Krakowski Obszar Funkcjonalny Metropolii Krakowskiej oferuje stałe wsparcie dla biznesu

Artykuł sponsorowany

Celem Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest umożliwienie zrównoważonego wzrostu nie tylko nowym inwestorom, ale również istniejącym już podmiotom gospodarczym poprzez uwolnienie potencjału inwestycyjnego w regionie. Działania w tym zakresie umożliwiają rozwój sektora biznesu i budowę wysokiej konkurencyjności gospodarczej, a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców. Doskonałym przykładem we wspomnianym regionie jest Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, gdzie poniesione nakłady zwracają się wielokrotnie w różnych dziedzinach gospodarki oraz życia społecznego mieszkańców. 

Położenie względem Krakowa to jeden z głównych atutów tuż obok stale ulepszanej infrastruktury teleinformatycznej i drogowej, a także administracji wspomagającej firmy. Nie zapomniano również o czynnikach, które nie wpływają  bezpośrednio na rozwój podmiotów gospodarczych, ale mają ogromny wpływ na pracowników. W szczególności chodzi o rozbudowaną ofertę edukacyjną oraz atrakcyjną ofertę czasu wolnego.  Potwierdzeniem niewątpliwego sukcesu związanego z rozwojem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej jest fakt, że powstałe miejsca pracy zajmują nie tylko osoby z terenu gminy Niepołomice, ale również z Krakowa, okolicznych powiatów, jak wielicki i bocheński, a także nawet ze Śląska. Ponad 80 firm, działających w ramach strefy inwestycyjnej to nie tylko duże koncerny jak MAN Trucks, DHL czy Coca Cola, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, co potwierdza wykorzystaną szansę na rozwój. Warto podkreślić, że strefy aktywności gospodarczej występują lub są planowane również w innych gminach Metropolii Krakowskiej, jak choćby w Wieliczce czy Wielkiej Wsi.

Stałe wsparcie dla biznesu

Ważnym wsparciem dla regionu jest Centrum Business in Małopolska, które jako partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu tworzą specjaliści z  Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Województwa Małopolskiego oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Dzięki tej instytucji każdy nowy inwestor nie musi na własną rękę poszukiwać aktualnych danych o gospodarce regionu czy o terenach inwestycyjnych ulokowanych w zasięgu Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Stała obsługa informacyjna inwestorów i szeroka baza nieruchomości inwestycyjnych pomoże określić korzyści wynikające z zainwestowania kapitału. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych terenów inwestycyjnych możemy znaleźć na interaktywnej mapie udostępnionej przez Centrum Business in Małopolska pod adresem https://mapy.businessinmalopolska.pl/

Kolejnym podmiotem, o którym warto pamiętać jest Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki działające przy Urzędzie Miasta Krakowa. Każdy potencjalny zainteresowany będzie mógł uzyskać pomoc w zakresie ofert inwestycyjnych, polityki inwestycyjnej ośrodka centralnego Metropolii Krakowskiej oraz obowiązującego lokalnego prawa. Są to realne źródła pomocy dla wszystkich zainteresowanych stworzeniem nowego podmiotu gospodarczego w regionie. Wspomniana instytucja może również przeprowadzić wizytę lokalizacyjną i networking z funkcjonującymi firmami w regionie, co zdecydowanie pomoże w podjęciu decyzji o inwestycji. Zespół CWIG to kompetentni pracownicy, których celem jest pomoc w każdego rodzaju przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Nowe inwestycje z sektora przemysłu oraz nowych technologii mogą również liczyć na wsparcie przyznawane w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT. Polska Strefa Inwestycji daje możliwość skorzystania z takiej ulgi na terenie całej Polski a procentowa wysokość pomocy publicznej jest zależna od wielkości podmiotu oraz wybranej przez niego lokalizacji. W przypadku województwa małopolskiego limity wynoszą odpowiednio 55 proc. (mikro, mała firma), 45 proc. (średnia firma) oraz 35 proc. (duża firma), liczone od kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów nowych pracowników. Tak uzyskany pomniejszony podatek można wykorzystać przez 12 lat lub do momentu wykorzystania limitu zwolnienia. Operatorem PSI w województwie małopolskim jest Krakowski Park Technologiczny, którego pracownicy w kompleksowy i bardzo przyjazny sposób są w stanie przeprowadzić inwestora przez całą procedurę uzyskania decyzji o wsparciu. Więcej informacji o PSI w województwie małopolskim dostępne jest  pod adresem: https://www.kpt.krakow.pl/polska-strefa-inwestycji/informacje-podstawowe/

Jednym z ważniejszych projektów zapewniających nie tylko promocje gospodarczą regionu, ale również działania ściśle informacyjne jest Kraków Metropolitan Area for Business. W ramach inicjatywy potencjalni inwestorzy mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące oferty gospodarczej regionu w szczególności KrOF, czyli Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Potencjalni inwestorzy lub istniejące już podmioty mają również możliwość uzyskania bezpośredniego wsparcia w ramach działań prowadzonych przez KMA4Business. Organizacja spotkań biznesowych na terenie Unii Europejskiej (Niemcy) oraz poza nią (Białoruś, Ukraina, USA, ZEA), targi branżowe i inwestycyjne również na rynkach azjatyckich (Chiny) oraz bliskowschodnich (ZEA) pozwalają na stały wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, które chciałyby wykorzystać oferowane możliwości regionu.

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy też potencjalnej inwestycji Krakowski Obszar Funkcjonalny, dzięki bardzo rozbudowanym formom wsparcia oraz profesjonalnym i zróżnicowanym instytucjom otoczenia biznesu, zapewnia idealne warunki do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju oraz innowacji, a w efekcie do efektywnej konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym.

Projekt KMA4Business finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski.

Więcej informacji na https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/

Poprzedni artykułSD Worx oficjalnie inauguruje działalność w .KTW
Następny artykułKrakowski deweloper kupił grunt w Będzinie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię