Bravo i Lima czasowo zamknięte, by dokończyć nową drogę kołowania

Nowa droga kołowania w Katowice Airport, fot. Skanska

Skanska zakończyła I fazę przebudowy starej drogi startowej w drogę kołowania w Katowice Airport. Inwestycję obejmuje również dostosowanie infrastruktury portu do II kategorii operacji lotniczych. Całość prac ma zostać zakończona do stycznia 2018 r., a ich wartość to 40,6 mln zł.

– Stara nawierzchnia zamkniętej drogi startowej została wzmocniona na 75% remontowanego odcinka, m.in. poprzez wykonanie nowych warstw mineralno–bitumicznych. Łączna ilość mieszanek asfaltowych, jaką wykonamy w ramach całego zadania (blisko 125 tys. m²), to około 100 tys. ton – informuje Michał Łukaszkiewicz, menadżer projektu, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach. Firma wykonała także oznakowanie pionowe i poziome, powstały studnie ściekowe i nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie nawigacyjne drogi kołowania.

Skanska podaje, że realizacja I fazy zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem, nie powodując jakichkolwiek zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu Katowice Airport. – Tu wyzwaniem dla nas była praca w obrębie czynnych płaszczyzn operacyjnych lotniska, gdyż nasz plac budowy znajdował się w ścisłym centrum portu, pomiędzy czynnymi drogami kołowania, płaszczyznami postoju samolotów oraz nową drogą startową – podkreśla Michał Łukaszkiewicz.

Nowa droga kołowania w Katowice Airport, fot. Skanska
Nowa droga kołowania w Katowice Airport, fot. Skanska

Prace prowadzono przy wykorzystaniu systemów 3D, za sprawą których sterowanie maszynami odbywało się pod kontrolą komputera z wczytanym trójwymiarowym modelem wykonywanych robót. – Przed rozpoczęciem prac wykonaliśmy inwentaryzację początkową przy wykorzystaniu technologii skaningu laserowego. To umożliwiło dokładne i szybkie odwzorowanie obecnych elementów infrastruktury lotniska, co było istotne ze względów technologii, jak również ze względu na usytuowanie planowanych prac w sąsiedztwie czynnych płaszczyzn ruchu lotniczego. Zastosowanie maszyn z systemem sterowania 3D przyspiesza pracę oraz zwiększa jakość wykonywanych robót – informuje Piotr Mazur, kierownik budowy Skanska S.A.

W drugim etapie inwestycji zostaną przeprowadzone modernizacje wybranych dróg kołowania wraz z ich dostosowanie do wymogów II kategorii operacji lotniczych poprzez montaż dodatkowego oświetlenia nawigacyjnego. W ramach przedsięwzięcia w dodatkowe oświetlenie nawigacyjne zostanie wyposażona także część stanowisk postojowych.

Aby można była realizować prace na ostatnim fragmencie starej drogi startowej, czasowo zamknięte zostaną drogi kołowania Bravo i Lima, a samoloty będą korzystać z pozostałych dróg kołowania: Alfa, Delta, Foxtrot, Hotel i Sierra. Ponadto każdy statek powietrzny po zakończeniu lądowania będzie prowadzony z drogi startowej na stanowisko postojowe przez samochód „Follow Me”.

Skanska odpowiada również za przebudową drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 węzeł lotnisko do skrzyżowania DW NR 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach. Droga ta stanowi główny dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, obsługując zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny. – Aktualnie wykonujemy konstrukcję lewej jezdni oraz przepust pod drogą wojewódzką – mówi Mariusz Luks, kierownik robót, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Katowicach.

W ramach inwestycji wykonano już połowę ronda na skrzyżowaniu DW 913 z ul. Józefa Piłsudskiego, po którym poruszają się kierowcy jadący w stronę lotniska lub z niego wracający. Przed drogowcami kolejny etap prac, czyli przebudowa skrzyżowania DW 913 z ul. Transportową po zakończeniu i udrożnieniu przebudowy skrzyżowania z ul. Równoległą.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Jego wartość to ponad 9,3 mln zł brutto. Nowa droga będzie gotowa w listopadzie 2016 r.

Poprzedni artykułVille Piwonii wyrosną w Podlesiu
Następny artykułPAIiIZ: Drugą specjalizacją Katowic powinien być język niemiecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię