Katowice planują dwie duże inwestycje drogowe za 0,5 mld zł

Mapa orientacyjna, lokalizacja inwestycji na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej, fot. UM Katowice

Urząd miasta złożył dwa wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych planowanych inwestycji drogowych w południowej części Katowic. Łączna kwota realizacji obu przedsięwzięć to blisko 533 mln zł, z czego wsparcie z UE ma wynieść 449,7 mln zł.

Wnioski złożono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, i dotyczą one działania związanego ze „zwiększeniem dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogowa TEN-T i odciążeniem miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. W ramach złożonych projektów miasto chce realizować dwa etapy przedsięwzięcia (I i IV).

Pierwszy etap stanowi rozbudowa i przebudowa dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostardy A4 zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T. Inwestycja ma być prowadzona w okresie od I kw. 2017 r. do IV kw. 2019 r. Całkowita wartość projektu to 400 mln zł. Wartość dofinansowania wyniesie 338,2 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych), a wkład własny miasta Katowice 61,8 mln zł.

Czwarty etap ma objąć rozbudowę odcinka ul. Kościuszki o długości 1,44 km (część DK 81) wraz z budową częściowo bezkolizyjnego, dwupoziomowego węzła typu „karo” na skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją, ul. Kościuszki ma być poprowadzona poniżej ul. Armii Krajowej, a skrzyżowanie łącznic z ul. Armii Krajowej przewiduje się w postaci tzw. ronda turbinowego. W przypadku tego etapu wartość inwestycji oszacowano na kwotę 132,8 mln zł, natomiast dofinansowanie z UE to 111,4 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych). Wkład własny miasta wynosi 21,4 mln zł. Według obecnie przedstawionego harmonogramu, inwestycja miałaby się rozpocząć w I kw. 2017 r. i zakończyć w IV kw. tego samego roku.

Na razie nie podano, kiedy zostaną ogłoszone przetargi dla wykonawców prac budowlanych. Wiadomo, że obecnie trwa ocena formalna obu złożonych wniosków. Ich rozpatrzenie i ogłoszenie decyzji powinno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy.

Poprzedni artykułKomornik zlicytuje nieruchomość położoną w Subcentrum Południe
Następny artykułEcho Investment z certyfikatem i kredytem dla A4 Business Park

4 KOMENTARZE

    • Na chwilę obecną nie ma nowych wieści. Ale to w każdym momencie może się zmienić. Wtedy na pewno pojawi się informacja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię