NSP 2021: Spadek liczby ludności, wzrost liczby mieszkań

Główny Urząd Statystyczny przedstawił kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021, tym razem m.in. w zakresie liczby ludności i mieszkań na poziomie gmin. Przez dekadę, w okresie rosnącego dobrobytu, Polska straciła blisko 0,5 mln mieszkańców. Za to o ponad 1,7 mln wzrosła liczba mieszkań.

Według ostatecznych wyników NSP 2021 w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036 118 osób (48,3 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,7 proc. kobiety). W porównaniu z wynikami NSP 2011 liczba ludności zmniejszyła się o 475 706, tj. o 1,2 proc. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220 730 (tj. 1,1 proc.), a mężczyzn – o 254 976 (tj. 1,4 proc.).

Ludność według województw

Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 r. jest nadal województwo mazowieckie liczące 5 514 699 mieszkańców, co stanowi 14,5 proc. ogółu ludności kraju. W stosunku do poprzedniego spisu odnotowało ono największy przyrost liczby ludności, tj. o 246 039 osób. Kolejnym pod względem liczby ludności jest województwo śląskie liczące 4 402 950 osób, co stanowi 11,6 proc. ogółu ludności kraju. W województwie śląskim odnotowano spadek liczby ludności o nieco ponad 227 416 osób.

W kolejnych największych pod względem liczby mieszkańców województwach odnotowano wzrosty: w wielkopolskim o 57 138, tym samym liczba ludności w województwie wyniosła w 2021 r. 3 504 579, w województwie małopolskim o 94 824 (liczba ludności wynosiła 3 432 295).

Z kolei najmniejszymi województwami są: opolskie liczące 954 133 mieszkańców, co stanowi 2,5 proc. całej ludności kraju (spadek o 62 079 osób) oraz lubuskie z liczbą ludności 991 213, gdzie także odnotowano spadek w stosunku do 2011 r. o 31 630 osób.

GUS zauważa, że większość głównych ośrodków miejskich odnotowuje spadek populacji. Spośród 37 miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, jedynie w ośmiu wystąpił wzrost liczby ludności, wśród nich są miasta wojewódzkie: Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Opole i Białystok. Pozostałe miasta wojewódzkie odnotowały ubytki, największe w Katowicach i Łodzi (ubytek około 8 proc.), następnie Kielce i Bydgoszcz.

Miasta wojewódzkie w latach 2011 i 2021

Wyszczególnienie

2011

2021

w liczbach bezwzględnych

w %

w liczbach bezwzględnych

w %

Przyrost / ubytek
w %

Polska

38511824

100

38036118

100

-1,2

Wrocław

630131

1,6

672929

1,8

6,8

Bydgoszcz

363926

0,9

337666

0,9

-7,2

Toruń

204954

0,5

198273

0,5

-3,3

Lublin

349103

0,9

334681

0,9

-4,1

Gorzów Wielkopolski

124534

0,3

119964

0,3

-3,7

Zielona Góra*

118982

0,3

140002

0,4

17,7

Łódź

728892

1,9

670642

1,8

-8,0

Kraków

757611

2,0

800653

2,1

5,7

M.st. Warszawa

1700612

4,4

1860281

4,9

9,4

Opole

122625

0,3

127387

0,3

3,9

Rzeszów

179386

0,5

195871

0,5

9,2

Białystok

293998

0,8

294242

0,8

0,1

Gdańsk

460276

1,2

486022

1,3

5,6

Katowice

310764

0,8

285711

0,8

-8,1

Kielce

202196

0,5

186894

0,5

-7,6

Olsztyn

174645

0,5

170225

0,4

-2,5

Poznań

554696

1,4

546859

1,4

-1,4

Szczecin

410131

1,1

396168

1,0

-3,4

* 1 stycznia 2015 r. przyłączenie gminy wiejskiej Zielona Góra do miasta Zielona Góra.

Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku pokazuje szybki proces starzenia się ludności, który ma miejsce obecnie w Polsce. W 2011 r. odsetek osób w wieku 65 i więcej lat był wyższy niż 20 proc. w zaledwie 51 gminach (tj. około 2 proc.). Gminy te były położone przede wszystkim w województwie podlaskim oraz lubelskim. W 2021 r. liczba gmin z udziałem osób starszych przekraczającym 20 proc. wzrosła dziesięciokrotnie, stanowiły one już ponad 1/5 wszystkich gmin w Polsce. Najmłodsze demograficznie były obszary położone na Pomorzu i w Małopolsce. W tych województwach było stosunkowo niewiele gmin z wysokim odsetkiem osób w wieku 65 i więcej lat.

Gminy o przyroście ludności większym niż 10 proc. w 2021 r.

fot. GUS

Tymczasem mieszkań coraz więcej

Zgodnie z wynikami NSP 2021 na terenie kraju usytuowanych było 15 227 927 mieszkań i w porównaniu z NSP 2011 ich liczba zwiększyła się o 1 732 550 mieszkań, tj. o 12,8 proc. Mieszkania zlokalizowane były w 6 806 910 budynków, a ich liczba w analizowanym okresie wzrosła o 759 818 budynków, tj. o 12,6 proc.

W miastach dynamika przyrostu liczby mieszkań i budynków była wyższa niż na terenach wiejskich. W przypadku mieszkań w miastach liczba mieszkań wzrosła w porównaniu z NSP 2011 o 13,4 proc. (tj. o 1 222 925 mieszkań) i wyniosła 10 328 591 mieszkań, podczas gdy na wsiach o 11,6 proc. (tj. o 509 625 mieszkań) i wyniosła 4 899 336 mieszkań.

Poprzedni artykułRafin zapowiada hotel pod szyldem Autograph Collection
Następny artykułCztery podmioty chętne budować stadion Polonii Warszawa w ramach PPP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię