Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje ponad 2 tys. hektarów na obszarze 42 gmin w Śląskiem, Opolskiem i Małopolskiem. Choć w nazwie strefy figuruje nazwa stolicy województwa śląskiego obecnie tylko jeden obszar zlokalizowany w Katowicach objęty jest działaniem KSSE.

Zgodnie z zeszłoroczną publikacją fDi Magazine, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jedną z dwóch najlepiej rozwiniętych specjalnych stref ekonomicznych na świecie. KSSE jest również liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – ponad 220 firm polskich i zagranicznych realizuje tu swoje inwestycje, które na dzień dzisiejszy warte są ponad 23 mld zł i dają zatrudnienie ponad 56 tys. osób.

Większość z ponad 2 tys. hektarów objętych działaniem KSSE jest położona w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4. Aktualnie w obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach znajduje się jedynie GPP Business Park, zlokalizowany przy ul. Konduktorskiej. Innymi terenami KSSE położonymi najbliżej Katowic są działki: w Sosnowcu – o powierzchni ponad 11ha oraz w Świętochłowicach – o powierzchni 1,6ha.

Grunty na których znajduje się GPP Business Park zostały objęte specjalną strefą ekonomiczną już w 2006 roku. Włączenie GPP Business Park do KSSE wiąże się z możliwością uzyskania przez najemców pomocy publicznej w postaci częściowego zwolnienia z podatku dochodowego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów pomoc publiczna dla przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne na terenach specjalnych stref ekonomicznych znajdujących się w województwie śląskim, wynosi odpowiednio 45 proc. dla małych, 35 proc. dla średnich i 25 proc. dla dużych firm. Wskazane wartości to maksymalna granica zwolnień podatkowych.

– Najemcy GPP Business Park mogą w drodze rokowań uzyskać zgodę na prowadzenie działalności w KSSE, a tym samym skorzystać ze zwolnień podatkowych. Jednak na chwilę obecną nie jest prowadzone żadne postępowanie dotyczące GPP Business Park – tłumaczy Piotr Wojaczek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Włączenie danego terenu do strefy oznacza korzyści nie tylko dla inwestorów wynajmujących powierzchnię biurową czy magazynową, lub podmiotów lokujących swoją działalność w produkcyjną w strefie, ale także dla deweloperów chętnych tę powierzchnię wybudować. Przykładem podmiotu zainteresowanego poszerzeniem strefy w Katowicach był IBM, co miało ułatwić firmie rozwój w mieście i wzrost zatrudnienia. Koncern informatyczny chciał w zeszłym roku objęcia działaniem KSSE terenów, na których wybudowano A4 Business Park – w budynku A kompleksu biurowego mieści się centrum dostarczania usług amerykańskiego potentata. Jednak, jak podają władze katowickiej strefy, w ubiegłym roku do KSSE nie zostały włączone żadne nowe tereny. Sytuacja wygląda podobnie w bieżącym roku.

– W procedowanym aktualnie przez Ministerstwo Rozwoju wniosku o zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nie znajdują się żadne tereny położone w Katowicach, a tym samym grunty, na których znajduje się A4 Business Park. Jednocześnie pozostajemy otwarci na współpracę z nowymi partnerami, a ustanowienie statusu strefy jest możliwe w każdym przypadku, gdy zostaną spełnione parametry projektu inwestycyjnego dotyczące kreacji nowych miejsc pracy lub nakładów inwestycyjnych. Po spełnieniu określonych wymagań i uzyskaniu zgody właściciela terenu, strefą mogą wtedy zostać objęte obszary, na których dany projekt będzie realizowany – wyjaśnia prezes Wojaczek.

Poprzedni artykułMiasto podsumowuje udział w MIPIM
Następny artykułCoraz bliżej realizacji hotelu sieci Marriott International

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię