzchni, z czego ok. 2/3 znajdzie się w jednym budynku. Co przekonuje Państwa do słuszności realizacji tego typu inwestycji na rynku regionalnym? Będzie to pierwszy obiekt wieżowy w Katowicach od kilkunastu lat, przez ten czas żadna firma nie podjęła się realizacji takiego przedsięwzięcia.

Jest dokładnie tak, jak pan redaktor stwierdził. Ostatnie realizacje budynków wysokościowych w centrum Katowic – sercu 2-milionowej metropolii – miały miejsce na przełomie 2001/2003 r., czyli prawie 15 lat temu. Od tego czasu postęp technologiczny oraz trendy panujące na rynku biurowym zmieniły się, wpisując się w wysoki standard oczekiwany przez najemców globalnie. Kompleks biurowy .KTW jest tworzony z myślą o wymagających najemcach, zarówno w sensie oczekiwanego standardu wykończenia, komfortu prowadzonych działań, np. trend agile workplace management, jak również efektywności powierzchni, na której nie trzeba już lokować wszystkich funkcji.

Co istotne, w świadomości inwestorów i najemców Katowice przestają być stolicą przemysłu wydobywczego, a zaczynają funkcjonować jako atrakcyjna lokalizacja do prowadzenia biznesu, zwłaszcza działalności outsourcingowej. Znaczący potencjał ludzki w postaci dwóch milionów mieszkańców obszaru metropolitalnego w połączeniu z innymi atrybutami regionu, jak wysoko rozwinięta infrastruktura drogowa, mocno doinwestowywana komunikacja miejska, w naszym odczuciu powodują, że dynamika popytu na przestrzenie komercyjne będzie się utrzymywała na stabilnym poziomie.

Zgodnie z naszymi analizami i kalkulacjami, realizacja obiektu wieżowego nie jest obarczona wysokim ryzykiem, zwłaszcza gdy chodzi o tak prestiżową lokalizację. Nie tylko względy ekonomiczne, ale również doskonała ekspozycja działki sprawiły, że budowa wysokościowców okazała się dla nas bardzo kusząca. Bycie częścią polskiej grupy kapitałowej o rocznej kapitalizacji na poziomie 1,65 mld. złotych daje silne podstawy i niezależność w podejmowanych działaniach biznesowych. Chcę tutaj zaznaczyć, że nasz śląski rodowód oraz w całości polski kapitał dają pełną stabilność w realizacji ambitnych projektów.

Każdy z projektów realizujemy w oparciu o wyznawane wartości oraz bierzemy pełną odpowiedzialność za świadome kreowanie przestrzeni. Wierzymy, że sukces komercyjny tego projektu przełoży się na sposób postrzegania Katowic, a tym samym da konkretne efekty, realne korzyści nie tylko dla nas jako inwestora, ale również dla miasta i regionu.

Jakie są obecne plany TDJ Estate odnośnie 5-hektarowego terenu na północ od nowej siedziby Muzeum Śląskiego? Jakiego typu projekt może tam powstać, jakie będzie miał funkcje i przybliżone parametry wielkościowe, oraz jakie mogą być ramy czasowe jego realizacji? Która pracownia architektoniczna będzie odpowiadała za przygotowanie projektu?

Sąsiedztwo Strefy Kultury oraz centrum miasta przesądziły o trybie prowadzenia prac nad przyszłym projektem w oparciu o konkurs architektoniczny. Postępowanie konkursowe poprzedzone było analizą istniejących oraz wykonaniem aktualnych badań geologicznych w celu przygotowania wytycznych projektowych dla koncepcji architektonicznej. Do zamkniętego konkursu architektoniczno-urbanistycznego zaprosiliśmy kilka czołowych pracowni z Polski. Celem konkursu jest wybór najbardziej atrakcyjnej formy zainwestowania z uwzględnieniem atutów terenu, jakimi są lokalizacja czy też ekspozycja, gwarantująca doskonałą perspektywę widokową na Strefę Kultury i centrum miasta. Przedmiotem analizy jest również architektura budynków, propozycje części wspólnych i terenów zielonych w powiązaniu z terenami sąsiednimi. Zgodnie z wytycznymi projektowymi, nadrzędnym celem jest atrakcyjna i nowatorska forma architektoniczna podkreślająca prestiż miejsca, a nie dążenie do maksymalizacji wskaźnika PUM (przyp. powierzchnia użytkowo-mieszkalna). W wyniku ogłoszonego konkursu otrzymaliśmy interesujące propozycje zabudowy, które w tym momencie we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, analizujemy.

Czujemy na sobie istotne zobowiązanie, jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni w ścisłym centrum miasta. Przestrzeni, która ma wpisać się w doskonały przykład rewitalizacji terenów poprzemysłowych tj. Strefę Kultury. Projekt, który chcemy zaproponować mieszkańcom Katowic oraz 2-milionowego obszaru metropolitalnego, ma być nowym otwarciem na miasto i jego użytkowników. Obszar 5 hektarów znajdujący się w sąsiedztwie legendarnego Spodka i hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w naszym odczuciu ma tchnąć życie w świeżą tkankę miasta skupioną wokół obiektów kultury – Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego.

Jaka jest Państwa planowana strategia odnośnie inwestycji po zakończeniu budowy – sprzedaż czy utrzymanie ich w portfolio i czerpanie zysku z wynajmu biur i powierzchni handlowych? Czy TDJ Estate rozważa sprzedaż projektów mieszkaniowych?

Na chwilę obecną nie planujemy sprzedaży biurowców .KTW. Zakładamy, że jako spółka będziemy samodzielnie realizować proces ich komercjalizacji. Naturalnie jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę z najemcami i ich doradcami przy sprawnym procesie najmu przestrzeni całości kompleksu .KTW.

Jeśli chodzi o projekty mieszkaniowe, to również chcemy rozwijać nasze portfolio oraz proponować nowe rozwiązania land developingu. Stąd też nasze decyzje dotyczące rozwoju portfela nieruchomości i selektywne uruchamianie kolejnych inwestycji. Sprzedażą lokali dostępnych na Osiedlu Franciszkańskim zajmuje się dedykowany zespół firmy, natomiast zarządzanie budynkami oddanymi do użytku powierzyliśmy zewnętrznemu podmiotowi, który odpowiada m.in. za czynności związane z obsługą wspólnoty mieszkaniowej.

Jako że w biznesie wszystko jest możliwe, nie zamykamy się jednak na inne rozwiązania. Wpływ na to, jakie decyzje podejmiemy w tym zakresie w przyszłości, będą miały prowadzone przez nas systematyczne analizy i ewaluacje dotyczące sytuacji na rynku nieruchomości.

Czy TDJ Estate planuje również inwestycje deweloperskie w innych częściach Polski lub w innych krajach?

W tym momencie swoją uwagę koncentrujemy na aglomeracji w sercu Górnego Śląska, której potencjał przekonuje nas o słuszności podejmowanych przedsięwzięć. Niewykluczone jednak, że w perspektywie długookresowej zdecydujemy się na realizację inwestycji w innych rejonach Polski.

Rynek nieruchomości jest dla całego zespołu TDJ Estate pasją i każda z zatrudnionych osób ma możliwość wpływania na aktualnie podejmowane działania biznesowe. Wierzymy, że tworzenie zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów danej dziedziny daje nam przewagę przy realizacji ambitnych i prestiżowych projektów.

 

Poprzedni artykułStany surowe w Dolinie Trzech Stawów
Następny artykułVIII EEC już w tym tygodniu. Trwa budowa sceny w Spodku

1 KOMENTARZ

  1. Blablabla korporacyjno-marketingowe… DOKP było znacznie bardziej estetycznym i udanym architektonicznie budynkiem, niż to paskudztwo proponowane w jego miejsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię