Gdynia stawia na zwarte miasto, ochronę klimatu i pieszych

Gdynia, fot. UM Gdynia

Do 2045 roku w Gdyni może mieszkać ok. 266 tys. osób, czyli o 20 tys. więcej niż obecnie. Mimo pandemii, miasto chce kontynuować inwestycje o wartości 213,5 mln zł i zapowiada również zwiększyć o 10 proc. obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. O tych planach, podczas drugiego spotkania “W 8 pytań dookoła miasta”, mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Władze założonego w 1926 roku miasta podają, że maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową w ciągu najbliższych 25 lat może wynieść ok. 11,29 mln m² powierzchni użytkowej (PUM). Przy tym założeniu na terenie Gdyni będzie wtedy mieszkać ok. 266 tys. osób (obecnie ok. 246 tys.). Jednak żeby miasto mogło się rozwijać, potrzebne są inwestycje prywatne i komunalne. Ograniczenia pandemiczne i ich konsekwencje niekorzystnie wpływają na oba sektory. Gdynia jednak deklaruje, że większość z zaplanowanych inwestycji będzie realizowane, niektóre ulegną przesunięciu, inne mają powstać dzięki PPP.

Zwarte miasto

Prezydent Gdyni podkreślił, że samorząd miejski nie chce dopuścić do rozlewania się zabudowy podmiejskiej. – Głównym kierunkiem rozwojowym dla funkcji mieszkaniowej jest obszar tzw. Gdyni-Zachód. Prowadzone są sukcesywnie inwestycje miasta w zakresie uzbrajania terenów budowlanych – wodociągi, kanalizacja sanitarna – oraz rozbudowy infrastruktury drogowej. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa na tych terenach ponad 500 mieszkańców – powiedział Wojciech Szczurek podczas spotkania organizowanego przez ULI Poland.

Miasto kładzie też nacisk na uzupełnianie zabudowy w miejscach, gdzie infrastruktura już istnieje, ale z dbałością o podnoszące jakość życia przestrzeń publiczną i zieleń wokół nowych projektów. Szansą dla Gdyni jest też zagospodarowanie nabrzeża w ramach Sea City – to ponad 30 ha terenów inwestycyjnych.

Kluczowe plany

Miasto zamierza też obejmować kolejne obszary planami miejscowymi. Pomijając obszary leśne i wód morskich, 66 proc. Gdyni obecnie jest pokryte planami. – Zakładamy, że w ciągu najbliższych 4–5 lat pokryjemy kolejne 10 proc. – deklaruje prezydent miasta. Wskazał też trzy najważniejsze obszary, które mają zostać objęte w najbliższych latach planami. Pierwszy to teren o powierzchni ok. 60 ha w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, którego właścicielem w większości jest miasto. Jest on zlokalizowany na wspomnianym już zachodzie Gdyni.

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, fot. Dawid Linkowski

Kolejnym rejonem prac planistycznych jest obszar w dzielnicy Śródmieście w rejonie Skweru Kościuszki, ulic Borchardta i Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego. W 2019 roku nastąpiła fundamentalna zmiana własności parku Rady Europy, wskutek której został on zwrócony prywatnym właścicielom. Prezydent wspomniał, że miasto przystąpiło do próby wykupienia tego terenu (wycena ok. 65 mln zł), ale strona prywatna nie była tym zainteresowana. – Park Rady Europy stanowi ważną część przestrzeni publicznej Gdyni, dlatego istotne jest opracowanie nowych zasad zagospodarowania terenu kreujących ogólnodostępną przestrzeń integrującą funkcje publiczne i komercyjne oraz uwzględniającą potrzeby miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców oraz turystów. W przypadku funkcji komercyjnych miasto skłania się w kierunku usług turystyki, administracji, handlu przy znacznym udziale zieleni – poinformował Wojciech Szczurek.

Trzecim kluczowym obszarem objętym pracami planistycznymi jest teren o powierzchni 93 ha w dzielnicach Wzgórze św. Maksymiliana i Redłowo, w rejonie rejon al. Zwycięstwa oraz ulic Tetmajera, Kopernika i Redłowskiej. – Kluczowe jest objęcie tego obszaru planem miejscowym z uwagi na sytuację, gdy wielu właścicieli działek położonych na obszarze podejmowanego planu lub potencjalnych nabywców działek występuje o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zintensyfikowanej zabudowy wielorodzinnej. Sporządzenie planu zapewni zachowanie walorów historycznych i kompozycyjnych cennej zabudowy oraz nawiązanie skalą i charakterem przestrzennym nowej zabudowy do zabudowy i rozplanowania historycznego – przekonuje.

Inwestycje do realizacji i przesunięcia

Prezydent Gdyni również zapewnił, że miasto będzie realizowało zapowiedziane inwestycje. Nie obędzie się jednak bez przesunięcia niektórych. – Wstrzymujemy realizację basenu olimpijskiego. Opóźnimy nieco budowę miejskiego lodowiska. W pozostałym zakresie inwestycje chcemy realizować. W ramach formuły PPP będziemy z kolei szukać partnerów do realizacji parkingów buforowych wokół centrum Gdyni – zapowiada Wojciech Szczurek.

W najbliższej przyszłości nastąpi też rozbudowa Akwarium Gdyńskiego (13 nowych zbiorników wodnych i zagospodarowanie nowej przestrzeni ekspozycyjnej) – jednej z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w mieście. Zakończenie prac planowane na połowę 2023 roku. – Pod koniec 2022 roku zakończymy też zagospodarowanie Parku Centralnego – zapewnił prezydent.

Zielona Gdynia

Miasto stawia również na zrównoważony rozwój w zakresie ograniczenia wpływu na klimat. W marcu br. Gdynia oficjalnie dołączyła do Green City Accord, jako pierwszy – i póki co jedyny samorząd w Polsce – i jako 25. miasto z Europy. W ramach tej inicjatywy pojawia się możliwość finansowania „zielonych” inwestycji, a także dostęp do wiedzy technicznej. Plan adaptacji do zmian klimatu Gdyni do roku 2030 zakłada działania w kilku kluczowych obszarach. Jednym z nich jest dekarbonizacja transportu publicznego poprzez m. in. zakup nisko- i zeroemisyjnych autobusów (elektrycznych i wodorowych).

Zieleń Gdyni, fot. M. Salatowski

– W ramach tego działania miasto jeszcze w tym roku zakupi 24 nowoczesne elektrobusy wraz ze stacjami ładowania. Łączna wartość tego projektu to blisko 100 mln zł – zapewnił prezydent miasta. Gdynia zamierza także usprawnić ruch rowerowy. Głównym celem jest osiągnięcie min. 10  proc. udziału ruchu rowerowego we wszystkich podróżach ogółem. Trwają również prace nad wznowieniem działania systemu roweru miejskiego MEVO.

W Gdyni wprowadzany jest również priorytet dla transportu zbiorowego poprzez systemy sterowania ruchem i realizację buspasów i kontrabuspasów (powstał już m.in. innowacyjny i pierwszy w Polsce zmiennokierunkowy pas organizacji ruchu), a także politykę parkingową i rozszerzenie strefy płatnego parkowania, czyli tzw. parkingi buforowe, które zostaną zintegrowane z komunikacją miejską i innymi środkami transportu.

Gdyński magistrat chce również promować zachowania sprzyjające odchodzeniu od poruszania się samochodem na rzecz podróży pieszych. W tym obszarze zaplanowane jest m.in. wprowadzanie środków fizycznych uspokojenia ruchu: szykan, wyniesionych skrzyżowań, wyniesionych przejść dla pieszych, azylów dla pieszych, skrzyżowań równorzędnych, ograniczanie relacji kolizyjnych w programach sygnalizacji świetlnej, poprawa widoczności na przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, w tym doświetlenie przejść. Do redukcji strat czasu ruchu pieszego zaprzęgnięta również zostanie sztuczna inteligencja.

Z pomocą sztucznej inteligencji

Miasto już od kilku lat próbuje wykorzystać sztuczną inteligencję, głównie za pomocą systemu Tristar, który uruchomiono w 2015 roku. – Monitoring miejski już teraz wykorzystuje analitykę obrazu w celu wykrywania nietypowych zachowań czy obiektów. Najważniejszym celem tego wdrożenia jest zwiększenie wykrywalności oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni. Innym ciekawym narzędziem, które wykorzystuje sztuczną inteligencje jest pierwszy w Polsce miejski asystent głosowy, który wspiera automatyzację infolinii i usprawnia kontakt z magistratem. Tylko w dwóch ostatnich miesiącach 2020 roku za pomocą nowej usługi mieszkańcy Gdyni umówili blisko 14 tys. wizyt – dodał Wojciech Szczurek.

Koniec z piecami

Ważnym elementem ograniczania wpływu na środowisko są też inwestycje w termomodernizację i w wzrost efektywności energetycznej budynków publicznych, a także likwidacja pieców węglowych skutkująca ograniczeniem emisji CO2. – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej trwa już od 2007 roku – podaje Wojciech Szczurek. Dodał również, że w roku 2020 uruchomiono program likwidacji pieców węglowych w zasobie komunalnym. 1 stycznia 2020 roku piece węglowe znajdowały się w 533 mieszkaniach komunalnych. W roku 2020 zlikwidowano 132 piece, na co z budżetu miasta wydano 4 mln zł. Jednocześnie miasto podtrzymuje deklarację złożoną publicznie wraz ze startem tego programu. – Ostatni piec w zasobie komunalnym zostanie zlikwidowany w 2023 roku – zapowiedział włodarz Gdyni.

„W 8  pytań dookoła miasta” to cykl wirtualnych spotkań z prezydentami największych polskich miast, organizowanych przez ULI Poland. Spotkania mają posłużyć przedstawieniu strategii i polityki przestrzennej, wizji i misji rozwoju miasta oraz umożliwienia otwartego dialogu między włodarzami miast i przedstawicielami branży nieruchomościowej. Podczas tych spotkań prowadzone będą rozmowy o planach, jakie mają władze miast, aby uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi środowiskowo, odpornymi na zmiany klimatyczne i sprzyjające integracji społecznej, ale też konkurencyjnymi i atrakcyjnymi dla inwestorów i młodych talentów.

 

Poprzedni artykułTrzy tysiące pali wzmocni Kraków Płaszów
Następny artykułDevelia wybuduje Kaskady Różanki. Jest też plan na nowy projekt w Katowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię