Wrocław przejmuje wojskowe działki. Będą służyć mieszkańcom

Wstępna koncepcja zagospodarowania działek na Kępie Mieszczańskiej, fot. UM Wrocław

Wrocławski magistrat kupił od Agencji Mienia Wojskowego dwie działki. Nieruchomości zostaną wykorzystane pod budowę parku oraz kompleksu szkolno-przedszkolnego. Miasto otrzymało bonifikatę na ich przejęcie, ale w zamian AMW otrzyma inne tereny.

Działki agencji zlokalizowane są w dwóch częściach Wrocławia. Większy grunt znajduje się na Kępie Mieszczańskiej i zostanie przeznaczony pod realizację parku. Drugi teren położony jest przy ul. Zwycięskiej, gdzie stanie zespół szkolno-przedszkolny dla 1 tys. uczniów i 200 przedszkolaków. Po bonifikacie miasto zapłaci za nieruchomości łącznie ok. 5,5 mln zł.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, fot. UM Wrocław

– Cieszę się, że udało się porozumieć z Agencją Mienia Wojskowego i tereny trafią do miejskiego zasobu. Przekazanie tych działek jest bezpośrednio związane z planowanymi inwestycjami –mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Zależy mi na szeroko rozwiniętej polityce społecznej i rozwoju zielonego miasta. Park w centrum miasta i zespół szkolno-przedszkolny na dynamicznie rozwijających się Partynicach, wpisują się w ideę osiedli kompletnych.

Teren zlokalizowany na Kępie Mieszczańskiej, to zespół 10 przyległych działek w północnej strefie wyspy w obrębie ulic Mieszczańskiej i Dmowskiego. Miasto wykupiło grunt w o powierzchni 3,9 ha za 2,6 mln zł. Powstanie tam Park Mieszczański według koncepcji wrocławskiego biura Creoprojekt. Teren przeznaczony pod szkołę i przedszkole mieści przy się przy ul. Zwycięskiej na Partynicach. Działka ma regularne kształty i powierzchnię 3,3 ha.

Finalizacja transakcji była możliwa dzięki przychylnemu stanowisku kierownictwa Agencji Mienia Wojskowego oraz pomyślnym rozmowom z władzami miasta.

– Mając na uwadze ustawowe zadania agencji oraz istniejące możliwości prawne, a także plany miasta związane z lokalizacją parku na Kępie Mieszczańskiej i utworzenia szkoły w rejonie ul. Zwycięskiej, nie mieliśmy wątpliwości co do zasadności takiego rozwiązania. Nasza pozytywna decyzja w tej sprawie to również przykład zrozumienia dla potrzeb mieszkańców oraz wsparcia przez AMW postulatów aktywnej lokalnej społeczności. Cieszę się z efektów naszej współpracy, bo wypracowaliśmy rozwiązania korzystne dla obu stron – mówi Piotr Jastrzębski zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Łączna wartość 11 działek, w tym jednej drogowej, sprzedanych z bonifikatą na rzecz Wrocławia, to blisko 24,5 mln zł. Oznacza to, że AMW sprzedaje miastu działki za 1/4 ich wartości rynkowej, ale w zamian przejmie do swojego zasobu nieruchomość należącą do Skarbu Państwa w rejonie ul. Ignuta na granicy Pilczyc i Kozanowa. Wartość tego gruntu to blisko 12 mln zł. – Dzięki tej transakcji agencja zyska nieruchomość i środki finansowe na realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych dla polskich żołnierzy, a miasto kupi z bonifikatą tereny, na których zrealizuje istotne dla Wrocławia zadania należące do samorządu – dodaje Jastrzębski.

Zielony teren na Kępie Mieszczańskiej zyska zupełnie nowe nasadzenia, alejki oraz elementy małej architektury. Jeszcze przed oficjalnym przejęciem terenu, od 30 czerwca do 2 sierpnia, miasto przeprowadziło konsultacje społeczne z mieszkańcami. – Podsumowujący raport jest jeszcze w przygotowaniu, ale już wiemy, że mieszkańcy chcą przede wszystkim zazielenienia tego terenu, dlatego na Kępie Mieszczańskiej zostanie zasadzonych ok. 230 drzew, a dodatkowa infrastruktura – m.in. strefy zabaw, urządzenia sportowe czy wybieg dla psów – mają być dobrym uzupełnieniem nowych nasadzeń – podaje wrocławski ratusz.

Link do wstępnej koncepcji zagospodarowanie działek na Kępie Mieszczańskiej (plik .jpg, rozmiar: 11,5 MB)

Na potrzeby konsultacji, ze zlecenia Zarządu Zieleni Miejskiej została już przygotowana wstępna koncepcja zagospodarowania terenu. Mieszkańcy pozytywnie zaopiniowali projekt rozmieszczenia parkowych alejek, ale ostateczna koncepcja będzie wypracowana po publikacji raportu z konsultacji społecznych.

Magistrat przypomina, że pomysł parku na Kępie Mieszczańskiej został w tym roku zgłoszony już do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki przejęciu przez miasto terenów, projekt WBO, który został odrzucony ze względów formalnych, będzie mógł zostać powtórnie rozpatrzony.

Przy ul. Zwycięskiej powstanie znacznie większa inwestycja. Nowa placówka pomieści 1 tys. uczniów szkoły podstawowej oraz 200 przedszkolaków. Oprócz sal lekcyjnych, znajdą się tu pracownie komputerowe, sale gimnastyczne, świetlica czy biblioteka z czytelnią. Na zewnątrz powstanie boisko, plac zabaw dla dzieci klas I-III oraz parking. To jednak tylko wstępne założenie. Miasto dopiero ogłosi konkurs na projekt koncepcyjny placówki, na co na przyszły rok zarezerwowano ponad milion złotych w budżecie. Konieczne będzie także uporządkowanie przekazanego terenu, na którym obecnie znajdują się budynki gospodarcze. Według wstępnych szacunków budowa szkoły będzie kosztowała 67 mln zł, a nowy obiekt powinien zostać zrealizowany najpóźniej do 2025 roku.

Wrocławski urząd miasta podaje, że od listopada 2018 roku, czyli od początku kadencji prezydenta Jacka Sutryka, zrealizowano ponad 40 „zielonych” inwestycji za prawie 44 mln zł. To m.in. park Czarna Woda czy Żernicki Park Sportu i Rekreacji, skwery (m.in. Skwer Skaczącej Gwiazdy czy skwer Bocheńskiego) oraz liczne parki kieszonkowe. Wśród zrealizowanych projektów jest uporządkowanie i zazielenienie istniejących już placów, skwerów czy podwórek. Jednym z największych zadań była rewitalizacja nabrzeży Oławy na Przedmieściu Oławskim. Nowe parki kieszonkowe powstają na terenie całego miasta – w gęsto zabudowanym centrum (m.in. Grabiszyn, Gajowice, Plac Grunwaldzki czy Ołbin w ramach projektu Grow Green), jak i na osiedlach jednorodzinnych – Wojszycach, Lipie Piotrowskiej, Krzykach czy Gądowie Małym.

Miasto realizuje również kolejne nasadzenia – w tegorocznych planach ponad 11 tys. drzew, czyli statystycznie 30 drzew dziennie – prawie dwukrotnie więcej, niż przed rokiem. W latach 2019-2020 miasto planuje łącznie przeznaczyć 25 mln zł na zasadzenie 16,5 tys. drzew.

Wrocław inwestuje także w infrastrukturę oświatową. Od listopada 2018 roku wartość wszystkich realizacji oświatowych (szkoły i przedszkola) wyniosła jak dotąd 69 mln zł. Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje kolejnych 28 zadań za kolejne 96 mln zł. To m.in. budowa nowego przedszkola przy ul. Dębickiej, przygotowanie dokumentacji projektowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej na Jagodnie oraz liczne rozbudowy, przebudowy i remonty placówek. Na zadania inwestycyjne związane z oświatą miasto przeznaczyło od listopada 2018 roku już 165 mln zł.

Poprzedni artykułHektary w centrum Gliwic idą pod młotek
Następny artykułPolska Akademia Nauk, Innogy, Saint-Gobain, Samsung i inni wezmą udział w przewrocie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię