Prace na dworcu Warszawa Zachodnia nabiera rozmachu. Przebudowa stacji kolejowej oraz realizacja podziemnego przystanku tramwajowego to główny zakres zadania. W ich realizacji Budimex będzie wspierany przez Soletanche Polska – firmie powierzono przeprowadzenie fundamentowania.

W ramach kontraktu Soletanche zaprojektuje i wykona posadowienie kładki dla pieszych oraz przyszłego zadaszenia peronów. Firma zrealizuje poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną niezbędną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Najważniejszym zadaniem będzie realizacja ściany tunelu dla pieszych oraz podziemnego przystanku tramwajowego. W tej samej technologii zostanie wykonane posadowienie budynku wielofunkcyjnego, z którego ma być prowadzony nadzór nad płynnością ruchu kolejowego oraz funkcjonowania hubu komunikacyjnego. Prace realizowane są przy zachowaniu ciągłości ruchu kolejowego.

Planowane prace obejmują poszerzenie istniejącego tunelu i wydłużenie go do peronu linii obwodowej. Stanie się on podziemnym dworcem z usytuowanym kondygnację niżej przestankiem linii tramwajowej, dzięki czemu mieszkańcy Warszawy i przyjezdni dotrą komunikacją miejską na dworzec i bezpośrednio pod perony stacji. W ramach przedsięwzięcia mają także powstać nowe perony, a hala dworcowa zostanie zmodernizowana.

Jak przyznaje firma, to ogromne wyzwanie na wielu poziomach, począwszy od skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych przez zaprojektowanie konstrukcji podziemnej oraz jej wykonanie. – W kontekście samego wykonawstwa dodatkowym aspektem jest kwestia odpowiedniego zaplanowania logistyki, aby prace realizowane były w sposób płynny i jak najmniej rzutowały na ruch pasażerski. Harmonogram prac jest bardzo napięty czasowo i wymagający w kontekście organizacji budowy. Dodatkowo plac budowy jest usytuowany w miejscu o jednym z największych w Polsce natężeń ruchu pasażerskiego, co znaczy, że niemal bez przerwy obok pracujących brygad przejeżdżają pociągi. Do naszej standardowej listy ryzyk na placu budowy dorzucić musimy jeszcze to – wymienia Marek Wasiluk, kierownik projektu z ramienia Soletanche Polska.

Wizualizacja dworca Warszawa Zachodnia, fot. PKP PLK

Pierwsze zadanie to zapewnienie dostępu do peronów, na których kolejno wiercone są otwory na pale o głębokości 27 metrów. Na każdym peronie będzie wykonanych kilkanaście takich wierceń. Po wykonaniu otwór wypełniany jest betonem podawanym pod ciśnieniem, następnie pogrążany jest w nim kosz zbrojeniowy.  Na tak przygotowanym podłożu będą stawiane filary podtrzymujące kładkę, by w ostatniej fazie nasunąć jej konstrukcję. Połączy ona dwie dzielnice Warszawy – Ochotę i Wolę – oraz umożliwi wygodny dostęp na perony w czasie zamknięcia i przebudowy przejścia podziemnego.

Wszystkie przebudowane perony przykryje wspólna wiata, która spocznie na filarach posadowionych na palach i baretach (jest to element konstrukcyjny  fundamentu wykonany w technologii ścian szczelinowych). Barety mają za zadanie przenieść znaczne obciążenia, generowane przez konstrukcję dachową wiaty.

– Obecnie na poszczególnych peronach realizujemy pale, na których ma spocząć kładka dla pieszych. W tym samym czasie wykonujemy również posadowienie budynku wielofunkcyjnego, który znajdował się będzie przy ul. Tunelowej. Postęp i tempo prac jest zgodne z założeniami. Jeśli utrzymamy obecny rytm oraz nie pokrzyżuje nam planów pogoda, pierwszy etap realizacji zakończy się zgodnie z planem. – podsumowuje Wasiluk.

Następnie wykonawca fundamentowania przejdzie do realizacji ścian tunelu. Prace będą realizowane w ten sam sposób, w jaki Soletanche wykonywała najdłuższy tunel drogowy w stolicy, zrealizowany ramach trasy S2 i zlokalizowany na warszawskim Ursynowie. W przypadku tunelu na Dworcu Warszawa Zachodnia prace fundamentowe mają zazębiać się z pracami generalnego wykonawcy. Po wykonaniu ścian Budimex będzie przywracał zdemontowane na czas wykonywania ścian szczelinowych torowisko. Wykop tunelu zostanie wykonany metodą podstropową, czyli spod stropu, tzw. metodami górniczymi, będzie wydobywany urobek.

Trudne warunki hydrogeologiczne wymagają dodatkowych działań. Wraz z postępem prac realizacyjnych w zakresie ścian tunelu oraz posadowienia budynku wielofunkcyjnego będzie realizowana pozioma przesłona przeciwfiltracyjna w postaci zestrzałów wykonanych w technologii jet grouting. Stworzą one betonowy korek, którego zadaniem jest ograniczenie napływu wód gruntowych do wnętrza konstrukcji podziemnej Soletanche ma do wykonania. ok. 41 tyś m³ przesłony.

Wizualizacja dworca Warszawa Zachodnia, fot. PKP PLK

– Bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią tak istotnego i ważnego projektu w skali kraju. Ta inwestycja jest nie tylko prestiżowa, ale zdaje się być przede wszystkim punktem milowym w kontekście modernizacji obiektów infrastrukturalnych. Połączenie kolei dalekobieżnej i podmiejskiej z tramwajami i dworcem autobusowym sprawi, że Dworzec Warszawa Zachodnia będzie prawdziwym hubem komunikacyjnym Warszawy. Osobiście wierzę, że realizując obiekty infrastrukturalne i przyczyniając się do modernizacji transportu publicznego dokładamy swoja cegiełkę do obniżenia emisji CO₂. Między innymi z tego powodu realizacja tego obiektu z pewnością trafi do portfolio naszych flagowych budów – komentuje Emilia Błach, dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego, Soletanche Polska.

Realizacja fundamentowania specjalistycznego w ramach przebudowy Dworca Warszawa Zachodnia to kolejny projekt służący modernizacji transportu szynowego, w którym Soletanche Polska występuje jako wykonawca zakresu geotechnicznego. Obecnie spółka wykonuje fundamentowanie dwóch strategicznych obiektów w ramach budowy Tunelu Średnicowego w Łodzi: komorę odolanowską, z której rozpocznie prace tarcza o średnicy 13,04 m oraz komorę K–18, z której wystartuje tarcza o średnicy 8,7 m. Firma prowadzi również prace na krańcowej stacji drugiej linii metra M2 Bródno czy realizuje zadania w ramach rewitalizacji i modernizacji Dworca Gdańsk Główny oraz węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia. Cała Grupa Soletanche Bachy zrealizowała już ponad 250 stacji metra na świecie.

Projekt modernizacji stacji przygotowała pracownia DWAA Architekci. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Tramwaje Warszawskie. Generalny wykonawca to Budimex, a za projekt i realizację fundamentowania specjalistycznego odpowiada Soletanche Polska.

 

Poprzedni artykułRekordowy wolumen nowej powierzchni biurowej w Katowicach. „Możliwa nadpodaż”
Następny artykułHireRight przedłuża umowę w Katowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię