Jest zielone światło do rozpoczęcia robót przy realizacji linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic. Po przekazaniu gruntów przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, partner prywatny rozpocznie organizowanie placu budowy oraz prace przygotowawcze. Zgodnie z obecnym harmonogramem nowa infrastruktura będzie gotowa z końcem 2025 r.

Przebieg trasy tramwajowej do Mistrzejowic, niebieską przerywaną linią zaznaczono podziemną część linii, fot. UM Kraków

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 9 maja 2023 r. – Uzyskanie ZRID-u to kamień milowy, który umożliwi nam rozpoczęcie budowy linii tramwajowej. Podobnie, jak mieszkańcy, czekaliśmy na ten moment od dawna – mówi Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu z firmy Gülermak.

Za sprawą zgłaszanych przez mieszkańców postulatów, miasto zleciło partnerowi prywatnemu wprowadzenie modyfikacji w pierwotnym projekcie. Zaowocowały one m.in. zmniejszeniem natężenia hałasu oraz redukcją liczby ekranów akustycznych. Udało się to osiągnąć dzięki zmniejszeniu przekroju ul. Meissnera, co pozwoliło na wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni na tereny zielone oraz nasadzenia roślin. Ponadto, dzięki zaangażowaniu wykonawcy, udało się zachować dodatkowe 200 drzew, które kolidowały z projektowaną infrastrukturą.

Wcześniej projektanci linii tramwajowej wydłużyli podziemny przebieg trasy pod rondem Polsadu i rondem Młyńskim do ponad 1,2 km oraz dostosowali go do obsługi przyszłego „premetra”.

Bezkolizyjne poprowadzenie tramwaju na poziomie -1 jest istotne nie tylko z punktu widzenia organizacji ruchu na skrzyżowaniach, ale przyczynia się również do ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców.

– Droga do uzyskania zgody była wyboista, ale wprowadzone zmiany uwzględniły potrzeby lokalnej społeczności i pomogły zwiększyć korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron – podsumowuje Krzysztof Dziobek.

Równolegle z pracami projektowymi, partner prywatny prowadził negocjacje dotyczące pozyskania finansowania na budowę i utrzymania linii tramwajowej przez 20 lat. Umowa bezpośrednia podpisana w styczniu przez przedstawicieli stron projektu (partner prywatny, podmiot publiczny) oraz instytucji finansujących: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Pekao SA i Polskiego Funduszu Rozwoju potwierdziła, że projekt spełnia międzynarodowe standardy.

Szybciej z północy do centrum

Dzięki tej inwestycji czas podróży z północnej części Krakowa do centrum zostanie skrócony o około 12 minut, co z pewnością poprawi atrakcyjność komunikacji miejskiej dla mieszkańców. W efekcie prognozowany ruch samochodowy na tej trasie zostanie zmniejszony. Ponadto, dzięki dostosowaniu chodników i dróg dla rowerów do obowiązujących przepisów, poprawi się bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Wzdłuż całej trasy pojawią się nowe nasadzenia, a gatunki drzew i krzewów zostaną specjalnie dobrane do wymagających warunków miejskich. Projekt zakłada również wykorzystanie przyjaznych dla środowiska technologii, takich jak energooszczędne oświetlenie LED, smarownice torowe, „zielone” przystanki oraz „zielone” torowisko z wykorzystaniem mat rozchodnikowych.

Najpierw prace przygotowawcze

Rozpoczęcie pierwszych prac uzależnione jest od przekazania terenu pod plac budowy przez miasto, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Po przejęciu terenu partner prywatny przystąpi do niezbędnych prac przygotowawczych, które potrwają około 3 miesięcy. W kolejnym etapie rozpoczną się prace związane z przebudowaniem kolizji sieci podziemnych.

– W Krakowie patrzymy na projekty infrastrukturalne w dłuższej perspektywie. Na osi czasu realizacja budowy i związane z nią utrudnienia są tylko wstępem do zupełnie nowego etapu funkcjonowania rewitalizowanych terenów. Choć trudnym, to jednak tymczasowym i prowadzącym do realnej zmiany w zakresie jakości życia w mieście – mówi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema i Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Projekt przewiduje m.in. budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska (lider konsorcjum), a generalnym wykonawcą – Gülermak. Z ramienia podmiotu publicznego za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

Poprzedni artykułBNY Mellon zajmie cały biurowiec Skanska
Następny artykułCINEA wesprze budowę węzła przeładunkowego w Katowice Airport

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię