Plan dla Hotelu Silesia. W jego miejsce możliwa 80-metrowa dominanta

Reklama

Teren, na którym znajduje się Hotel Silesia czeka na nowego właściciela, ale także na wytyczne dotyczące zagospodarowania. Nieruchomość objęta przedwstępną umową zakupu jest jednocześnie przedmiotem postępowania planistycznego. Zgodnie z przygotowywanym dokumentem, na działce będzie możliwa realizacja nawet 80-metrowego budynku.

Hotel Silesia

Hotel Silesia i działki przy ul. Skargi 2 są obecnie w rękach biznesmena działającego m.in. w branży hotelarskiej. Od końca ub. roku wiadomo jednak, że budynek i teren będą miały nowego właściciela, firmę Vastint. To międzynarodowy deweloper wywodzący się ze Szwecji. Jego domeną jest budowa biurowców, hoteli, jak również obiektów mieszkalnych, zarządzanie nimi, a następnie sprzedaż.

W listopadzie 2016 r. Vastint poinformował o planowanym zakupie Hotelu Silesia i podał, że chce wyburzyć istniejący obiekt, by wybudować w jego miejsce zespół nowoczesnych budynków o funkcji hotelowo-biurowej. – Na chwilę obecną mamy uzgodnione z prywatnym właścicielem działki wstępne warunki zakupu. Liczymy, że transakcja zostanie zamknięta do końca 2017 r. – mówił w tamtym czasie Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland.

Wiadomo już, że umowy nie udało się sfinalizować w podawanym terminie. – Nasza firma cały czas pracuje nad tą transakcją. Być może więcej informacji będziemy mogli podać w pierwszych miesiącach 2018 r. – poinformowała Ewa Łydkowska, menedżer ds. marketingu w Vastint Poland.

Niewykluczone, że deweloper czeka między innymi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się Hotel Silesia. Procedura jest w toku i na pewno potrwa jeszcze parę miesięcy.

W okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2017 r. urząd miasta wyłożył do publicznego wglądu projektu planu dla obszaru w rejonie ulic Skargi i Winklera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do 3 stycznia 2018 r. można było zgłaszać uwagi do dokumentu. Następnie, zgodnie z przepisami, prezydent miasta ma czas na rozpatrzenie uwag i wprowadzenie ich do planu oraz ewentualne ponowne wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu. W dalszej kolejności nastąpi przedstawienie radzie miasta projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Po uchwaleniu dokumentacja zostaje przekazana wojewodzie, gdzie następuje ocena zgodności z przepisami prawa i skierowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Plan wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji w dzienniku.

Projekt planu dla terenu między ulicami Skargi i Winklera, lokalizację dominanty zaznaczono brązową linią, fot. UM Katowice

Jeśli ustalenia z dokumentu zostaną przyjęte w kształcie, w jakim przygotowali je urzędnicy, deweloper będzie mógł zrealizować na nieruchomości inwestycję o charakterze usługowym, dla której wskaźnik zabudowy wyniesie nie mniej niż 40 i nie więcej niż 73 proc. powierzchni obszaru. Ponadto nakazuje się budowę obiektów nie niższych niż 4 kondygnacje (min. 18 m). Po zachodniej stronie działki możliwa będzie maksymalna zabudowa sięgająca 15 kondygnacji (max. 60 m), a od północy dopuszcza się ulokowanie 20-kondygnacyjnej dominanty (max. 80 m).

Reklama
Poprzedni artykułA4 Business Park w rękach GPRE
Następny artykułRekordowy rok Katowice Airport

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię