Plan dla Hotelu Silesia. W jego miejsce możliwa 80-metrowa dominanta

Teren, na którym znajduje się Hotel Silesia czeka na nowego właściciela, ale także na wytyczne dotyczące zagospodarowania. Nieruchomość objęta przedwstępną umową zakupu jest jednocześnie przedmiotem postępowania planistycznego. Zgodnie z przygotowywanym dokumentem, na działce będzie możliwa realizacja nawet 80-metrowego budynku.

Hotel Silesia

Hotel Silesia i działki przy ul. Skargi 2 są obecnie w rękach biznesmena działającego m.in. w branży hotelarskiej. Od końca ub. roku wiadomo jednak, że budynek i teren będą miały nowego właściciela, firmę Vastint. To międzynarodowy deweloper wywodzący się ze Szwecji. Jego domeną jest budowa biurowców, hoteli, jak również obiektów mieszkalnych, zarządzanie nimi, a następnie sprzedaż.

W listopadzie 2016 r. Vastint poinformował o planowanym zakupie Hotelu Silesia i podał, że chce wyburzyć istniejący obiekt, by wybudować w jego miejsce zespół nowoczesnych budynków o funkcji hotelowo-biurowej. – Na chwilę obecną mamy uzgodnione z prywatnym właścicielem działki wstępne warunki zakupu. Liczymy, że transakcja zostanie zamknięta do końca 2017 r. – mówił w tamtym czasie Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland.

Wiadomo już, że umowy nie udało się sfinalizować w podawanym terminie. – Nasza firma cały czas pracuje nad tą transakcją. Być może więcej informacji będziemy mogli podać w pierwszych miesiącach 2018 r. – poinformowała Ewa Łydkowska, menedżer ds. marketingu w Vastint Poland.

Niewykluczone, że deweloper czeka między innymi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się Hotel Silesia. Procedura jest w toku i na pewno potrwa jeszcze parę miesięcy.

W okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2017 r. urząd miasta wyłożył do publicznego wglądu projektu planu dla obszaru w rejonie ulic Skargi i Winklera wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do 3 stycznia 2018 r. można było zgłaszać uwagi do dokumentu. Następnie, zgodnie z przepisami, prezydent miasta ma czas na rozpatrzenie uwag i wprowadzenie ich do planu oraz ewentualne ponowne wyłożenie dokumentu do publicznego wglądu. W dalszej kolejności nastąpi przedstawienie radzie miasta projektu planu do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Po uchwaleniu dokumentacja zostaje przekazana wojewodzie, gdzie następuje ocena zgodności z przepisami prawa i skierowanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Plan wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji w dzienniku.

Projekt planu dla terenu między ulicami Skargi i Winklera, lokalizację dominanty zaznaczono brązową linią, fot. UM Katowice

Jeśli ustalenia z dokumentu zostaną przyjęte w kształcie, w jakim przygotowali je urzędnicy, deweloper będzie mógł zrealizować na nieruchomości inwestycję o charakterze usługowym, dla której wskaźnik zabudowy wyniesie nie mniej niż 40 i nie więcej niż 73 proc. powierzchni obszaru. Ponadto nakazuje się budowę obiektów nie niższych niż 4 kondygnacje (min. 18 m). Po zachodniej stronie działki możliwa będzie maksymalna zabudowa sięgająca 15 kondygnacji (max. 60 m), a od północy dopuszcza się ulokowanie 20-kondygnacyjnej dominanty (max. 80 m).

Poprzedni artykułA4 Business Park w rękach GPRE
Następny artykułRekordowy rok Katowice Airport

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię