Katowice wdrażają ITS. 112 skrzyżowań do modernizacji

Katowice wdrażają system Inteligentny System Transportowy (ITS). Rozwiązanie ma wspierać sterowanie ruchem w mieście. Wykonawca rozpoczyna montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

– Głównym celem wdrożenia ITS jest podniesienie atrakcyjności transportu publicznego oraz poprawa płynności ruchu na terenie miasta. Dodatkową funkcją systemu będzie m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych poprzez tablice zmiennej treści, np. w przypadku zamknięcia tunelu. Priorytetowo zostaną potraktowane autobusy i tramwaje. Będą także tablice informujące o ilości dostępnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic. – To wszystko powinno sprawić, że ruch na głównych arteriach miasta będzie płynniejszy i dzięki temu zmniejszy się emisja spalin oraz poziom generowanego hałasu. Dodatkowo w ramach ITS powstaje platforma planowania podróży, gdzie mieszkańcy znajdą informacje o natężeniu ruchu, prowadzonych robotach drogowych czy wolnych miejscach parkingowych – dodaje prezydent.

Jak to wygląda w praktyce?

ITS zostanie wdrożony na terenie Katowic w ciągach ulic obejmujących 112 wytypowanych skrzyżowań. Jego działanie w praktyce oznaczać będzie automatyczne sterowanie sygnalizacją, co ma zapewnić większą niż dotychczas płynność ruchu. Ważną funkcją będzie także bieżące informowanie o zatorach ulicznych oraz wprowadzenie priorytetu w postaci zielonego światła dla tramwajów na skrzyżowaniach. Modernizacji zostanie poddanych 112 skrzyżowań – zostaną one wyposażone w nowoczesne narzędzia do monitorowania ruchu i sterowania nim. W mieście pojawi się 17 znaków zmiennej treści.

Z kolei systemem inteligentnego parkowania zostanie objętych ponad 2 tys. miejsc postojowych, a informacje na temat ich zajętości będą wyświetlane na 12 tablicach rozmieszczonych w mieście. Pojawi się również internetowa platforma komunikacyjna – także w formie aplikacji mobilnej – która ma ułatwić znalezienie wolnych miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania czy na terenie centrów przesiadkowych. Informacja ta będzie uzupełniona 12 tablicami stacjonarnymi pokazującymi stan zajętości miejsc w danym rejonie miasta. Platforma w czasie rzeczywistym informować będzie o warunkach na drodze czy prowadzonych robotach. W ramach wdrożenia ITS wybudowane zostanie również 25 km nowej kanalizacji światłowodowej.

Wdrażanie ITS

W ramach realizacji została zaprojektowana aplikacja do sterowania ruchem drogowym SPRINT/SCATS pozwalająca zarządzać ruchem poprzez sterowanie sygnalizacją świetlną, pracując w czasie rzeczywistym. Na podstawie ciągłej analizy danych spływających z detektorów SCATS dobiera odpowiednie parametry (długość cyklu, tzw. offsety koordynacyjne, długości trwania poszczególnych faz itp.). Sterowanie ruchem jest w pełni automatyczne, ale operatorzy Centrum Sterowania Ruchem mogą w każdej chwili przejąć kontrolę nad działaniem systemu.

– W kolejnym etapie, by aplikacja mogła działać, nastąpi włączenie do systemu 112 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. 102 sterowniki sygnalizacji świetlnej zostaną zmodernizowane oraz doposażone w niezbędne urządzenia na potrzeby poprawnego działania systemu. W ramach robót mogą pojawiać się czasowe wyłączenia sygnalizacji świetlnych, a drogowcy będą instalować pętle w nawierzchniach jezdni. W najbliższym czasie prace modernizacyjne odbywać się będą między innymi na ul. Chorzowskiej – przy Żyrafie – oraz w okolicy ulic Chorzowskiej, Złotej i Dębowej. Z uwagi na zapewnienie płynności ruchu, będą one obywać się głównie w godzinach nocnych, a w przypadku większych prac z wyprzedzeniem będziemy informować o tym mieszkańców – mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Interfejs użytkownika ITS, fot. UM Katowice

Katowicki system zostanie zintegrowany z systemem SDIP Zarządu Transportu Metropolitalnego w celu zapewnienia priorytetu przejazdu pojazdom komunikacji publicznej. Ma to przyczynić się do ulepszenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Dodatkowo innowacyjna integracja systemów ITS pomiędzy Katowicami a miastami ościennymi, w których działają systemy zarządzania ruchem pozwoli na przekazywania informacji o ruchu drogowym na kluczowych drogach łączących te miasta. Zainstalowanie oprogramowania symulacyjnego ma też dać możliwość weryfikacji wpływu nowych inwestycji oraz sprawdzenie zasadności zmian organizacji ruchu.

Gotowość za przyszłym roku

Za zaprojektowanie i wdrożenie systemu odpowiada wyłoniona w przetargu firma Sprint z Olsztyna, a jednym z głównych zadań będzie modernizacja 112 sygnalizacji świetlnych oraz powstanie centrum monitoringu Centrum Sterowania Ruchem. CSR będzie współpracowało z Centrum Monitoringu Miejskiego.

– Jako wykonawca cieszę się, że realizujemy taki projekt w sercu 2-milionowej metropolii. Władze miasta podkreślały, że istotną cechą tego systemu jest fakt, że można go rozbudowywać wraz z rozwojem aglomeracji, kiedy zajdą potrzeby zintegrowania z miastami sąsiednimi. Przygotowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem do rozbudowy w przyszłości sprawia, że miasto nie tylko usprawni ruch, zwłaszcza komunikacji zbiorowej, ale myśli przyszłościowo, by reagować na rozwój innych miast, z którymi sąsiadują Katowice. Cieszę się, że możemy pracować nad usprawnieniem ruchu w Katowicach i liczę na to, że mieszkańcy docenią korzyści płynące z uruchomienia systemu – mówi Waldemar Matukiewicz, wiceprezes zarządu firmy Sprint, wykonawcy projektu.

Budowa systemu o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinansowana ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w ostatnim kwartale przyszłego roku.

Poprzedni artykułCzarna Kamienica gotowa. Wewnątrz mieszkania i lokale usługowe
Następny artykułNajwiększy hotelowy franczyzobiorca tworzy Vienna House by Wyndham

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię