Dzięki technologii VR przeniesienie się np. na halę produkcyjną trwa tylko chwilę, fot. UE we Wrocławiu

Z początkiem roku akademickiego kampus Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wzbogacił się o innowacyjny obiekt dydaktyczno-badawczy. To Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) wybudowane i uruchomione dzięki wsparciu funduszy unijnych.

Budynek jest interaktywną pracownią komputerową, służącą do projektowania, modelowania, wizualnej symulacji i doskonalenia procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii komputerowych, audiowizualnych, w tym zintegrowanych systemów zarządzania sygnałem AV oraz technologii Virtual Reality – VR oraz zintegrowanego systemu kontroli dostępu i wirtualnej recepcji.

Głównym zadaniem CSPB jest wsparcie procesów kształcenia na wszystkich formach studiów oraz w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – Obiekt będzie także wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów dla otoczenia biznesowego uczelni, jako interaktywne środowisko symulacyjne. Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom technologicznym, CSPB można śmiało określić jako przedsięwzięcie unikalne w skali kraju, a nawet świata – podaje uczelnia.

Pomysłodawcą i kierownikiem CSPB jest dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW, naukowiec i dydaktyk, pasjonat wykorzystania nowoczesnej technologii w procesach kształcenia oraz badaniach naukowych. Powstanie obiektu zainicjował kierując się potrzebą stworzenia na kampusie UEW wirtualnego środowiska biznesowego, które w najlepszy możliwy sposób przybliży studentów do praktyki.

Jak to działa?

Budynek ma konstrukcję modułową, którą tworzy zbiór dziewięciu połączonych kontenerów − mobilnych systemów przestrzennych, stanowiących jeden poziom. Projektując obiekt przyjęto założenie o możliwej rozbudowie budynku w przyszłości o kolejne dwie kondygnacje, z zachowaniem dotychczasowej technologii.

W obecnym kształcie w obiekcie CSPB wydzielone zostały dwie strefy użytkowe: strefa projektowania procesów oraz strefa VR. Pierwsza z wymienionych stref służy tworzeniu modeli procesów z wykorzystaniem systemów klasy Business Process Modeling Software, ich wizualnej symulacji 3D oraz prowadzeniu prac o charakterze doskonalącym i optymalizacyjnym. CSPB korzysta w tym zakresie z amerykańskiego oprogramowania do projektowania symulacji FlexSim.

Główna sala CSPR, fot. UE we Wrocławiu

W głównej sali projekcyjnej znajduje się stanowisko trenerskie oraz 12 stanowisk uczestników zajęć. Wszystkie stanowiska zostały wyposażone w specjalne monitory o proporcjach ekranu 32×10, umożliwiające wyświetlanie wielowątkowej treści modelowanego procesu, w tym m.in. modelu 3D procesu, process-flow, kokpitów menedżerskich, tabel wejściowych i wynikowych. Treść zajęć, pochodząca zarówno ze stanowiska trenerskiego, jak i uczestników zajęć, może być wyświetlana na głównym ekranie projekcyjnym. O wyborze źródła sygnału decyduje trener przy użyciu specjalnego panelu sterującego.

Druga strefa (VR) umożliwia spacery po procesach oraz interaktywny udział w wirtualnych grach decyzyjnych (WGD) w różnych rolach. W tej strefie zorganizowano sześć boksów VR, gdzie po nałożeniu gogli uczestnik może wziąć aktywny udział w symulacji. W pierwszej fazie wdrożenia projektowanych rozwiązań do dyspozycji użytkowników jest łącznie 20 WGD z obszarów produkcji, logistyki transportowej i magazynowej, a także z obszaru procesów administracyjnych i handlowych.

Użytkownik CSPB będzie mógł stanąć w roli m.in.: menedżera wielkopowierzchniowego obiektu handlowego branży budowlanej czy hurtowni spożywczej, podjąć się roli kierownika produkcji czy dyrektora zakładu gospodarki odpadami. Będzie także mógł nauczyć się podejmować decyzje w obszarze finansów i rachunkowości, w tym w zakresie zarządzania płynnością, oceny opłacalności inwestycji, identyfikacji zużycia zasobów i jej wyceny czy rachunku kosztów wytwarzanych wyrobów czy świadczonych usług, bazując na danych wynikowych symulacji. Przyjęta technologia umożliwia swobodną rozbudowę wdrożonych gier, a także projektowanie i implementację kolejnych.

− Symulator ma stworzyć takie warunki, jakie panują w danym przedsiębiorstwie, byśmy widzieli procesy logistyczne, produkcyjne, handlowe czy usługowe, pokazując dzięki temu studentom realia. To ma zaś służyć przygotowaniu studentów najwyższej jakości i absolwentów, którzy już „na wyjściu” będą liczyli się na rynku pracy − wyjaśnia dr hab. Krzysztof Nowosielski.

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych, fot. UE we Wrocławiu

Współpraca z otoczeniem

Centrum Symulacji Procesów Biznesowych służyć ma jednak nie tylko celom edukacyjnym. Jako jednostka specjalizująca się w obszarze szeroko rozumianego zarządzania procesami z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań informatycznych oraz audiowizualnych, w tym technologii VR, ma wspierać działania rozwojowe, zgodne z wizją, misją i strategią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, do których należy aktywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Do zadań centrum należało będzie inicjowanie i udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu oraz uczelni, w tym w zakresie identyfikacji, mapowania, analizy i doskonalenia procesów, udział w tworzeniu koncepcji modeli procesów dla nowych aktywności gospodarczych oraz ich interaktywnej symulacji i badań wspieranych technologią VR.

Planowana jest organizacja i współudział zespołu centrum w seminariach i konferencjach naukowych, prezentujących doświadczenia uczelni w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i audiowizualnych, w tym VR, w zakresie symulacji i interaktywnej wizualizacji procesów biznesowych.

Powstanie Centrum Symulacji Procesów Biznesowych było możliwie, dzięki środkom projektu „Portal – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Poprzedni artykułHyundai zdawał egzamin z oszczędności w Warszawie
Następny artykułAstraZeneca jeszcze większa w Warszawie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię