Zmiany w prawie. Czy będzie łatwiej budować?

Za niecałe pół roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ramach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Zmiany mogą ułatwić budowę wieloetapowych inwestycji budowlanych, ale jednocześnie będą wymagały od deweloperów przestrzegania większej ilości obostrzeń.

Zmiany dotyczą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Celem nowelizacji jest przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. i wprowadzą trzy kluczowe zmiany, istotne z punktu widzenia przedsięwzięć budowlanych.

Nowe zapisy ustawy pozwolą znacznie wydłużyć okres obowiązywania decyzji środowiskowej m.in. dla projektów budowlanych. Dzięki temu deweloperom będzie łatwiej, pod względem administracyjnym, realizować wieloetapowe inwestycje np. mieszkaniowe czy biurowe. Co więcej, od 2017 r. projekty będą w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać ochronę środowiska i wnioski z konsultacji społecznych.

Decyzje środowiskowe będą obowiązywały dłużej

Jedną z najważniejszych zmian, która ma na celu ułatwienie prowadzenia inwestycji jest wydłużenie okresu wykorzystania decyzji środowiskowych. – Teraz uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe jedynie w ciągu 4 lat (lub 6 lat, jeżeli inwestycja przebiegała etapowo) od dnia uprawomocnienia się decyzji środowiskowej – tłumaczy Jan Jarosławski, prawnik Skanska Residential Development Poland, według którego jest to okres zdecydowanie za krótki, szczególnie, gdy projekt inwestycyjny składa się z kilku etapów. – Wcześniej zdarzało się, że inwestorzy realizujący duże projekty budowlane nie byli w stanie uzyskać np. pozwolenia na budowę przed wygaśnięciem ważności decyzji środowiskowej. Trzeba było starać się o pozwolenia ponownie – dodaje. Od nowego roku okres ten zostanie wydłużony odpowiednio do 6 i 10 lat .

Jan Jarosławski, prawnik Skanska Residential Development Poland, fot. Skanska
Jan Jarosławski, prawnik Skanska Residential Development Poland, fot. Skanska

Projekty budowlane będą wymagały dłuższych konsultacji społecznych

Jak wyjaśnia ekspert, sama nowelizacja nie wpłynie jednak znacząco na przyspieszenie realizacji inwestycji. Nowe przepisy wydłużają bowiem termin do składania wniosków dotyczących danego przedsięwzięcia, np. projektu budowlanego z 21 do 30 dni. – Dotyczy to oczywiście takich inwestycji, które wymagają konsultacji społecznych. W praktyce inwestorzy będą dłużej czekali na wydanie decyzji, zwłaszcza gdy będą musieli kilkukrotnie uzupełniać dokumentację w trakcie postępowania – mówi Jarosławski. I dodaje, że wprowadzenie tych zmian było niezbędne. – W innym wypadku inwestycje, przy których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko nie mogłyby starać się o współfinansowanie ze środków unijnych. Choć do tej pory konsultacje społeczne nie cieszyły się w Polsce dużym zainteresowaniem, to nowe przepisy mogą zwiększyć udział społeczeństwa w postępowaniach środowiskowych – ocenia ekspert.

Większa ochrona środowiska

Nowelizacja wprowadza także przepisy dotyczące kar pieniężnych za naruszenie warunków, wynikających z decyzji środowiskowych. – Do tej pory organy administracji publicznej nie miały skutecznego narzędzia, które umożliwiało egzekucję postanowień określonych w decyzji. Dzięki nowym przepisom Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie mógł nakładać kary finansowe w wysokości od 500 zł do nawet 1 mln zł na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do decyzji środowiskowej lub nie ograniczają negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko – mówi prawnik. Według niego wprowadzenie kar powinno skutecznie odstraszyć od łamania postanowień decyzji, co ma mieć również przełożenie na lepszą ochronę środowiska.

Większość przepisów nowelizacji wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Poprzedni artykułW hotelu sieci B&B gotowe są już pierwsze pokoje
Następny artykułKonserwatywną polityką zadłużania Katowice wypracowały „dobrą płynność”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię