Carnica „najemcą” dachu Blocha

Pasieka na dachu biurowca Bloch, fot. GPP Business Park

Dach najnowszego biurowca GPP Business Park od kilku tygodni zamieszkują pszczoły. Budynek Bloch, oddany do użytkowania na początku br., jest obecnie poddawany certyfikacji środowiskowej BREEAM. Sprowadzenie owadów, jak również inne działania, pomogą w uzyskaniu wyższej noty.

Na dachu Blocha nowy dom znalazło kilka tysięcy pszczół. Władze GPP Business Park informują, że hodowla nie jest nastawiona na produkcję miodu, ale ma przede wszystkim być symbolem zmian zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz wzmocnić wizerunek zabudowań, jako proekologicznego kompleksu biznesowego o najwyższych współczynnikach efektywności energetycznej.

– Przez wiele lat naszym priorytetem było „wyrwanie” tego zdegradowanego terenu z niebytu w jakim trwał przez ponad dekadę. Przyświecały nam dwa główne cele. Pierwszy – kreować przestrzeń biurowo-biznesową przyjazną ludziom, którzy spędzają w niej ogromną część swojego życia. Drugi – stosować najbardziej innowacyjne rozwiązania w obszarze racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji emisji wszelkich zanieczyszczeń. Teraz coraz aktywniej spoglądamy dookoła w wymiarze ekologicznym, angażując się w metamorfozę terenów, które nas otaczają. Pszczoły mają stać się swoistym testerem tego, jak sobie radzimy z niełatwym wyzwaniem sensownego zagospodarowania tych terenów – mówi Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP Business Park.

Pszczele rodziny trafiły na dach Blocha z pasieki Wiesława Londzina z Zabrzegu. To pszczoły miodne rasy Carnica. Jak podaje hodowca, charakteryzują się łagodnością, wysoką miodnością i niską skłonnością do rojenia, czyli podziału na kolejne rodziny, co ma zapewnić utrzymanie silnych rodzin w przyszłości.

Projekt pasieki realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Jego koordynatorem jest dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. Celem włączenia GPP do projektu prowadzonego przez naukowców z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska jest poszerzenie grupy pszczelich rodzin poddanych szczegółowym badaniom, skupionym wokół zagadnień stresu środowiskowego.

Poza doradztwem w uruchomieniu pasieki, przedstawiciele uczelni wspierają również swoją wiedzą i doświadczeniem proces kreowania zielonych przestrzeni na terenie kompleksu, które mają stworzyć optymalne warunki do rozwoju i pracy. Ich zadaniem jest również edukowanie w zakresie kontaktu z pszczołami.

Kolejnym powodem dla sprowadzenia pszczół na teren kompleksu przy ul. Konduktorskiej jest proces certyfikacji budynku Bloch w ramach metodologii BREEAM. Podobnie jak trzy wybudowane wcześniej biurowce GPP Business Park, także najnowszy ubiega się o najwyższy poziom oceny.

Wśród analizowanych aspektów ważną rolę pełnią kryteria prośrodowiskowe. W ramach zaplanowanych działań – obok pasieki – nasadzono dobrane do warunków siedliskowych, ale również nawiązujących do historii miejsca gatunków roślin, a także zainstalowano budki dla ptaków, nietoperzy oraz domki dla owadów. Wszystkie dachy biurowców pokryte zostały roślinami, głównie rozchodnikami, tworząc zielony dachy, a na jednym z nich powstała pasieka. W realizację działań zwiększających różnorodność biologiczną zaangażowali się pracownicy UŚ.

– Wsparcie zespołu pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego skupiało się przede wszystkim na takim ukierunkowaniu zmian towarzyszących inwestycji, aby podnieść bardzo niską wartość ekologiczną tych terenów. Nie mniej ważne jest wzbogacenie różnorodności biologicznej przedmiotowego obszaru przy jednoczesnym uniknięciu wprowadzania inwazyjnych gatunków fauny i flory – tłumaczy dr hab. Edyta Sierka, autorka raportu środowiskowego na potrzeby certyfikacji BREEAM, przygotowanego wraz dr. hab. Adamem Rostańskim.

Certyfikat BREEAM (BRE Enviromental Assessment Method) to jedna z najbardziej cenionych w Europie metod oceny budynków pod kątem ich przyjazności dla środowiska przyrodniczego oraz komfortu przyszłego użytkownika, wyznaczająca jednocześnie standardy dla zrównoważonego projektowania. Metoda została ustanowiona przez organizację Building Research Establishment (BRE) w Wielkiej Brytanii w 1990 r.

GPP Business Park

– Budynki poddane wielokryterialnej ocenie otrzymują certyfikat, potwierdzający w jakim stopniu uwzględnione zostały wymagania uznane przez BRE za ważne dla funkcjonowania budynku w jego otoczeniu. Ocena „Outstanding” jaką otrzymał pierwszy biurowiec GPP – budynek Goeppert-Mayer – jest najwyższą, dostępną w systemie BREEAM. Otrzymanie tak wysokiej oceny wymaga spełnienia ponad 85 proc. wszystkich wymagań certyfikacji, zapewniających dbałość o środowisko naturalne oraz zdrowie i samopoczucie użytkowników obiektu. To wyjątkowo ważne dla nas, ale również naszych najemców, firm, które w swych decyzjach biznesowych, również dotyczących najmu powierzchni, kierują się ideą zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Mirosław Czarnik.

Obecnie w ramach GPP Business Park działają cztery bliźniacze biurowce: Goeppert-Mayer, Stern, Alder i Bloch (w sumie 30 tys. m²) oraz hala magazynowo-produkcyjna (14,5 tys. m²) z częścią biurową (2,2 tys. m²).

 

Poprzedni artykułPrzy ul. Bytkowskiej mają powstać kolejne dwa osiedla
Następny artykułSzpital MSWiA będzie mieć SOR za 15 mln zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię