Ponad 400 mln zł na inwestycje. Które projekty mogą ruszyć w roku 2017?

W środę Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałę budżetową na przyszły rok. Spośród blisko 2 mld zł wydatków, ponad 400 mln zł przewidziano na realizację inwestycji. Najbardziej kosztowna będzie rozbudowa drogi krajowej nr 81.

Planuje się, że przyszłoroczne dochody Katowic wyniosą 1,83 mld zł, a wydatki 1,98 mld zł. Wydatki majątkowe to 425,8 mln zł, z czego 417 mln zł przeznaczone zostanie na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na tę kwotę składa się 196,1 mln zł z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 17,1 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Deficyt w kwocie 146,2 mln zł zostanie pokryty kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (49,6 mln zł) oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (96,6 mln zł).

Zdecydowanie większa część zadań wpisana jest do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w ramach Wieloletniego Planu Finansowego Katowic, który zakłada wydatkowanie na rozwój miasta w przyszłym roku 353,6 mln zł, a łącznie na przestrzeni najbliższych 5 lat, tj. 2017 – 2021, ponad 1,54 mld zł.

Jak możemy przeczytać w dokumencie, w 2017 r. środki te wykorzystane zostaną na budowę nowych połączeń komunikacyjnych, modernizację dróg i budowę systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych, kompleksową termomodernizację budynków, modernizację budynków komunalnych, informatyzację, zadania w zakresie gospodarki ściekowej i przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, budowę basenów w dzielnicach i zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Rozpoczęcie robót

W przyszłym roku miasto planuje rozpoczęcie prac budowlanych dla realizacji m.in. następujących projektów (w nawiasie przedstawiono zaplanowany koszt inwestycji w 2017 r., w większości nie jest to całkowita wartość przedsięwzięcia, gdyż prace będą kontynuowane w kolejnych latach):

– rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej (79,4 mln zł),

– rozpoczęcie budowy trzech krytych basenów (38,3 mln zł),

– modernizacja oświetlenia 27 ulic (18,6 mln zł),

– kontynuacja budowy drogi łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów (15,87 mln zł),

– rozpoczęcie budowy szkolnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 obejmującej salę główną do gier zespołowych, salę do aerobiku i gimnastyki korekcyjnej, salę sportów walki, siłownię aerobową wraz z widownią (6 mln zł),

– budowa budynku Archiwum Urzędu Miasta Katowice (4,51 mln zł),

– zintegrowane węzły przesiadkowe w Zawodziu (4 mln zł), przy pętli tramwajowej w Brynowie (12,75 mln zł), w Ligocie (4,94 mln zł) i przy ul. Sądowej (4,45 mln zł),

– dokończenie przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego (4,2 mln zł),

– przebudowa strefy śródmiejskiej, w tym m.in.: remont parkingów na terenie tzw. pasażu Korfantego pomiędzy budynkami przy ul. Korfantego 2 i 6 oraz 8 i 6, odnowienie fragmentu południowej elewacji budynku Muzeum Śląskiego oraz północnej elewacji kamienicy przy al. Korfantego 1/ul. Teatralna 6, a także zagospodarowanie przestrzeni między budynkami, zagospodarowanie terenu w rejonie północnej części Placu Centralnego przy budynku C4 (3,8 mln zł),

– pomoc finansowa miasta w rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni na potrzeby Muzeum Śląskiego (3,5 mln zł),

– rewitalizacja Parku Boguckiego (2,74 mln zł),

– zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego (2,6 mln zł),

– zagospodarowanie placu Fojkisa (2 mln zł),

– adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby start-upów (2 mln zł),

– opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy drogi stanowiącej połączenie ulic Wspólnej i Tunelowej (1,8 mln zł),

– rozpoczęcie rewitalizacji siedziby Muzeum Historii Katowic (1 mln zł),

Prace projektowe

Tradycyjnie budżet inwestycyjny będzie w części przeznaczony na przygotowanie przedsięwzięć, których realizacji ruszy w kolejnych latach. Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności zostanie zlecone m.in. na potrzeby poniższych zadań:

– opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych oraz rozbudowa podstawowej sieci dróg rowerowych na terenie miasta (4,95 mln zł),

– przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kompleksu sportowego, przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej stadionu miejskiego, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej (1,9 mln zł),

– dokumentacja projektowa dla przebudowy budynku siedziby Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (1,4 mln zł),

– dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi i placu w rejonie ulic Dworcowej i Tylnej Mariackiej (1 mln zł),

– opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia drogowego ulic Brackiej i Żelaznej, tzw. ul. Nowogliwicka (750 tys. zł).

– dokumentacja dla węzłów przesiadkowych w Podlesiu (400 tys. zł), Piotrowicach (400 tys. zł) i przy ul. św. Jana (250 tys. zł),

– dokumentacje projektowe dla budowy hali sportowej dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka (odpowiednio 400 i 250 tys. zł),

– projekt rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna (360 tys. zł),

– przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do al. Korfantego (60 tys. zł).

Budżet a realizacja

W 2017 r. wydatki inwestycyjne miasta będę wyższe o ponad 33 mln zł w stosunku do planu na bieżący rok i o ponad 71 mln zł w porównaniu z budżetem z 2015 r. Jednak jest to tylko plan, który zabezpiecza fundusze na zapowiadane inwestycje, ale nie gwarantuje ich rozpoczęcia. W tym przypadku warto podać przykład z tego roku, kiedy w dokumencie budżetowym znalazły się pieniądze na start budowy węzłów przesiadkowych w Zawodziu, Brynowie i Ligocie (w sumie ponad 62 mln zł), ale jak wiadomo nie udało się dotychczas zainaugurować prac przy tych inwestycjach, ani ogłosić przetargu dla wykonawców. Tym samym środki te zostały przesunięte do wykorzystania w kolejnych 12 miesiącach i znalazły się w budżecie na 2017 r.

W praktyce cała pula przeznaczona na inwestycje w danym roku nie jest wykorzystywana. Pokazuje to również jeden z dokumentów publikowany co trzy miesiące przez urząd miasta. Ze sprawozdania o wykonaniu założeń budżetowych po trzech kwartałach 2016 r. wynika, że rozdysponowanych zostało jedynie 19,8 proc. całości zaplanowanych na ten rok wydatków majątkowych, których lwia część to inwestycje.

Poprzedni artykułBudowniczowie przy Spodku nie oglądają się na zimę
Następny artykułKlienci szaleją w Katowickiej. Ponad 50 tys. odwiedzających dziennie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz
Proszę, wpisz tu swoje imię