W listopadzie br. mijają trzy lata od wyboru Marcina Krupy na prezydenta Katowic. Z tej okazji gospodarz miasta podsumował dotychczasowy stopień wykonania tzw. umowy z mieszkańcami, w ramach której zobowiązał się do realizacji 10 postulatów. Sześć dotyczy inwestycji.

Podobnie jak pod koniec 2015 i 2016 r. prezydent przedstawił postęp prac nad wypełnianiem zapisów umowy. Według informacji przekazanych podczas piątkowej konferencji, na różnym etapie zaawansowania znajdują inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mld zł, na które w ostatnich trzech latach pozyskano ponad 700 mln zł dofinansowania.

– Zależy nam na ciągłym podnoszeniu jakości życia w mieście. Nowe centra przesiadkowe, trzy baseny, przebudowa DK 81 czy też inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oznaczają szereg korzyści dla mieszkańców. Z kolei skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych sprawia, że więcej pieniędzy pozostaje w kasie miasta i można je wydać na inne potrzeby – mówi Marcin Krupa.

Wśród najdroższych przedsięwzięć jest przebudowa DK 81 za ok. 530 mln zł (w tym dofinansowanie ponad 450 mln zł) oraz budowa czterech węzłów przesiadkowych za ok. 200 mln zł (dofinansowanie to 154,6 mln zł). Innymi ważnymi inwestycjami jest budowa linii tramwajowej na południe (ok. 110 mln zł), trzech krytych basenów (75,5 mln zł), czy przebudowa ul. Tylnej Mariackiej (ok. 15 mln zł).

Prezydent wymieniał również duże wydarzenia branżowe, jak właśnie zakończony Womex, czy planowany na przyszły rok Szczyt Klimatyczny, które mają świadczyć o rosnącej rozpoznawalności i roli Katowic na arenie międzynarodowej.

Marcin Krupa ocenił także procentowe zaawansowanie poszczególnych postulatów z umowy. Jednym z realizowanych zadań jest powstanie trzech 25-metrowych basenów, których budowy już ruszyły. W czerwcu br. wybrano wykonawcę basenów w Brynowie (przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Zgrzebnioka, 25,2 mln zł) i Burowcu (przy ul. Konnej, 24,1 mln zł). W sierpniu wybrano wykonawcę basenu na Zadolu (ul. Wczasowa, 26,2 mln zł). Aktualnie trwają prace przygotowawcze do utworzenia fundamentów. W przyszłym roku mają zawisnąć wiechy na wszystkich trzech budynkach. Baseny na Burowcu i w Brynowie mają być ukończone w kwietniu 2019 r., natomiast pływalnia w Zadolu dwa miesiące później. – Najtrudniejszy etap, czyli projektowanie i wybór wykonawców mamy już za sobą – stwierdził prezydent i ocenił stopień realizacji obietnicy na 60 proc.

Z kolei zadanie polegające na budowie co najmniej 100 mieszkań na wynajem rocznie zrealizowano w 100 proc. A nawet z nawiązką, gdyż łącznie w latach 2015-2017 powstało 1121 lokali. Miejska spółka Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2015 r. przekazała mieszkańcom 55 lokali, w tym roku 52. W przyszłym roku zostanie ukończone os.  Różane, a tym samym powstanie 188 nowych lokali.

W ramach działalności miejskiej jednostki KZGM w tym roku oddano najemcom 22 nowe lokale komunalne (ul. Kordeckiego, Śródmieście), a do końca tego roku przybędzie ich jeszcze 45 (ul. Obrońców Westerplatte, Szopienice). W 2015 r. wyremontowano 129 lokali mieszkalnych (koszt 1,88 mln zł), w 2016 r. 310 (koszt 5,86 mln zł ), a w tym roku 291 (6,06 mln zł). W mieście funkcjonuje także program „Mieszkanie za remont”.

Zadanie, którego realizacja idzie prezydentowi najsłabiej, to Centrum Nauki, które ma działać w nieużytkowanej obecnie Hali Parkowej. Projekt obejmie także stworzenie wokół nowych budynków. – Zabezpieczyliśmy środki na budowę obiektu, ale wciąż nie udało się ustalić źródła finansowania centrum po jego powstaniu. Marszałek, jak i strona rządowa nie wyraziły jak dotychczas zainteresowania projektem – mówi Marcin Krupa. Placówka ma być oparta na wystawach interaktywnych m.in. w zakresie medycyny, architektury i urbanistyki, energetyki, technologii informacyjnych i komunikacyjnych ze strefą gier komputerowych oraz laboratoriami i pokojami doświadczeń. Uzupełnieniem będzie strefa odpoczynku. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku zostanie ogłoszony konkurs na projekt wraz z zagospodarowaniem terenu. Według oceny prezydenta, na razie całość postulatu zrealizowana jest w 20 proc.

Znacznie lepiej jest w kwestii ożywienia terenów poprzemysłowych (realizacja na poziomie 80 proc.). Włodarz Katowic wymienia w tym przypadku działania podjęte w br. zmierzające do przekazania miastu przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń nieruchomości zabudowanej zespołem zabytkowych budynków Szybu Poniatowski, położonych na terenie Nikiszowca. Przekazanie planowane jest w 2018 r. Kolejnym działaniem w tym obszarze jest podpisanie umów na realizację inwestycji Mieszkanie Plus w rejonie ul. Korczaka w Burowcu. W tym roku zakończyła się rewitalizacja i adaptacja na funkcje muzealne zabytkowych budynków Łaźni Głównej oraz Stolarni Muzeum Śląskiego. Z budżetu miasta przekazano na ten cel 7 mln zł. Utworzono także bazę terenów poprzemysłowych, w której zawarte są informacje na temat obszarów i obiektów zewnętrznych firm pozostających w ofercie do zbycia lub najmu. Bazę prowadzi Wydział Obsługi Inwestorów i obecnie obejmuje 17 obszarów.

– Ponadto w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016- 2022” wyznaczyliśmy obszar rewitalizacji w granicach ośmiu dzielnic zamieszkałych przez 70 tys. osób – mówi Marcin Krupa. Wśród przykładowych realizacji w latach 2016–2022 mających na celu ożywienie obszarów poprzemysłowych wymienia się tereny:

  • Zawodzie, ul. Porcelanowa – projekt rozbudowy już istniejącego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz rozwój jego funkcji w kierunkach m.in. dizajnu, logistyki, IT.
  • Dąb, teren Huty Baildon – rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego Revita Park (adaptacja i przebudowa budynków po byłej hucie na cele biurowe, produkcyjne, handlowe, rekreacyjne).
  • Wełnowiec, ul. Konduktorska – rekultywacja i uzbrojenie terenu pod inwestycje, w tym budowę obiektów biurowych i hotelowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Realizacja projektu jest częścią większej koncepcji, która zakłada stworzenie zrównoważonej i przyjaznej dzielnicy miasta tzw. Katowice – Północ Eko Miasto.
  • Szopienice, ul. Woźniaka – przedsięwzięcia związane z utworzeniem strefy aktywności gospodarczej, utworzeniem parków przemysłowych i technologicznych zagospodarowujących tereny i obiekty poprzemysłowe.

Postulatem, którego poziom realizacji oceniono na 100 proc. jest wspieranie inwestycji i nowych technologii. Miasto podaje, że w 2017 r. zorganizowano ponad 20 spotkań z inwestorami, 30 wydarzeń dla start-upów oraz kilkadziesiąt konferencji i bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców. Uruchomiono również katowickie biuro w Dolinie Krzemowej, w których w październiku rozpoczęła działalność pierwsza firma z Katowic, Kotrak Group. Rozpoczęto także procedury przetargowe dla utworzenia Strefy Innowacji przy ul. Teatralnej.

Podano również, że od 2015 r. działa Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dodatkowo każdy inwestor – także potencjalny – otrzymuje swojego opiekuna, który odpowiada za pomoc w procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta.

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, fot. UM Katowice

W 50 proc. udało się zrealizować postulat mówiący o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem południa Katowic. Wymienia się tu przede wszystkim budowę węzłów przesiadkowych, linii tramwajowej do Kostuchny, przebudowę DK 81, czy wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), tj. obszarowe sterowanie ruchem z priorytetem dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Ten postulat obejmuje także utworzenie „Strefy 30”, rozbudowę infrastruktury rowerowej oraz zakup nowych tramwajów (45) i autobusów (135 w latach 2015-2020).

Marcin Krupa przyznaje jednocześnie, że części inwestycji, jak np. budowy basenów czy węzłów przesiadkowych nie uda się ukończyć przed końcem bieżącej kadencji. – Ale za rok te przedsięwzięcia będą na takim etapie realizacji, że ich dokończenie będzie konieczne, niezależnie od tego, kto zostanie prezydentem od 2019 r. i jaką będzie miał wizję miasta – mówi Krupa i dodaje, że bierze pod uwagę start w przyszłorocznych wyborach.

Oprócz wymienionych postulatów dotyczących dużych inwestycji, umowa prezydenta z mieszkańcami obejmowała także utworzenie budżetu obywatelskiego (zrealizowany w 100 proc.), stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych (100 proc.), miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka z Katowic oraz pakiet bezpłatnych usług miejskich dla rodzin 3+ (80 proc.), program „Senior w mieście” (100 proc.), a także dwa kolejne postulaty dodane do listy w trakcie trwania kadencji: powołanie metropolii (100 proc.) i czyste powietrze (70 proc.).

Średnia z realizacji 12 postulatów to – według oceny Marcina Krupy – 80 proc.

Poprzedni artykułPIMCO i Oaktree chcą przejąć 7 nieruchomości w aglomeracji. Wśród nich katowicki Praktiker
Następny artykułBlisko 80 proc. powierzchni handlowej Libero wynajęte

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię