Powołano nowego szefa i zarząd największej polskiej strefy ekonomicznej

W piątek, 30 czerwca br., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podjęło decyzję o powołaniu zarządu spółki na kolejną kadencję. Pracami największej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej kierować będzie Janusz Michałek, który zastąpi na stanowisku prezesa zarządu Piotra Wojaczka, kierującego KSSE od początku jej istnienia, czyli od 1996 r. Nie zmieniony pozostał skład Rady Nadzorczej spółki. 

Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE, fot. KSSE

Janusz Michałek, który od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy prezesa KSSE, objął stanowisko prezesa zarządu na lata 2017-2021. Skład zarządu uzupełniają Barbara Piontek, która zasiądzie na stanowisku wiceprezesa – zastępcy prezesa, a także Jacek Bialik, Mateusz Rykała, Ewa Stachura-Pordzik oraz Andrzej Zabiegliński, którzy będą pełnić funkcje wiceprezesów – członków zarządu, kierując jednocześnie pracami podstref KSSE.

Osobami nowo powołanymi do zarządu spółki są Barbara Piontek, rekomendowana przez Wojewodę Śląskiego, Jacek Bialik, rekomendowany przez prezydenta Gliwic oraz Mateusz Rykała, rekomendowany przez prezydentów Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Natomiast pracę w kierownictwie Katowickiej SSE, obok Janusz Michałka, kontynuować będą Ewa Stachura-Pordziki Andrzej Zabiegliński.

– W imieniu osób powołanych do zarządu spółki pragnę zadeklarować, że będziemy konsekwentnie realizować plany inwestycyjne i dbać o dalszy rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród zadań, które stawiamy przed sobą jest również opracowanie nowej strategii rozwoju spółki. Musimy szukać takich sfer działalności, które pozwolą nam kompleksowo obsługiwać inwestorów, a jednym z największych wyzwań w tym obszarze jest rynek pracy. Dlatego będziemy wzmacniać nasze zaangażowanie w projekty dedykowane edukacji – szkolnictwu dualnemu, ale także innowacjom, czy rewitalizacji terenów inwestycyjnych, w tym m.in. rozwijając działalność klastrów. Doświadczenie i kompetencje specjalistów tworzących zespół KSSE S.A. są przesłanką pozwalającą z optymizmem spoglądać w przyszłość. Jestem przekonany, że nasza działalność, jako podmiotu kreującego rozwój lokalnej gospodarki, niezmiennie przynosić będzie wymierne korzyści – powiedział Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Związany z Żywiecczyzną nowy prezes KSSE, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a także Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych na Politechnice Krakowskiej. Od 2014 r. prowadzi przewód doktorski na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a także studia podyplomowe z zakresu MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od 2006 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym od 2014 r. kierował realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II” w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie powiatu żywieckiego, zaprojektowanie oraz wybudowanie nowoczesnej instalacji suszenia osadów oraz budowę ponad 1400 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie jedenastu gmin. W 2009 r. objął stanowisko prezesa zarządu firmy Beskid Ekosystem.

Wiceprezes i zastępca prezesa, prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek jest wykładowcą akademickim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalizującym się w koncepcji rozwoju samorządów i samorządności. Zasiada również w powołanej przez Wojewodę Śląskiego Społecznej Radzie Gospodarczej.

Pracami Podstrefy Gliwickiej będzie kierował Jacek Bialik, który zastąpił na tym stanowisku Jerzego Łoika. Jacek Bialik jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego kariera zawodowa od dwudziestu jeden lat jest związana z największą spośród podstref KSSE S.A, zarządzającą gruntami o powierzchni ponad 1000ha, na których inwestycje o wartości 12,9 mld zł realizuje ponad 110 przedsiębiorców. W tym czasie pracował na stanowisku specjalisty do spraw infrastruktury, koordynując i nadzorując prace zespołów realizujących projekty infrastrukturalne i budowlane a także odpowiadając za obsługę inwestorów.

Mateusz Rykała, który będzie kierował Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską, był dotychczas związany z samorządem miasta Sosnowiec. W latach 2010-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta, a od 2014 roku I-szego zastępcy Prezydenta Sosnowca, któremu podlegały m.in. Wydział Rozwoju i Promocji i Wydział Inwestycji Miejskich. Poprzednio Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską kierował Mirosław Bubel.

Wiceprezes Ewa Stachura-Pordzik od 1996 r. kieruje rozwojem Podstrefy Tyskiej, która obejmuje obecnie ponad 450 ha, a dotychczasowi inwestorzy zainwestowali w niej ponad 5 mld zł, co pozwoliło na stworzenie ponad 14 tys. miejsc pracy. Ewa Stachura-Pordzik to pomysłodawczyni projektów przygotowujących uczniów, absolwentów, młode matki, a także osoby dorosłe do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W 2010 r. została wyróżniona Statuetką Sapere Aude, w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, przyznaną przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Andrzej Zabiegliński w imieniu akcjonariuszy KSSE, gmin Jastrzębie-Zdrój i Żory, współtworzył Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA. Od 1996 r. w randze wiceprezesa zasiada w Zarządzie Katowickiej Strefy, kierując rozwojem Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, posiadającej tereny zlokalizowane w 13‑stu gminach, położone w południowych częściach województw śląskiego i małopolskiego. Jego aktywne zarządzanie Podstrefą Jastrzębsko-Żorską przyczyniło się na przestrzeni 20 lat do realizacji ponad stu inwestycji i stworzenia ok. 11 tys. miejsc pracy.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej KSSE, pozostał mecenas Rafał Kolano. W skład rady wchodzą również zasiadający w niej dotychczas Zygmunt Frankiewicz, wiceprzewodniczący RN, prezydent Gliwic, Andrzej Dziuba, sekretarz RN, prezydent Tychów, Piotr Pełka, członek RN, dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Jacek Partyka, członek RN, naczelnik Wydziału Monitoringu Pomocy Publicznej w Departamencie Gospodarki Narodowej Ministerstwa Finansów.

Poprzedni artykułKatowice chcą przeniesienia Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
Następny artykułNowa strefa dla biznesu powstała w Galerii Katowickiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię