Politechnika Gdańska buduje CK STOS z superszybkim komputerem

Ma to być jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w tej części Europy. Politechnika Gdańska rozpoczęła realizację projektu Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się m.in. superkomputer.

Inwestycja ma pozwolić nie tylko na jeszcze szerszą współpracę uczelni z przemysłem i biznesem, ale też wynieść możliwości jej naukowców na nowy poziom i wzmocnić pozycję Gdańska, jako silnego ośrodka akademickiego.

Realizację flagowego projektu uczelni oficjalnie zainaugurowano we wrześniu br. To jedna z największych inwestycji prowadzonych obecnie w Trójmieście. Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) powstaje na terenie kampusu uczelni przy ul. Traugutta, w sąsiedztwie budynku Zarządzania i Ekonomii PG. Koszt przedsięwzięcia wynosi 155,7 mln zł, z czego 90,1 mln zł to dofinansowanie unijne.

W ramach inwestycji jej wykonawca, sopocka spółka NDI, zbuduje inteligentny obiekt, który będzie wyposażony w najnowszej generacji infrastrukturę techniczną i sieciową, pozwalającą wykonywać skomplikowane symulacje, a także przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych. Najważniejszy element centrum to „bunkier”, czyli serwerownia, spełniająca najwyższe standardy bezpieczeństwa danych. Obiekt ma być zabezpieczony w taki sposób, by zgromadzonym w niej danym nie zagrażały ogień, woda, a nawet pole elektromagnetyczne. Wewnątrz zostanie umieszczony m.in. superkomputer.

– CK STOS będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG i jednym z najbardziej innowacyjnych centrów informatycznych nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Budowa centrum jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie usług badawczo-rozwojowych B+R, które wymagają obliczeń, transferu i przetwarzania oraz archiwizacji ogromnych zbiorów danych. Będzie to możliwe dzięki superkomputerowi, który w przyszłości znajdzie się w centrum. Obrazowo mówiąc – to, co „domowemu” komputerowi PC zajęłoby kilka miesięcy, superkomputer w STOS-ie wykona raptem w kilka godzin – dodaje przedstawiciel uczelni.

– Centrum stworzy warunki do realizacji innowacyjnych projektów badawczych dla społeczności akademickiej na Pomorzu, a także wspomoże firmy i otoczenie społeczno-gospodarcze przy realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych – mówi prof. Henryk Krawczyk, inicjator powstania CK STOS i kierownik projektu. – Będzie także wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii czy medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki.

Prace przygotowawcze pod budowę CK STOS rozpoczęły się pod koniec września. Umowa pomiędzy PG a spółką NDI obejmuje budowę głównego obiektu o powierzchni 12,5 tys. m², a także zagospodarowanie terenu wokół wraz z wykonaniem robót ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. Prace obejmują również wykonanie oraz wyposażenie pomieszczeń serwerowni.

Centrum zaprojektowała pracownia Arch-Deco z Gdyni. Całość ma być osadzona na jednym fundamencie, ale jednocześnie przedzielona osią widokową skierowaną na gmach główny PG. – Podstawa budynku z serwerownią została schowana pod ziemią, a jej ceglana ściana wyłoni się fragmentarycznie od strony ul. Traugutta – opowiada Zbigniew Reszka, prezes Arch-Deco. – Osadzono na niej dwie bryły pokryte blachą tytanowo-cynkową, pierwsza z nich będzie w kolorze antracytu, a druga w kolorze srebrnym.

Na parterze budynku zaprojektowano serwerownię wraz z jej specjalną częścią, tzw. „bunkrem”, a także hol, portiernię, showroom oraz pomieszczenia biurowe. Na pierwszym piętrze powstaną biura z salą konferencyjną oraz zapleczem socjalnym i pomieszczenia techniczne. Na poziomie +2 i +3 znajdą się m.in. biura, wentylatornia oraz urządzenia chłodnicze i część techniczna obsługująca serwerownie. Na dwóch kondygnacjach podziemnych znajdą się parkingi oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Obiekt zostanie wyposażony w system inteligentnego sterowania budynkiem oraz monitoringu środowiskowego. Pojawi się także system chłodzenia technologicznego wraz z instalacją odzysku ciepła.

Wizualizacja terenu wokół CK STOS, fot. Pote Graphics

Atrakcyjne ma być zagospodarowanie terenu. – Na przestrzeni lat więź kampusu z otaczającą zielenią od strony południowo-zachodniej została zatracona, a budynek gmachu głównego stał się wyizolowany – tłumaczy Michał Baryżewski, współzałożyciel biura Arch-Deco. – W założeniu idei zrównoważonego rozwoju przestrzeń kampusu powinna być otwarta i powiązana z miastem. Dlatego jednym z głównych punktów projektu jest spójny system atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, o wysokiej estetyce oraz nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i komunikacyjnych. Chcieliśmy, aby nawiązywały one do historycznych układów planistycznych i scalały istniejąca, i projektowaną zabudowę – dodaje architekt.

W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy park. Na wzgórzu pojawią się nowe drzewa, krzewy, trawniki i łąka kwietna. Nie zabraknie ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, a przestrzeń relaksu zostanie uzupełniona o oprawę oświetleniową. – Zaprojektowanie przestrzeni rekreacyjnej z parkiem na wzgórzu było istotnym elementem projektu – podkreśla Zbigniew Reszka. – Osadziliśmy ją wokół schodów terenowych, podkreślających główną oś obiektu.

– Centrum powstanie w oparciu o założenia „green computing”, tak by maksymalnie ograniczyć wpływ działań IT na środowisko, ale jednocześnie podnieść wydajność energetyczną sprzętu i laboratoriów – tłumaczy Michał Sadowski, dyrektor projektu z firmy NDI.

Od czasu rozpoczęcia budowy wykonano makroniwelację terenu oraz wykop, trwają kolejne prace. Budowlańcy podkreślają, że inwestycja jest bardzo wymagająca m.in. ze względu na jej położenie, CK STOS powstaje bowiem na zboczu Szubieniczej Góry w Gdańsku Wrzeszczu.

– To duże wyzwanie również ze względu na skomplikowanie i złożoność projektu – mówi Dominik Kardynał, kierownik budowy w NDI. – Wykonaliśmy już fragment obudowy wykopu i niedługo zejdziemy na poziom płyty fundamentowej. Wykonujemy też prace palowe na skarpach. Po płycie fundamentowej będziemy kontynuować wykonanie zabezpieczenia wykopu w części powstającej serwerowni – dodaje.

Koszt realizacji inwestycji, która zakończy się w pierwszej połowie 2022 roku, to 155,7 mln zł, z czego 90,1 mln zł pokryła unijna dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą część kwoty uczelnia pokrywa niemal w całości ze środków własnych wygospodarowanych przez Centrum Informatyczne TASK PG. Inwestycję wsparły również dodatkowe środki od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednak całkowity koszt projektu przewyższy 200 mln zł – różnica wynika z potrzeby uzupełnienia CK STOS o dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie, w tym superkomputer, które uczelnia będzie sukcesywnie kupować i instalować w obiekcie w kolejnych latach.

 

Poprzedni artykułKomercyjne biura coraz częściej dla sektora państwowego
Następny artykułKonsorcjum na czele z woj. dolnośląskim faworytem do przejęcia Forum Ekonomicznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię