CINEA wesprze budowę węzła przeładunkowego w Katowice Airport

W Katowice Airport powstanie multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze wkrótce podpisze z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska umowę na dofinansowanie projektu o nazwie „Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w Porcie Lotniczym Katowice”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Cel inwestycji

Węzeł ma umożliwić przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z pyrzowickiego lotniska. GTL zapowiada, że dzięki nowej infrastrukturze nastąpi ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolei, co wpisuje się w proces wsparcia rozwoju zrównoważonego systemu transportu. Nowa infrastruktura przygotowana zostanie do obsługi paliw alternatywnych w celu poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia emisji klimatycznych. Pyrzowicki multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw przystosowany będzie do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania, co ma umożliwić zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań w ramach prowadzonych operacji wojskowych. Całe przedsięwzięcie ma charakter interoperacyjny, co oznacza, że nowa infrastruktura przeznaczona będzie do użytku wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług portu lotniczego, zarówno cywilnych, jak i wojskowych oraz firm prowadzących działalność w regionie.

Co powstanie?

W ramach projektu powstanie bocznica kolejowa łącząca Katowice Airport z Centralną Magistralą Kolejową za pośrednictwem linii kolejowej nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry. Sercem inwestycji będzie kolejowy front rozładowczy do załadunku i rozładunku towarów oraz paliw, który ma sąsiadować z trzema zbiornikami o pojemności 1 tys. m³ i dwoma stanowiskami rozładunku autocystern. W części węzła znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska powstaną trzy stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych.

– Inwestycja budowy multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w porcie lotniczym Katowice jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, a nawet całej UE. Po agresji Rosji na Ukrainę lotnisko stało się głównym hubem pomocy humanitarnej dla Ukrainy walczącej z rosyjskim najeźdźcą. Dzięki inwestycji zwiększymy transgraniczną mobilność sił zbrojnych Unii Europejskiej i będziemy eliminować wąskie gardła w sieci infrastrukturalnej państw członkowskich – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Wizualizacja multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową na terenie Katowice Airport, fot. Katowice Airport.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu, w szczególności Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej. Budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw to bez wątpienia najważniejsza inwestycja, która będzie realizowana w Pyrzowicach w najbliższych latach. Nowa infrastruktura wzmocni Katowice Airport w segmencie szeroko pojętej działalności logistycznej – komentuje Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Zgodnie z harmonogramem budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw powinna zakończyć się w 2026 roku. Całkowity budżet projektu szacowany jest na 95,5 mln zł, z tego do 50 proc. kosztów kwalifikowanych będzie stanowiła dotacja z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021-2027 Military Mobility.

Misją Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska jest wspieranie zainteresowanych stron w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez wysokiej jakości zarządzanie programami, które pomaga w realizacji projektów przyczyniających się do obniżenia emisyjności i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Agencja zarządza programami wspierającymi politykę UE w obszarze mobilności i transportu, energii oraz działań klimatycznych. CINEA zarządza następującymi programami Unii Europejskiej: Instrument „Łącząc Europę” (CEF), „Horyzont Europa”, Fundusz innowacyjny, Program LIFE, Unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych, Mechanizm sprawiedliwej transformacji, Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury.

Poprzedni artykułZgoda na budowę tramwaju do Mistrzejowic
Następny artykułPonad 2/3 uczestników XV EKG chce wrócić do Katowic

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię