fot. KMA4Business

Podstawą rozwoju jakiegokolwiek przedsiębiorstwa są jego zasoby. A najważniejszymi zasobami każdej firmy są jej pracownicy oraz innowacyjne produkty i usługi. Z początkiem roku 2022 zmieniły się w Polsce sposoby kalkulacji wynagrodzeń, co bezpośrednio wpłynęło zarówno na wynagrodzenia pracowników, jak i sytuację pracodawców. Proponowane ulgi dla klasy średniej, teoretycznie rekompensujące niższe wynagrodzenia netto, niestety nie objęły wszystkich wysoko wykwalifikowanych specjalistów szczególnie w obszarze B+R.

Sytuacja stała się wyzwaniem, ponieważ w przypadku braku jakichkolwiek rekompensat lub podwyżek dla pracowników, których dotknęły obniżki pensji netto, pojawiło się ryzyko szukania przez nich nowego miejsca zatrudnienia, nierzadko poza granicami nie tylko obszaru Metropolii Krakowskiej, ale również i kraju. Dla rozwijających się innowacyjnych firm pozyskiwanie oraz utrzymanie niezbędnych i wysoko kwalifikowanych specjalistów zajmujących się badaniami oraz rozwojem zawsze było największym priorytetem, stąd niezmiernie istotnym zagadnieniem stało się stworzenie systemu zachęt.

Przedsiębiorcy zostali wyposażeni w nowe, atrakcyjne narzędzia, które dają im możliwość pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników i stwarzanie coraz lepszych warunków dla tych, których już zatrudniają. Co więcej, wprowadzony system ulg umożliwia również firmom tworzenie innowacyjnych miejsc pracy poprzez robotyzację procesów czy ekspansję zagraniczną.

Rozwiązaniem, szczególnie dla firm innowacyjnych oraz ich pracowników, jest działający w Polsce od 1 stycznia 2022 roku kompleksowy system ulg podatkowych, który docelowo ma zachęcać przedsiębiorców nie tylko do innowacji oraz tworzenia własności intelektualnej, ale przede wszystkim do rejestrowania jej na terenie naszego kraju.

Na obszarze Metropolii Krakowskiej przedsiębiorcy korzystają z wprowadzonych już ułatwień  typu IP Box w CIT i PIT w 2019 roku, PSI, a do tego otrzymują teraz możliwość łączenia wielu nowych ulg w ramach nowego systemu.

Jakie ulgi są dostępne na obszarze Metropolii Krakowskiej i co zyskuje przedsiębiorca korzystający z ulg?

Ulga na badania i rozwój (B + R)

Jedna z ulg o najszerszym zakresie, ponieważ odnosi się do prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy, które mogą dotyczyć jego towarów, usług, a także procesów wewnętrznych danego przedsiębiorstwa. Jeśli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z tego wprowadzonego już 5 lat temu proinnowacyjnego mechanizmu, może liczyć na:

 • najważniejsze z punktu widzenia firm innowacyjnych odliczenie kosztów osobowych specjalistów,
 • możliwość zaoferowania lepszych warunków płacowych wysoko wykwalifikowanym pracownikom,
 • pomniejszenie swojego dochodu do opodatkowania i w konsekwencji niższy podatek PIT lub CIT do zapłaty,
 • rozliczenie wydatków kwalifikowanych niezależnie od wyniku przeprowadzonych przez siebie prac badawczo-rozwojowych,
 • możliwość odliczenia kosztów projektów badawczo-rozwojowych rozpoczętych w latach poprzednich, przy czym rok 2022 jest ostatnim, kiedy istnieje możliwość korygowania zeznań za 2016 rok,
 • możliwość rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej w ciągu następnych sześciu lat podatkowych.


Ulga IP BOX

Ulga znana także jako Innovation Box lub Patent Box, polegająca na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej:

 • 5 proc. podstawy opodatkowania według preferencyjnej stawki podatkowej dla PIT/CIT,
 • możliwość stosowania jednocześnie z ulgą B + R oraz z ulgą na prototypy.


Ulga na prototyp

Ulga dotycząca produkcji próbnej i wprowadzania na rynek nowego produktu, wspierająca przedsiębiorcę w kosztach na etapie testowania produktu przez masową produkcją i wprowadzeniem go na rynek:

 • wydatki poniesione na wytworzenie prototypu zaliczone w koszty uzyskania przychodu,
 • możliwość odliczenia dodatkowych 30 proc. wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej niż 10 proc. dochodu).


Ulga na robotyzację

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zautomatyzować procesy produkcyjne poprzez wprowadzenie do firmy robota, niezależnie od wielkości firmy ani rodzaju branży:

 • możliwość odliczenia przez przedsiębiorcę od podstawy opodatkowania do 50 proc. kosztów kwalifikowanych,
 • uwzględnienie leasingu oraz szkoleń dla pracowników obsługujących roboty.


Ulga IPO

Jest ulgą na tzw. pierwszą ofertę giełdową, ułatwiającą polskim start-upom znalezienie strategicznych inwestorów na giełdzie:

 •  uwzględnienie w rachunku podatkowym emitenta 150 proc. wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę,
 • odliczenie 50 proc. wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe bezpośrednio związane z emisją (maksymalnie do 50 tys. zł bez VAT).


Ulga na ekspansję

Ulga wspierająca rozwój firmy w poszukiwaniach nowych rynków zbytu, zarówno za granicą, jak i w kraju, przy zachowaniu warunku wzrostu sprzedaży danego towaru o 30 proc. w ciągu dwóch lat:

 • dodatkowe odliczenie kosztów, które musi ponieść przedsiębiorstwo, aby rozszerzyć swoje rynki zbytu,
 • wydatki na ekspansję przedsiębiorstwa rozliczane dwukrotnie w ciągu roku, raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi aż do kwoty 1 mln zł.


Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Całkowicie zmieniła funkcjonujące przez ponad 20 lat Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) dające przedsiębiorcom zwolnienia podatkowe tylko na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 5 września 2019 roku zwolnienia podatkowe są dostępne na terenie całego kraju. Tym samym przedsiębiorcy oraz inwestorzy, chcący uzyskać zwolnienie podatkowe w ramach PSI, po spełnieniu odpowiednich kryteriów ilościowych oraz jakościowych mogą:

 • przeprowadzić nową inwestycję gdziekolwiek na terenie Polski,
 • uzyskać zwolnienie podatkowe CIT/PIT na okres 10,12 lub 15 lat w zależności od poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz intensywności pomocy przewidzianej dla danego województwa.

Jak widać, wachlarz ulg dla firm jest bardzo bogaty, a szczegółowe informacje dotyczące wszystkich ulg, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy na obszarze Metropolii Krakowskiej znajdziemy na: https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/ulgi-podatkowe-dla-firmy-w-polsce-znasz-je-wszystkie 

 

Poprzedni artykułKatowicka firma kupiła wrocławski dworzec
Następny artykułIndyjski gigant otworzył centrum ER&D w Krakowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię