Nowy przystanek Chorzów Uniwersytet, przebudowa kilku stacji oraz modernizacja infrastruktury kolejowej mają przełożyć się na sprawniejsze podróże i przewóz towarów z Górnego Śląska w stronę Trójmiasta. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają przebudowę linii Śląsk – porty (nr 131) na odcinku Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie w ramach zadania „projektuj i buduj”. To jedna z największych, obecnie realizowanych, inwestycji kolejowych.

Dla podróżnych efektem przedsięwzięcia będzie większa dostępność kolei z nowego przystanku Chorzów Uniwersytet w rejonie ul. Strzelców Bytomskich i nowych peronów na stacjach Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Bytom Karb, Radzionków oraz przystankach Bytom Północ i Radzionków Rojca. Komfort podróży ma zwiększyć nowe nagłośnienie, oświetlenie, oznakowanie, a także ławki i wiaty. Na stacji Bytom przewidziano odnowienie zadaszenia nad trzema peronami. Infrastruktura stacji i przystanków ma zostać dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stacja Bytom, fot. Katarzyna Głowacka (PKP PLK)

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych między Chorzowem a Nakłem Śląskim zwiększa dostępność do podróży koleją w województwie śląskim, ale jest też istotna dla rozwoju ważnej trasy towarowej. Kolej staje się coraz sprawniejszym, najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej punktualną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Według lokalnych władz modernizacja linii kolejowej nr 131, tzw. węglówki, ma być milowym krokiem do nowoczesnej i przyjaznej kolei w województwie śląskim. – Prace, które obejmą m.in. wymianę sieci trakcyjnej, budowę i przebudowę peronów, pozwolą osiągnąć większe prędkości pociągów, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Transport szynowy stanie się bardziej przystępny również dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja znacząco poprawi stan infrastruktury w regionie, a co za tym idzie – jakości życia jego mieszkańcówuważa Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz przebudowa 23-kilometrowego odcinka dwutorowej linii kolejowej nr 131 należącej do sieci linii AGTC oraz TEN-T. Jak podaje wykonawca, w ramach kontraktu, na mocno zurbanizowanym terenie obejmującym również szkody górnicze, zbudowanych zostanie 77 km torów, blisko 200 rozjazdów, 15 peronów i, co szczególnie istotne uwzględniając długość linii, 66 obiektów inżynieryjnych.

Modernizacja jest ważna dla poprawy przewozów towarowych w stronę Tarnowskich Gór, Lublińca i Kluczborka, Inowrocławia, Bydgoszczy oraz Gdańska i Gdyni. Lokalne Centrum Sterowania w Bytomiu, wyposażone w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, zwiększy poziom bezpieczeństwa, podobnie jak przebudowa przejazdu i przejść dla pieszych. Wśród obiektów inżynieryjnych objętych zadaniem są m.in. wiadukty kolejowe w Radzionkowie (ul. Zejera i ul. Kużaja) i Świętochłowicach (ul. Katowicka).

Stacja Bytom, fot. Katarzyna Głowacka (PKP PLK)

– Podpisana dziś umowa za ponad 1,2 mld zł netto, na odcinek Chorzów – Nakło Śląskie na linii nr 131 ze Śląska do portów, pokazuje, że PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie realizują inwestycje z Krajowego Programu Kolejowego i efektywnie wykorzystują środki unijne. Sytuacja pandemii nie przerwała realizacji inwestycji, ogłaszania przetargów oraz podpisywania umów na ważne społecznie i gospodarczo kolejowe projekty – twierdzi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Prace wykona firma PORR, która obecnie realizuje dla PKP PLK 9 projektów o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Modernizacja infrastruktury na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów Batory – Nakło Śląskie realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość zadania to 1,24 mld zł netto. Dofinansowanie przewidziano z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2021 roku będą realizowane prace projektowe, a budowę przewidziano na lata 2022-2024. PORR ma 41 miesięcy na wykonanie zlecenia.

Więcej o inwestycji portal pisał w lipcu ub. roku, kiedy przedsięwzięcie było na etapie postępowania przetargowego.

To nie jedyne prace na linii nr 131. PLK podpisały we wrześniu 2019 roku dwie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót na ponad 100-kilometrowym odcinku linii Kalina (Herby Nowe) – Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice. Po pracach projektowych, wykonawcy rozpoczęli roboty, które zakończą się w połowie 2023 roku. Przebudowane tory i nowe urządzenia zabezpieczające umożliwią przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h.

W realizacji jest przetarg na zaprojektowanie odcinka Nakło Śląskie – Kalina (Herby Nowe). Planowane zakończenie prac projektowych przewidziane jest na połowę 2023 roku. W kolejnych latach będzie możliwa realizacja robót budowlanych.

 

Poprzedni artykułMurapol wraca na sosnowieckie wzgórze
Następny artykułKatowicka firma sprzeda swoje biurowce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię