W połowie listopada katowicki magistrat przedłożył miejskim radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu miasta Katowice na 2018 r. Podobnie jak w bieżącym roku większość nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na inwestycje w rozwój infrastruktury transportowej.

Zgodnie z dokumentem, prognozowane dochody Katowic (bieżące i majątkowe) wyniosą 2,055 mld zł, przychody ustalono na kwotę 328 mln zł. Strona wydatkowa budżetu (z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych) zaplanowana została w kwocie 2,346 mld zł, rozchody wyniosą 37 mln zł. Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach tworzą deficyt budżetowy w kwocie 291 mln zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżkami środków z lat ubiegłych.

Projekt budżetu miasta na 2018 r. zakłada zapewnienie finansowania obligatoryjnych zadań gminy i powiatu. Ujęte w projekcie wydatki zapewniają m.in. środki na realizację zadań ustawowych, wywiązywanie się z podjętych zobowiązań i zawartych umów, realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Miasto musiało także zabezpieczyć środki na wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej – tzw. janosikowe, prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej, mieszkaniowej, transportowej i drogowej, przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, realizację nowych zadań inwestycyjnych służących rozwojowi miasta.

Wśród najważniejszych i najbardziej kapitałochłonnych inwestycji Katowic znalazło się m.in. rozpoczęcie budowy węzłów przesiadkowych „Sądowa” (wydatek w kwocie 8,73 mln zł w przyszłym roku) i „Brynów Pętla” (39,51 mln zł) oraz zakończenie realizacji węzła „Ligota” (8,44 mln zł). Przebudowa skrzyżowania ulic 73. Pułku Piechoty i Pszczyńskiej będzie kosztowało w 2018 r. 114,5 mln zł, a utworzenie dwupoziomowego skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Kościuszki – 46,8 mln zł. Na rozwój katowickiej infrastruktury rowerowej przeznaczono 9,78 mln zł. Na rozpoczęcie przebudowy ul. Dworcowej i przebudowy ul. Tylnej Mariackiej wraz z realizacją parkingu wielopoziomowego zarezerwowano 16,41 mln zł. Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową to wydatek 6,42 mln zł. Za przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej (Mieszkanie Plus) miasto zapłaci 5,08 mln zł. Prace modernizacyjne dotyczące 1594 punktów świetlnych na 19 ulicach Katowic to koszt 17,7 mln zł.

Na budowę trzech basenów w Brynowie, Burowcu i Ligocie będzie potrzebne 60,41 mln zł. 5,9 mln zł przeznaczono na modernizację Parku Boguckiego. Uruchomienie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych ma kosztować 6,3 mln zł. Na zakończenie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy ZSTiO nr 2 przy ul. Mikołowskiej miasto przeznaczy 9,4 mln zł, a na rozpoczęcie budowy hali sportowej dla IV LO im. gen. Stanisława Maczka – 7 mln zł. 2 mln zł zapisano na rozpoczęcie budowy Archiwum Urzędu Miasta Katowice. Termomodernizacja miejskich budynków wyniesie 66,9 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie prawie 667 mln zł, z czego 647,8 mln zł to kwota na realizacje inwestycji i zakupy inwestycyjne. To o prawie 231 mln zł więcej niż w budżecie na rok bieżący. Zdecydowanie większa część zadań wpisana jest do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Katowic, która zakłada wydatkowanie na rozwój miasta w 2018 r. 583 mln zł (353,6 mln zł w 2017 r.), a łącznie na przestrzeni najbliższych 5 lat, tj. 2018-2022 ponad 1,892 mld zł.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miasta 14 grudnia br.

Poprzedni artykułBGK Nieruchomości poszukuje wykonawcy osiedla przy Nikiszowcu
Następny artykułZUE i Unibep mają umowę z miastem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię