GC Investment do likwidacji

Wizualizacja biurowców planowanych przez GC Investment przy ul. Astrów, fot. pracownia architektoniczna Wojciecha Wojciechowskiego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał decyzję o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego katowickiej firmy GC Investment.

Sąd wydał decyzję 18 maja. Zgodnie z postanowieniem, postępowanie upadłościowe spółki będącej dotychczas w upadłości z możliwością zawarcia układu zmieniono na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

Jednocześnie sąd postanowił o wyznaczeniu syndyka masy upadłości w osobie Michała Saleja i wezwał wierzycieli GC Investment, których wierzytelności powstały w dniu 2 grudnia 2014 r. lub później, aby w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia o wydaniu postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do katowickiej spółki.

Największym wierzycielem GC Investment jest PKO BP Bankowy OFE, a także m.in. grupa Copernicus, Farmacol, Urząd Skarbowy i kilka banków oraz kilkuset obligatariuszy.

Upadłość układową spółki katowicki sąd ogłosił w grudniu 2014 r. Była ona konsekwencją niewykupienia przez GC Investment obligacji o wartości blisko 100 mln zł. Po kilku latach toczącego się postępowania i m.in. braku zgody wszystkich wierzycieli na zawarcie układu, sąd przychylił się do wniosku nadzorcy sądowego o ustalenie likwidacji majątku firmy. Oznacza to, że nieruchomości spółki zostaną zlicytowane.

Wśród gruntów firmy, które wymienia się jako główne przedmioty przyszłych licytacji są katowickie tereny przy ul. Kolejowej 59 (1,8 ha), gdzie spółka planowała Galerię Południe oraz działki przy ul. Astrów 16 (1,2 ha), gdzie miał powstać duży kompleks biurowy.

Historia GC Investment sięga 1993 r. W pierwszej fazie działalność firmy obejmowała pozyskiwanie nieruchomości, a w późniejszym czasie budowę salonów samochodowych, dyskontów spożywczych, centrów handlowych i stacji benzynowych dla podmiotów zewnętrznych. W ostatnich latach aktywnej działalności spółka inwestowała także w nieruchomości mieszkaniowe, czego efektem był m.in. projekt Wille Parkowa zrealizowany w Katowicach.

Poprzedni artykułPrefabrykowany beton i selektywne szkło tworzy elewację .KTW I
Następny artykułGuardian rozszerza działalność w KSSE. Firma inwestuje również w Katowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię