Blisko 29 mln zł dla Uniwersytetu Ekonomicznego. Celem inwestycje

Koncepcja zabudowy w miejsce budynków D i F, fot. Konior Studio

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w przyszłym roku otrzyma blisko 29 mln zł wsparcia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Środki zostaną przekazane w ramach dwuletnich obligacji. Uczelnia już myśli nad ich wykorzystaniem. W grę wchodzą inwestycje infrastrukturalne.

Przyznanie dodatkowych pieniędzy dla UE zapowiedziała w Katowicach, podczas wystąpienia w ramach inauguracji roku akademickiego 2018/2019, dyrektor generalna w ministerstwie Anna Budzanowska. Jak podaje uniwersytet, fundusze na rozwój są efektem rozmów władz rektorskich z MNiSW oraz przyjęcia w lipcu br. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. To tzw. Konstytucja dla Nauki, która ma gwarantować ciągły wzrost nakładów na badania naukowe i szkolnictwo wyższe, w tym także wzrost płac minimalnych na uczelniach.

Wrześniową zapowiedź przyznania funduszy pod koniec listopada potwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W liście skierowanym do rektora uczelni dr. hab. Roberta Tomanka pisze, że nominalna wartość obligacji skarbowych, o którą minister nauki wystąpił do ministra finansów dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to 28,825 mln zł.

Biuro prasowe UE podało, że uczelnie publiczne będą mogły posiadać skarbowe papiery wartościowe do terminu ich wykupu lub – za zgodą ministra finansów – podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi. Jednak wykorzystanie uzyskanych funduszy podlega ograniczeniom. Środki uzyskane ze sprzedaży lub wykupu przekazanych obligacji mają służyć wyłącznie finansowaniu nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe aktywa trwałe to m.in. budowle, urządzenia, maszyny, a także środki trwałe w budowie. Do tych ostatnich zalicza się nakłady poniesione na ich wytworzenie czy nabycie. Może to być m.in. proces budowy obiektu, zakupu gruntu czy dokumentacji projektowej lub sfinansowania nadzoru inwestorskiego.

W kwietniu br. władze uczelni przestawiły wizję rozbudowy kampusu w perspektywie dwóch dekad. Wtedy też zaprezentowano efekt 7-letniej renowacji budynku rektoratu przy ul. 1 Maja 50, dawnego ratusza gminy miejskiej Bogucice-Zawodzie. To pierwszy etap zmian w infrastrukturze lokalowej UE.

Drugi obszar aktywności ma dotyczyć zachodniej części ul. Bogucickiej, gdzie uczelnia chce realizować projekt strefy biznesowo-akademickiej. – To zespół gmachów o zróżnicowanej funkcjonalności, które mają zastąpić obecny budynek D oraz F. Mamy już koncepcję zagospodarowania, na tyle elastyczną, że możemy zaprosić partnerów z biznesu do współpracy. Chcielibyśmy tę strefę zabudować według koncepcji architekta Tomasza Koniora, tj. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – mówił w kwietniu rektor Robert Tomanek.

Zgodnie z zamysłem Konior Studio we wspomnianym rejonie miałby powstać m.in. akademik oraz przestrzenie zarówno dla potrzeb uniwersytetu (dydaktyczne), biznesu (biurowe), jak i usługowe, w tym gastronomiczne. Koncepcja przedstawia także możliwe powstanie głównego reprezentacyjnego wejścia do kampusu uniwersytetu zlokalizowanego naprzeciw budynku rektoratu, od ul. 1 Maja.

Uczelnia potwierdza, że przyznane właśnie środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację części nowej zabudowy, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. – Zgodnie z zapowiedzią ministra nauki i szkolnictwa wyższego, środki w postaci dwuletnich zerokuponowych obligacji skarbowych zostaną przekazane uczelniom publicznym w 2019 r. Nie ma konkretnej daty przekazania, a potrzeby uczelni do tego czasu mogą się zmienić. Na chwilę obecną władze uczelni planują przeznaczyć te środki na inwestycje, m.in. związane z przebudową kampusu – informuje Marek Kiczka, rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Przedstawiciel uczelni mówi, że pod uwagę będzie brana przygotowana już nowa koncepcja zagospodarowania kampusu. Dalsze decyzje zależeć będą m.in. od rozmów dotyczących udziału partnerów prywatnych.

Niezależnie od ostatecznych ustaleń uniwersytet już teraz podejmuje pierwsze kroki w celu przygotowania terenu. Niebawem swoją służbę definitywnie zakończy 5-kondygnacyjny budynek D przy ul. Bogucickiej. – Obiekt ten, zgodnie z planem, zostanie wyburzony. Uczelnia posiada pozwolenie na rozbiórkę, z początkiem 2019 r. ruszy przetarg na prace rozbiórkowe, które planowo mają być zakończone w przyszłym roku – mówi Marek Kiczka.

Teren po budynku D, do czasu rozpoczęcia inwestycji, ma zostać wykorzystany jako przestrzeń rekreacyjna.

Poprzedni artykułFirma z listy Fortune Global 500 wejdzie do Katowic
Następny artykułNowa linia tramwajowa na ul. Grundmanna to wyzwanie. Prace projektowe wciąż trwają

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię