Co po Tesco? Echo konsultuje z mieszkańcami projekt osiedla

Co można poprawić w dostępie i przejściach przez osiedle? Co powinno się znaleźć w parku? Jakich lokali i usług brakuje w okolicy? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadają mieszkańcy Poznania w trakcie przeprowadzanych obecnie konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu po Tesco na Piątkowie.

12 września zakończył się pierwszy etap, tj. badanie opinii, w którym wzięło udział ponad 250 osób. Wyniki rozmów i ankiet będą wytycznymi dla zespołu dewelopera podczas prac nad ostatecznym projektem.

Echo Investment, które jest właścicielem działki przy ul. Opieńskiego na poznańskim Piątkowie, przedstawiło propozycję zastąpienia starego hipermarketu osiedlem mieszkaniowym i z pomocą lokalnych ekspertów rozpoczęło proces konsultacji. W 2020 roku spółka kupiła ponad czterohektarowy teren należący do Tesco i zakłada przekształcenie go w zielony i otwarty fragment miasta z mieszkaniami, sklepami i usługami w parterach, miejskimi placami, parkiem o długości 300 m i szerokości od 20 do 40 m, a także z supermarketem, co było postulatem sąsiadów. Deweloper podaje, że proces konsultacji rozpoczął z własnej inicjatywy, w porozumieniu z urzędem miasta, mimo że nie jest do tego zobowiązany. – Trwający już proces jest zgodny z wyznawaną przez Echo Investment ideą współtworzenia dobrych miast – informuje spółka.

Wizualizacja inwestycji przy ul. Opieńskiego w Poznaniu, fot. Echo Investment

Konsultacje przeprowadzane przez Hannę Rzepecką i Artura Brzyskiego, niezależnych ekspertów z Poznania, podzielone zostały na pięć etapów. Najpierw zaprezentowana została pierwsza koncepcja osiedla i parku oraz rozpoczęte zostało zbieranie informacji zwrotnej wśród mieszkańców pobliskich osiedli oraz reprezentantów lokalnej społeczności. Następnym krokiem będzie analiza zebranego materiału i udostępnienie jej wyników w internecie. Potem przeprowadzone zostaną warsztaty eksperckie z wybranymi mieszkańcami, działaczami, przedsiębiorcami i środowiskiem eksperckim, na których omówione zostaną wyniki badań i konsultowane będą sposoby, jak ulepszyć koncepcję. Na podstawie zebranych rekomendacji architekci przygotują zarys inwestycji i wizualizacje do dalszych konsultacji. Po zaprezentowaniu wprowadzonych zmian, eksperci zbiorą uwagi na temat nowej wersji koncepcji w celu naniesienia kolejnych korekt.

Głównym celem konsultantów jest poznanie potrzeb i oczekiwań wobec przestrzeni, funkcji i rozwiązań współdzielonych przez lokalną społeczność, aby dać wkład dla projektantów Echo Investment do lepszego dostosowania projektu.

– Żeby zagwarantować sobie dotarcie do jak największej grupy, sięgnęliśmy po zróżnicowane narzędzia konsultacji społecznych. Zbieramy opinię lokalnej społeczności poprzez wywiady indywidualne, ankiety online i papierowe, które dostarczamy m.in. za pomocą skrzynek pocztowych. Zorganizowaliśmy też spotkanie na żywo podczas dyżuru konsultacyjnego 4 września, gdzie na bieżąco odpowiadaliśmy na pytania mieszkańców. Od tego czasu wpłynęło do nas ponad 250 ankiet. Aktywnie zapraszamy do rozmowy najważniejszych interesariuszy projektu. To tylko potwierdza, że proces ten jest potrzebny, mieszkańcy chcą się zaangażować i wspólnie będziemy mogli wypracować projekt wpisujący się w potrzeby Piątkowa – mówi Hanna Rzepecka, badaczka miejska zaangażowana w konsultacje.

Wizualizacja inwestycji przy ul. Opieńskiego w Poznaniu, fot. Echo Investment

Ambicją dewelopera jest stworzenie na działce przy ul. Opieńskiego projektu modelowego osiedla – z przemyślaną architekturą, zielenią, dostępem do atrakcyjnych usług w parterach budynku, gdzie mieszkańcy mogą załatwić wszystkie podstawowe potrzeby w ramach krótkiego spaceru. Zadaniem dewelopera, przedstawiona obecnie propozycja to otwarta i wielofunkcyjna przestrzeń – wygodne osiedle mieszkaniowe z obiektami usługowymi i terenem zielonym, dostępnym także dla okolicznych mieszkańców. Firma liczy na stworzenie tu przestrzeni społecznej. Deweloper zapowiada, że mieszkańcom i gościom tej inwestycji chce zapewnić dostęp do udogodnień, które nie tylko podnoszą komfort życia, ale także sprzyjają propagowaniu zachowań proekologicznych, jak m.in. łatwy dostęp do transportu miejskiego, rozległe tereny zielone czy ogródki sąsiedzkie.

Do 12 września zbierano opinie m.in. na stronie copotesco.pl, gdzie niedługo ma zostać opublikowany raport z całego procesu konsultacji społecznych.

Poprzedni artykułNajwięcej magazynów powstaje na Górnym Śląsku. Rynek poznański notuje największy popyt
Następny artykułNDI z dwoma kontraktami na Górnym Śląsku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię