Stary dworzec

Zarząd województwa śląskiego zadecydował o przyznaniu dofinansowania dla projektów, które zostaną zrealizowane w ramach programu odzyskiwania obszarów zdegradowanych. Na liście znalazły się dwie inwestycje z Katowic. Trzem innym nie przyznano środków. Wśród nich jest pierwszy etap rewitalizacji starego dworca przy ul. Dworcowej. Projekt znalazł się na liście rezerwowej.

W grę wchodzi znaczące wsparcie. Budżet konkursu w kwocie 114,5 mln zł pozwolił na dofinansowanie 18 projektów w wysokości 108 mln zł. Różnica 6,5 mln zł została zabezpieczona na potrzeby ewentualnych odwołań. Całkowita wartość wybranych inwestycji to 178,5 mln zł.

Jednym z dwóch dofinansowanych katowickich projektów, który zarazem otrzymał najwyższą notę wśród wszystkich ocenianych inwestycji, jest rewitalizacja Parku Boguckiego za blisko 6,1 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie 5,05 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie rozbudowany plac zabaw, powstaną ścieżka sensoryczna i minizielnik dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu, miejsce do gry w szachy, czy specjalny wybieg dla psów. Rozebrana zostanie istniejąca scena, w zamian powstanie miejsce na plac pod scenę mobilną oraz widownię.

– Wszystkie zaplanowane prace dotyczące przestrzeni parkowej podyktowane są chęcią przywrócenia jej pierwotnego, wypoczynkowego i rekreacyjnego charakteru – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej. Ponadto przebudowane i wyremontowane będą lokale w budynkach położonych przy ul. Markiefki 64 i 68.

– Zagospodarowanie parku umożliwi organizację wydarzeń plenerowych, sportowych, inicjatyw lokalnych. Dostosowanie lokali przy ul. Markiefki oraz przestrzeni parku jest niezbędne do funkcjonowania programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy, organizowania społeczności lokalnej, Akademii Lidera Społeczności Lokalnej, Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej, działań środowiskowych i inicjatyw, kierowanych do społeczności lokalnej oraz działań kulturalnych – ocenia Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Druga dofinansowana katowicka inwestycja obejmie adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej oraz rewitalizację Parku Olimpijczyków. W tym ostatnim powstanie dla dzieci nowy plac zabaw i ogród sensoryczny, a dla dorosłych – siłownia na świeżym powietrzu. Unia wesprze inwestycję kwotą 1,63 mln zł. Całość będzie kosztować 1,92 mln zł.

Wśród 18 dofinansowanych projektów największą wartość ma rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich przez Inspiration Point za kwotę 36,91 mln zł (w tym 17,1 mln zł wsparcia UE). Drugim pod względem wartości (34,1 mln zł) jest rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne. Inwestycję przeprowadzi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a dofinansowanie wyniesie 23,7 mln zł.

Bez wsparcia unijnego zostały natomiast trzy inne projekty z Katowic. Opal Maksimum nie otrzymał 15,5 mln zł na prowadzony obecnie pierwszy etapu remontu katowickiego starego dworca przy ul. Dworcowej 2-10. Całkowitą wartość tej fazy przedsięwzięcia oszacowano na 24,4 mln zł. Celem głównym projektu jest kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej wraz z nadaniem nowych funkcji: społecznych, kulturalnych, usługowych oraz gospodarczych. Efektem przedsięwzięcia będzie stworzenie przestrzeni przeznaczonej m.in. na klub rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób starszych z infrastrukturą wspomagającą działalność gospodarczą, społeczną, edukacyjną na rzecz środowisk wykluczonych, rozwój start-upów i przedsiębiorczości. Oprócz tego w byłym kompleksie dworcowym mają znaleźć się powierzchnie na działalność komercyjną, w tym biura i lokale handlowe. Niezależnie od decyzji w sprawie dofinansowania, prace przy remoncie dworca są cały czas prowadzone.

Z kolei firmie BFC Nieruchomości nie przyznano środków (5,97 mln zł) na przebudowę zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich. Obiekt przy ul. Bednorza w Szopienicach posłuży za centrum aktywności lokalnej. Inwestycja ma w sumie kosztować 9,8 mln zł.

Zarówno projekt BFC Nieruchomości, jak i Opal Maksimum spełniły kryteria konkursu na dofinansowanie oraz otrzymały wymaganą liczbę punktów, jednak ograniczony budżet postępowania pozwolił na przyznanie środków 18 inwestycjom. W związku z tym, oba projekty znalazły się na liście rezerwowej. Urząd marszałkowski ocenia, że w razie pojawienia się możliwości finansowych na podniesienie alokacji w konkursie możliwe będzie dofinansowanie rezerwowych inwestycji.

Kryterium formalnych nie spełnił natomiast projekt Fundacji Giesche i nie był brany pod uwagę przy wyborze. Za kwotę 5,1 mln zł fundacja chciała przeprowadzić adaptację budynków postindustrialnego kompleksu historycznej fabryki porcelany w Katowicach, wraz z częścią terenu, na cele społeczno-gospodarcze.

W sumie w konkursie złożono 30 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę 173,6 mln zł, a ich całkowita wartość to 272,3 mln zł. 18 dostało wsparcie unijne, 7 znalazło się na liście rezerwowej, 5 nie spełniło wymaganych kryteriów. Program realizowany jest w trybie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Poprzedni artykułKatowicka oferta Murapolu powiększona o blisko 300 mieszkań
Następny artykułMarka odzieżowa otworzy dwukondygnacyjny sklep w Libero

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię