W Katowice Airport zakończyło się przekształcenie starej drogi startowej w drogę kołowania oraz dostosowaniem pola manewrowego portu do prowadzenia operacji w ograniczonej widzialności. Było to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane przez Górnośląskie Towarzystwa Lotnicze w ramach największego w historii programu rozbudowy infrastruktury pyrzowickiego lotniska, który trwa od ponad dekady.

Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2015 r. Wykonawcą była firma Skanska. Umowa zakładała, że prace budowlane powinny zakończyć się w styczniu 2018 r., jednak dzięki dobrej współpracy między GTL i wykonawcą było to możliwe zdecydowanie wcześniej, tj. na przełomie września i października 2017 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem Skanska skupiła się najpierw na realizacji pierwszej części projektu, czyli przekształceniu starej drogi startowej w drogę kołowania.  Stara droga startowa o długości 2 800 m przestała pełnić swoją funkcję w nocy z 27 na 28 maja 2015 r., stając się nową drogą kołowania o oznaczeniu H (Hotel). W strategii rozwoju Katowice Airport założono, że zostanie ona przekształcona w drogę kołowania nie tylko formalnie, ale także pod kątem techniczno-budowlanym.

Głównym zadaniem wykonawcy było wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładki asfaltobetonowej z nadaniem jej właściwej geometrii zapewniającej skuteczne odprowadzania wód deszczowych. W tym celu firma wykorzystała na całym obszarze inwestycji (blisko 125 tys. m²) ok. 100 tys. ton mieszanek asfaltowych. Ponadto Skanska wykonała nowe oznakowanie pionowe i poziome, powstały studnie ściekowe i nowe odcinki kanalizacji deszczowej, a także nowe oświetlenie nawigacyjne.

Przekształcenie objęło starą drogę startową na długości 2 380 m, pominięto pozostały zachodni odcinek drogi o długości 420 m. Jak tłumaczą władze portu, wynika to z faktu, że jest to najmłodszy fragment starej drogi startowej, który powstał w 2000 r. W związku z rozwojem infrastruktury liniowej KTW, w tym oddaniem do użytkowania nowej drogi startowej, wspomniany odcinek starej drogi startowej został przekształcony na drogę kołowania H1 (Hotel1) i płytę postojową nr 4, służące do obsługi samolotów general aviation.

Dzięki przekształceniu starej infrastruktury w drogę kołowania o wysokiej nośności, z której mogą korzystać samoloty kodu referencyjnego E, czyli np. Boeing 747 czy Boeing 777, wzrosła przepustowość pola manewrowego portu, szczególnie w czasie fal odlotów i przylotów.

W drugim etapie projektu przeprowadzona została modernizacja wybranych dróg kołowania i stanowisk postojowych do operacji w warunkach ograniczonej widzialności, poprzez montaż dodatkowego oświetlenia nawigacyjnego.

W ramach tego zadania zamontowano 269 sztuk tzw. lamp zagłębionych. Aktualnie na oświetlenie pola manewrowego oraz stanowisk postojowych składa się 1 794 sztuk lamp krawędziowych i zagłębionych, w tym 1097 sztuk stanowi oświetlenie drogi startowej. Wszystkie lampy podpięte są pod jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów zasilania urządzeń nawigacyjnych.

Dzięki realizacji inwestycji powstała w Pyrzowicach pętla komunikacyjna z oświetleniem zapewniającym nieprzerwane prowadzenia wzrokowe samolotu po osi począwszy od osi drogi startowej, przez wybrane drogi kołowania, skończywszy na określonych stanowiskach postojowych.

W praktyce ukończenie pętli komunikacyjnej oznacza, że w momencie kiedy widzialność spada poniżej 550 m piloci mogą samodzielnie kołować samolotem do widzialności nie niższej niż 350 m. Wcześniej, gdy widzialność spadała poniżej 550 m niezbędna była asysta samochodu „Follow me”. Dzięki zrealizowaniu tego przedsięwzięcia poprawiła się dostępność lotniska w warunkach ograniczonej widzialności. Ma ono także pozytywny wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa.

– Proces inwestycyjny trwa w Katowice Airport już ponad 10 lat. GTL konsekwentnie i skutecznie realizujemy strategię rozwoju infrastruktury. W najbliższych latach mocno skupimy się na dwóch obszarach – modernizacji i rozbudowie terminali pasażerskich łącznie z infrastrukturą towarzyszącą, tj. parkingami i drogami wewnętrznymi oraz na rozbudowie płyt postojowych dla samolotów. Nie wykluczamy też kolejnych inwestycji magazynowo-terminalowych w obszarze szeroko pojętej logistyki lotniczej oraz rozbudowy bazy do obsługi technicznej samolotów. W najbliższej dekadzie Pyrzowice ciągle będą miejscem intensywnych inwestycji, gdzie ciągle realizowane będą ważne dla rozwoju portu, a tym samym regionu, przedsięwzięcia budowlane – skomentował Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, firmy zarządzającej Katowice Airport.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze od 2007 r. realizuje zakrojony na szeroką skalę program rozbudowy infrastruktury kubaturowej i liniowej Katowice Airport. Do tej porty wykonana została modernizacja hangaru technicznego, budowa nowego hangaru technicznego, rozbudowa płyty postojowej nr 1 na zachód, rozbudowa płyty postojowej nr 1 na wschód wraz z modernizacją dróg kołowania E1 (Echo 1), E2 (Echo 2) i D (Delta), budowa drogi startowej wraz z systemem dróg kołowania, budowa terminala cargo, budowa płyty do odladzania statków powietrznych oraz płyty postojowej dla samolotów cargo przed nowym terminalem towarowym, rozbudowa i modernizacja terminalu pasażerskiego A i budowa terminalu pasażerskiego C.

Aktualnie w Katowice Airport trwa rozbudowa płyty postojowej cargo na zachód. W toku są prace związane z przygotowanie projektu budowlanego całkowitej modernizacji i rozbudowy terminalu pasażerskiego B. W przyszłym roku rozpocznie się rozbudowa na zachód parkingu nr 1, który znajduje się przed terminalami pasażerskimi, dzięki czemu powstanie ponad 600 miejsc postojowych. Trwają prace nad uzbrojeniem w system ILS CAT I zachodniego, pomocniczego podejścia do drogi startowej. Na lotnisku inwestują także partnerzy GTL. Na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w południowo-wschodniej części portu, budowana jest nowa wieża kontroli, a spółka Chopin Airport Development buduje hotel Moxy należący do sieci Marriott.

Katowice Airport jest liderem wśród polskich portów regionalnych w segmencie ruchu czarterowego i cargo. W rekordowym 2017 r. w Pyrzowicach zostanie obsłużonych około 3,88 mln pasażerów, o ponad 650 tys. więcej niż w roku minionym. W 2018 r. pyrzowickie lotnisko przekroczy barierę 4 mln pasażerów, obsługując kilkaset tysięcy podróżnych więcej niż w roku bieżącym.

Poprzedni artykułW miejskim przetargu biły się trzy firmy. Grunt przy ul. Bagiennej nie dla Kamsoftu
Następny artykułStan .KTW I: surowy zamknięty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię