Jerzy Polaczek i Marcin Krupa, fot. UM Katowice

W poniedziałek Marcin Krupa i poseł Jerzy Polaczek poinformowali o przygotowaniu przez Katowice aplikacji, w której wnioskują o przeniesienie do stolicy województwa śląskiego siedziby jednej z dwóch unijnych agencji, tj. Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, które po Brexicie zostaną relokowane z Londynu do jednego z miast Unii Europejskiej.

Miasto podaje, że inicjatorem przedsięwzięcia jest grupa posłów PiS z posłem Jerzym Polaczkiem na czele, którzy we wrześniu ubiegłego roku wystąpili do premier Beaty Szydło z interpelacją w tej sprawie. – Upatruję w tym działaniu ogromną szansę dla rozwoju naszego województwa i kraju. Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Polska będzie piątym pod względem wielkości państwem w unijnych strukturach. Tymczasem na terenie naszego kraju usytuowana jest tylko jedna agencja europejska, podczas, gdy przykładowo w Hiszpanii cztery, a na Węgrzech dwie – mówił we wrześniu ub. roku poseł Polaczek. Inicjatywę wsparł Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W odpowiedzi na interpelację poselską, Konrad Szymański, sekretarz stanu w MSZ powiadomił, że „w Ministerstwie Spraw Zagranicznych prowadzone są obecnie prace analityczne w zakresie szans na lokalizację danej agencji w Polsce […]. Z pewnością jednak ważnymi czynnikami, które będą odgrywać istotne znaczenie przy podejmowaniu stosownej decyzji, będzie m.in. ocena dostępności komunikacyjnej w wymiarze europejskim oraz dostępność niezbędnej infrastruktury biurowej i socjalnej” oraz dodał, że należy czekać na więcej szczegółowych informacji z Brukseli w tym zakresie. Te pojawiły się 22 czerwca, gdy Rada Europejska opublikowała dokument pt.: „Procedura wypracowania decyzji o zmianie lokalizacji Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii”.

– Jako grupa posłów ponownie kierujemy do Rady Ministrów apel, by Polska zgłosiła kandydaturę Katowic, jako miasta–gospodarza jednej z agencji unijnych, które zostaną przeniesione z Wielkiej Brytanii do jednego z państw członkowskich – mówi Jerzy Polaczek, który wspólnie z grupą 14 posłów złożył pod koniec czerwca drugą interpelację do premier Beaty Szydło. – Do 31 lipca bieżącego roku każde z państw członkowskich jest zobligowane do zgłoszenia właściwej aplikacji ze wskazaniem lokalizacji danego miasta. Rozstrzygnięcie tej kwestii zapowiadane jest na listopad tego roku – dodał Polaczek.

– Ulokowanie jednej z agencji europejskich w Katowicach bez wątpienia pozytywnie wpłynęłoby nie tylko na rozwój samych Katowic, ale także całej metropolii, która formalnie powstała dwa dni temu. Taką agencję unijną można porównać do dużego, stabilnego inwestora, który wynajmie przestrzeń biurową i mieszkania dla pracowników, którzy będą w Katowicach i całym regionie spędzać czas wolny i wydawać u nas pieniądze – podkreślał Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W ostatnich tygodniach sukcesem zakończyły się nasze zabiegi o pozyskanie Szczytu Klimatycznego w 2018 r. oraz Międzynarodowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. Te działania udowodniły, że warto się starać, że warto wysoko zawiesić poprzeczkę, bo tylko wtedy możemy osiągnąć sukces. Co ważne, już samo aplikowanie o pozyskanie siedziby jednej z dwóch agencji ma wartość promocyjną dla miasta, bo pozwala zaprezentować na szerokim forum nasze atuty – dodał prezydent.

Wytyczne Rady Europejskiej z czerwca zawierają sześć kryteriów, które musi spełnić przyszła siedziba jednej z dwóch agencji. Są to:

  • Zapewnienie, że agencja może zająć siedzibę i podjąć swoje funkcje w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
  • Dostępność siedziby
  • Istnienie odpowiednich placówek edukacyjnych dla dzieci członków personelu
  • Stosowny dostęp do rynku pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki medycznej dla dzieci i małżonków
  • Ciągłość działania
  • Rozmieszczenie geograficzne

Prezydent Katowic jest przekonany, że miasto spełnia wszelkie niezbędne kryteria. – Między innymi dzięki znakomicie rozwiniętej infrastrukturze drogowej, połączeniom kolejowym, a także trzem lotniskom międzynarodowym w promieniu 100 km. Naszym dużym atutem jest przestrzeń biurowa. Pod tym względem zajmujemy 4. miejsce w Polsce. Dużym plusem są ceny wynajmu biur – niższe niż w innych dużych miastach w kraju. Podobnie zresztą wygląda kwestia wynajmu lub kupna mieszkań – wylicza prezydent.

Atutem ma być także rozwijający się przemysł czasu wolnego, tytuł Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO, czy tereny zielone. – Chcę zaznaczyć, że zdecydowana większość z wymienionych atutów stolicy metropolii została przedstawiona m.in. delegatom ONZ, którzy decydowali o przyznaniu Katowicom Szczytu Klimatycznego – mówił prezydent Krupa i podkreślił, że ściągnięcie jednej z dwóch agencji do Katowic przyniosłoby także wymierne zyski i korzyści mieszkańcom. – Pamiętajmy, że przenoszona jest nie tylko instytucja, ale też jej pracownicy, często z całymi rodzinami, którzy by u nas zamieszkali i wydawali pieniądze.

W doniesieniach medialnych, jako potencjalnego kontrkandydata, wskazuje się Warszawę. – Warto podkreślić, że w stolicy Polski zlokalizowana jest już Europejska Agencja Ochrony Granic Unii Europejskiej – Frontex, a poza tym, koszty utrzymania agencji w Katowicach byłyby o wiele niższe. Spośród 37 agencji europejskich, aż 13 jest zlokalizowanych poza stolicami danych państw. Polska ma tylko jedną agencję europejską, więc otwiera się pole do podjęcia pozytywnych rozwiązań dla naszego regionu – podkreślił poseł Polaczek.

Europejska Agencja Leków, jako zdecentralizowana agencja UE jest odpowiedzialna za ocenę naukową i nadzorowanie produktów leczniczych opracowanych przez firmy farmaceutyczne do stosowania w UE oraz za monitorowanie bezpieczeństwa tych produktów. EMA jest zobowiązana do umożliwienia pacjentom dostępu we właściwym czasie do nowych produktów leczniczych i odgrywa istotną rolę we wspieraniu ich opracowywania.

Z kolei Europejski Urząd Nadzoru Bankowego jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczną i spójną regulację ostrożnościową i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym. Do ogólnych celów działalności urzędu należą utrzymanie stabilności finansowej w Unii oraz zapewnienie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego.

 

Poprzedni artykułRekordowe półrocze Katowice Airport. Ruch całkowity wzrósł o 17 proc.
Następny artykułPowołano nowego szefa i zarząd największej polskiej strefy ekonomicznej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię