Strabag buduje fundamenty .KTW

Za nami 100 dni budowy pierwszego etapu kompleksu biurowego .KTW. Obecnie na ukończeniu są roboty ziemne związane z wykopem. Rozpoczęto również pierwszy etap zbrojenia płyty fundamentowej, a w najbliższych dniach na budowie pojawi się żuraw wieżowy o wysokości 53 m.

Prace budowlane na terenie inwestycji przy al. Roździeńskiego 1 trwają nieprzerwanie już od ponad trzech miesięcy i, jak podaje biuro prasowe inwestora, przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie cały czas prowadzone są roboty ziemne w miejscu powstania drugiego budynku, natomiast zakończono już usuwanie urobku dla posadowienia .KTW I. – Na obecnym etapie wykonywane są prace związane z izolacją, zbrojeniem oraz betonowaniem kolejnych sekcji płyty fundamentowej – informuje Wojciech Adam, kierownik budowy z ramienia firmy Strabag.

Wcześniej, bo z końcem września ukończono wykonywanie baret, czyli elementów konstrukcyjnych posadowienia pośredniego pod płytę fundamentową oraz kolejne kotwienia odsłanianych ścian szczelinowych. – Kotwienie ścian szczelinowych jest ważnym elementem, gdyż ma za zadanie zabezpieczyć je przed naporem gruntów sąsiednich do czasu wykonania wszystkich stropów kondygnacji podziemnych – mówi Marian Garczarczyk, dyrektor projektu w TDJ Estate.

Na terenie budowy, na bieżąco prowadzony jest monitoring geodezyjny ścian szczelinowych oraz dokonywany jest pomiar poziomu wód gruntowych. – Stale śledzimy warunki pogodowe. Przy stwierdzeniu raptownych zmian poziomów wody podejmujemy działania zapobiegające – dodaje Marian Garczarczyk. – Pod koniec września doprowadziliśmy do końca wykonanie wszystkich 10 zaprojektowanych studni mających za zadanie obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej posadowienia budynku w obszarze wykopu.

W ostatnim miesiącu, w budowę kompleksu .KTW zaangażowanych każdego dnia było ok. 100 osób. Ich pracę wspomagają cztery koparki do wykonywania robót ziemnych oraz 15 samochodów wywożących urobek. Roboty ziemne prowadzone są w systemie dwuzmianowym od godziny 6 do 22. Na terenie inwestycji nadal pracuje także kotwiarka wykonująca tymczasowe kotwy gruntowe oraz dźwig kołowy do transportu stali zbrojeniowej. W najbliższy weekend planowany jest montaż pierwszego żurawia wieżowego o wysokości 53 m, który będzie zakotwiony w płycie fundamentowej.

Proces budowy pierwszego z biurowców, budynku .KTW I o wysokości 66 m i 14 kondygnacjach nadziemnych, ma w sumie potrwać dwa lata. Przez pierwsze 6 miesięcy prowadzone są jednak prace dla dwóch biurowców – powstają trzy kondygnacje podziemne przeznaczone głównie na parking.

Generalnym wykonawcą .KTW I jest katowicki oddział firmy Strabag. Zarządzanie inwestycją oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pierwszym etapem inwestycji TDJ Estate powierzył firmie Tebodin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię