Pinnacle wycofuje się z zakupu części nieruchomości od Mostostalu Zabrze

Mostostal Zabrze poinformował w środę, że odstąpił od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości zawartej ze spółką Jasperville Investments należącą do Grupy Pinnacle. Teren obejmuje działki oraz budynki zlokalizowane w Katowicach przy ul. Lwowskiej 38. Jednocześnie Mostostal podał, że zawarł z innym podmiotem zewnętrznym przedwstępną umowę sprzedaży części wspomnianej nieruchomości.

Przedwstępna umowa sprzedaży pomiędzy Mostostalem Zabrze a spółkami Grupy Pinnacle została zawarta w październiku 2014 r. i dotyczyła pięciu nieruchomości położonych w Sosnowcu, Bytomiu, Gliwicach oraz dwóch terenów w Katowicach. Grunty położone w stolicy województwa śląskiego i objęte umową znajdują się przy ul. Miedzianej 15 (46,4 tys. m²) i ul. Lwowskiej 38 (49,5 tys. m²). Łączna wartość transakcji ma wynieść 61 mln zł.

Wiadomo już, że tereny przy ul. Miedzianej za Centrum Handlowym Dąbrówka miałyby w przyszłości zostać wykorzystane przez Pinnacle pod budowę CityFlex Business Park, czyli magazynów i biur na wynajem o łącznej powierzchni 97 tys. m².

Podobny charakter i nazwę ma mieć inwestycja w drugiej lokalizacji. Jednak zgodnie ze środowym komunikatem, spółka z Grupy Pinnacle odstąpiła od kupna części nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej, w skład której wchodzi prawo wieczystego użytkowania trzech działek gruntowych o łącznej powierzchni 2 968 m², lokalu użytkowego i budynków, w tym budynku administracyjnego i portierni. Również w dniu wczorajszym Mostostal zawarł z podmiotem zewnętrznym, którego nazwy nie ujawniono, przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości.

– Decyzja o odstąpieniu od umowy przedwstępnej zawartej ze spółką Jasperville Investments oraz o zawarciu z innym podmiotem zewnętrznym przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej części przedmiotowej nieruchomości podyktowana była przesłankami ekonomicznymi. Dodatkowo w trakcie przeprowadzonej analizy techniczno-prawnej nieruchomości spółka Jasperville Investments zidentyfikowała czynniki ograniczające możliwość wykorzystania nieruchomości dla jej planów inwestycyjnych – poinformował w komunikacie Aleksander Balcer, prezes zarządu Mostostalu Zabrze.

Firma potwierdziła jednocześnie, że nadal trwa procedura dotycząca realizacji warunków przedwstępnych umów sprzedaży zawartych w październiku 2014 r. ze spółkami celowymi Pinnacle, w odniesieniu do pozostałych nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że umowy z Pinnacle zostaną na pewno zawarte. Mostostal podał, że ze względu na zwiększone zainteresowanie poszczególnymi nieruchomościami spółka zagwarantowała sobie prawo do wyboru ofert korzystniejszych, od warunków określonych w przedmiotowych umowach przedwstępnych.

Ponadto, strony uzgodniły pakietowy charakter transakcji. W związku z tym, jeżeli strony zawrą mniej niż trzy umowy przyrzeczone sprzedaży w odniesieniu do wymienionych pięciu nieruchomości, kupujący zobowiązany będzie do dopłaty dodatkowych 10% do ceny nabytych nieruchomości.

Przyrzeczone umowy sprzedaży zostaną zawarte po wypełnieniu przez strony warunków polegających między innymi na: uzyskaniu decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji planowanych na nieruchomościach, usunięciu z ksiąg wieczystych zapisów o istniejących obciążeniach oraz uzyskaniu dla planowanych inwestycji wymaganych warunków dostawy mediów. Umowy przedwstępne szczegółowo opisują również terminy, w których warunki te powinny zostać spełnione, jednak dat tych nie ujawniono.

Spółkami z Grupy Pinnacle, które zamierzają nabyć nieruchomości Mostostalu są: Jasperville Investments, Nillwood Investments, Danbury Investments, Rosemont Investments oraz Nordhale Investments.

Sprzedający podał, że działania dotyczące nieruchomości są kolejnymi elementami reorganizacji majątku Grupy Kapitałowej Mostostalu Zabrze, mające na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania oraz optymalne wykorzystanie majątku.

Poprzedni artykułBudimex kończy realizację biurowca z setkami okien
Następny artykułGaleria Manhattan zainaugurowała działalność

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię