Katowice otrzymają 450 mln zł dofinansowania na przebudowę dwóch ważnych skrzyżowań

Ministerstwo Rozwoju zwiększyło o 1,2 mld zł pulę środków przeznaczonych na inwestycje drogowe w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dzięki temu Katowice otrzymają 449,7 mln zł dofinansowania na realizację dwóch etapów przebudowy drogi krajowej nr 81 – skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Kościuszki oraz skrzyżowania DK 86 i DK 81.

Na początku stycznia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało listę inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansowanie z wyżej wymienionego programu. Wśród 16 projektów, którym przyznano fundusze nie było jednak tych z Katowic. Dwie planowane inwestycje miasta, wraz z kilkoma przedsięwzięciami z innych części kraju znalazły się jedynie na liście rezerwowej. Projekty uzyskały wymagane minimum punktowe podczas oceny wniosków (co najmniej 60 proc. punktów), ale nie wystarczyło już dla nich środków. W czwartek Ministerstwo Rozwoju ogłosiło zwiększenie puli dostępnych funduszy, dzięki czemu kolejnych 9 miast, w tym Katowice i Bielsko-Biała otrzymają dofinansowanie, o które wnioskowały.

– Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Miasta zawnioskowały o zdecydowanie większą kwotę niż ta, którą pierwotnie dla nich przeznaczyliśmy. Dlatego przesunęliśmy środki w programie, dzięki czemu 9 miast dostanie dodatkowo łącznie 1,2 mld zł unijnego wsparcia na inwestycje – poinformował Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Dofinansowanie dwóch projektów katowickich wyniesie łącznie 449,7 mln zł, a ich koszt całkowity to 532,8 mln zł. – Jestem wdzięczny, że wicepremier Mateusz Morawiecki wraz z całym zespołem, m.in. ministrem Witoldem Słowikiem, wzięli pod uwagę nasz głos w tej sprawie i podjęli decyzję o przyznaniu tak dużych środków. To dla nas informacja podwójnie ważna, gdyż jesteśmy w przededniu utworzenia 2-milionowej metropolii śląskiej, i to właśnie Katowicom przypadła szczególna rola w tym procesie – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Skrzyżowanie DK 86 i DK 81 (2,33 MB, plik .jpg)

Pierwszym z dofinansowanych projektów jest rozbudowa i przebudowa dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4. Realizacja projektu potrwa od 2017 do 2020 r. i kosztować będzie 400 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 338,2 mln zł.

Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Kościuszki (2,69 MB, plik .jpg)

Druga inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Piotrowice i obejmuje rozbudowę odcinka DK 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego węzła bezkolizyjnego typu „Karo” na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej, z tzw. „rondem turbinowym” dwupasowym, umożliwiającym poprzez DK 86 dojazd do autostrady A4. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2017-2019. Jej koszt całkowity to 132,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 111,4 mln zł.

Wiceminister rozwoju Witold Słowik, który nadzoruje wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko poinformował, że w najbliższym czasie możliwe będzie podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji z Katowicami i pozostałymi miastami. Wsparcie unijne dla wszystkich projektów w konkursie wyniesie 85 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które zgodnie z prawem podlegają refundacji z UE.

– Te inwestycje o wartości ponad pół miliarda złotych są ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w regionie. Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86, a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce – mówi Marcin Krupa.

Prezydent Katowic stwierdził także, że obie inwestycje podniosą konkurencyjność regionu oraz wpisują się w systemowe myślenie o zrównoważonym transporcie w Katowicach, który ma oznaczać udogodnienia dla transportu indywidualnego, ale także komunikacji publicznej.

Prezydent przy okazji podał, że w tym roku w Katowicach rusza budowa trzech centrów przesiadkowych park & ride, z dofinansowaniem unijnym w kwocie 120 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię