Do użytkowania oddano pierwsze 15 ha terenów Nowej Huty Przyszłości

15 ha powierzchni, ponad 1,5 km przebudowanych sieci energetycznych wysokiego napięcia, blisko 2 km dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych, 4,5 km ciągów pieszych, ponad 3 km instalacji sanitarnej i wodociągowej oraz 5,5 km linii kablowych, aby zapewnić oświetlenie terenu. Tak w skrócie prezentuje się Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” podobszar Igołomska-Południe, która 1 grudnia została oficjalnie otwarta. Wartość inwestycji to ponad 47 mln zł.

Do rozwijającej się oferty gospodarczej Krakowa dołączyła właśnie Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” podobszar Igołomska-Południe (część komponentu Park Naukowo-Technologiczny „Branice”). To pierwsza z dwóch stref realizowanych przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości. Jak podaje krakowski magistrat, powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) to efekt realizowanej koncepcji Miasta Inteligentnego (Smart-City), która stawia na łączenie i przenikanie się funkcji miejskich, tworzenie różnorodnych przestrzeni i ułatwień dla mieszkańców oraz dbałość o rozwój różnych form zabudowy.

– Liczymy, że teren, który Kraków Nowa Huta Przyszłości oddaje do użytkowania w ręce przyszłych inwestorów i przedsiębiorców, w niedalekiej przyszłości stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu – będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu. Jako samorząd stawiamy na ciągły rozwój i dążymy do tego, by Kraków przyciągał najlepsze umysły z całej Europy i świata. Strefa Aktywności Gospodarczej, jak i cały teren objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jest początkiem inwestycji, które na stałe zmienią oblicze tej części naszego miasta – mówił podczas otwarcia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego wyodrębniono siedem obszarów inteligentnych specjalizacji o największym potencjale. Jednak warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jest dobra, konstruktywna współpraca różnych podmiotów, a przede wszystkim transfer wiedzy z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw. Otwierana Strefa Aktywności Gospodarczej ma stwarzać warunki dla powstania nowych inwestycji, które ułatwią transfer wiedzy i wymianę doświadczeń.

Władze miasta i regionu, wspierając rozwój inwestycji z obszaru siedmiu inteligentnych specjalizacji (life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego), przystąpiły w 2014 roku do realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Projekt ma na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty – największej dzielnicy Krakowa.

Od początku realizacji projektu kolejne jego etapy są wykonywane w przyjętym w ramach master planu harmonogramie, a wyniki – jak oddana w lipcu 2021 roku do użytkowania przestrzeń zmodernizowanego kąpieliska w Przylasku Rusieckim – mają zmieniać krajobraz miasta.

Krakowski ratusz podaje, że powstała w ramach projektu Strefa Aktywności Gospodarczej jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów i przemysłu. – W ten sposób Kraków dołącza do miast europejskich stawiających na nowoczesność, gdzie rozwój miasta projektowany i przygotowany jest w duchu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju – zachwalają urzędnicy.

W kwietniu 2020 roku została podpisana umowa z generalnym wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych, wtedy też ruszyły prace nad Strefą Aktywności Gospodarczej.

– Przede wszystkim przywróciliśmy miastu ponad 15 ha przestrzeni do rozwoju. Uporządkowaliśmy wszystkie elementy infrastruktury technicznej. Przebudowaliśmy stacje i linie elektroenergetyczne, a następnie doprowadziliśmy do tego obszaru wszystkie media: wodę, prąd, kanalizację. Zbudowaliśmy wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby skomunikować ten teren. Stworzyliśmy też przyjazną przyszłym użytkownikom przestrzeń, lokalizując w Strefie Aktywności Gospodarczej tzw. strefy wytchnień, które zostały wyposażone w zieleń i elementy małej architektury. To, co przygotowaliśmy tutaj, to dopiero potencjał. Cały teren został podzielony na gotowe parcele inwestycyjne, by każdy z potencjalnych inwestorów mógł jak najszybciej rozpocząć swoje przedsięwzięcie – powiedział Artur Paszko, prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości.

Na 15 ha terenu powstała sieć dróg wewnętrznych o długości blisko 2 km. Wybudowano ciągi piesze o długości ponad 4 km oraz 2 km ścieżek rowerowych. Przebudowano łącznie ponad 1,5 km sieci energetycznej wysokiego napięcia. Wybudowano ponad 1,6 km instalacji wodociągowej i 1,4 km instalacji sanitarnej oraz rozciągnięto ponad 5,6 km linii energetycznych pod oświetlenie terenu. Ponadto dokonano rozbiórki wiaduktu kolejowego, pozostałości budynków i stacji transformatorowej, torów kolejowych oraz kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Inwestycja kosztowała ponad 47 mln zł.

Powstająca w ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” SAG to jedno z dwóch zadań inwestycyjnych objętych projektem pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”, którego całkowity koszt to prawie 93 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Poprzedni artykuł100 km nowych torów w GZM. Podpisano umowy w ramach Kolei Plus
Następny artykułSIM Śląsk wybuduje mieszkania w Chorzowie. Ruszył nabór wniosków

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię