Wizualizacja nowej trasy tramwajowej do Górki Narodowej, fot. UM Kraków

Stolica Małopolski zamierza pobudzić gospodarkę po pandemii. W piątek miasto podpisało umowę z PKO Bankiem Polskim na emisję obligacji w wysokości 620 mln zł. To już 27 usługa tego typu dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi PKO i jak dotąd o najwyższej wartości.

Środki z emisji pozwolą na sfinansowanie ważnych dla miasta inwestycji, m.in. budowy linii tramwajowej KST z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej i dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej oraz przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków-Swoszowice z parkingiem P+R.

Wzrostowy trend wielkości wydatków inwestycyjnych jest widoczny od kilku lat. – Przyjęliśmy taką zasadę, że nie przerywamy żadnej rozpoczętej inwestycji. Nowa infrastruktura przyczyni się do dalszego rozwoju miasta po pandemii. W 2021 roku nakłady inwestycyjne są rekordowo wysokie i wynika to z polityki miasta, a mianowicie branża budowlana napędza gospodarkę i jest jej kołem zamachowym – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

To druga emisja obligacji dla Krakowa, którą prowadzi PKO BP. Pierwszą, na sumę 300 mln zł, wyemitowano w 2009 roku. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji.

– Obligacje komunalne są dobrym sposobem finansowania inwestycji miejskich. Realizowane w Krakowie śmiałe zamierzenia inwestycyjne przyczyniają się do poprawy jakości usług publicznych, szczególnie w tak ważnym z punktu widzenia krakowian obszarze, jakim jest transport zbiorowy i komunikacja. To nie tylko kwestia ułatwień w transporcie i ograniczeniu korków, ale, co niemniej istotne, niezbędne oddziaływanie na jakość życia, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Ważnym jest, aby inwestycje takie były realizowane szybko i sprawnie, co wymaga zapewnienia bieżącego, taniego finansowania – mówi rektor UEK prof. Stanisław Mazur.

Zdaniem prof. Mazura również patrząc od strony finansowej, emisja obligacji jest dobrym krokiem. – Kraków ma wysoki rating, czyli ocenę wiarygodności finansowej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia nabywców obligacji, najczęściej instytucji finansowych. Dzięki temu miasto korzysta z obecnie niskich rynkowych stóp procentowych, uzyskując możliwość finansowania rozwoju na korzystnych warunkach – dodaje prof. Mazur.

22 marca 2021 roku agencja Standard & Poor’s potwierdziła długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa na poziomie A-/perspektywa stabilna. To ocena utrzymująca się od 2018 roku i odpowiadająca ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, czyli najwyższy z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju (zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa).

Obligacje dla Krakowa zostaną wyemitowane w trzech seriach: seria A21 o wartości 300 mln zł, seria B21 o wartości 300 mln zł i seria C21 o wartości 20 mln zł. W umowie bank zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji związanej z procesem emisji obligacji oraz do nabycia obligacji emitowanych przez Miasto. Tegoroczna emisja obligacji Krakowa podobnie jak poprzednie zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

– To największa emisja obligacji w historii banku. Jak dotąd PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ogólną sumę blisko 21,5 mld złotych, od lat utrzymuje na tym rynku pozycję lidera. Od początku powstania obecnego rynku obligacji komunalnych przeprowadziliśmy blisko 2,5 tys. emisji. Bank prowadzi obsługę 650 samorządów,  którym zapewniamy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie usług finansowych. Podpisana umowa emisyjna z Krakowem będzie miała istotny wpływ na rozwój miasta i regionu – podkreśla Marcin Eckert, wiceprezes zarządu banku nadzorujący obszar bankowości korporacyjnej i administracji.

Dzięki obsłudze budżetu miasta PKO ma istotny udział w finansowaniu jednego z najważniejszych samorządów w kraju. PKO Bank Polski finansuje w Krakowie m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz spółkę Arena Kraków.

Jak informuje PKO Bank Polski, ten rok może okazać się rekordowym pod względem sumy emisji obligacji komunalnych prowadzonych przez PKO. Podpisana z Krakowem umowa jest już kolejną w tym roku. W czerwcu do emitentów obligacji komunalnych z PKO dołączyła Piła z dwoma emisjami na łączną sumę 79 mln zł oraz Słupsk (53 mln zł).

Poprzedni artykułPuro planuje kolejny hotel w Warszawie. Działka z pozwoleniem już jest
Następny artykułCavatina na głównym parkiecie. Celem 1 mln m² biur do 2025 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię